Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutus

Päivitä liiketaloudellista osaamistasi ja vahvista työllistymismahdollisuuksiasi

Markkinointi-instituutti toteuttaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutuksen (Further Educated with Companies).

Koulutus antaa ohjelmaan valituille henkilöille mahdollisuuden laajentaa ja päivittää kaupallisen alan osaamista ja työkokemusta ja sitä kautta vahvistaa asemaa työmarkkinoilla. Ohjelmaan sisältyy työjakso yhteistyöyrityksessä. Yritystyöskentely tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä laajentaa työkokemusta tai jopa hakeutua aivan uudelle alalle.

Kohderyhmä ja tavoite

Korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on vähintään 3 vuoden työkokemus. Aikaisemmissa toteutuksissa osallistujien koulutustausta on vaihdellut humanisteista teknisen ja kaupallisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneihin

Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien edellytyksiä työllistyä.

Opiskelijapaikkoja Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutuksessa on 18.

Ohjelman rakenne ja sisältö

Ohjelman koko kesto on noin 6,5 kuukautta. Se sisältää yritystyöskentelyn lisäksi koulutusta. Täsmällisempi sisältö määräytyy henkilökohtaisesti räätälöitävän osuuden mukaisesti.

Koulutusta on yhteensä 30 lähipäivää, josta kaikille yhteisiä on 15 ja loput henkilökohtaistetaan jokaiselle osallistujalle Markkinointi-instituutin laajasta koulutustarjonnasta. Henkilökohtaisesti räätälöitävässä osuudessa huomioidaan sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen tarpeet.                   

Koulutusosiot rakentuvat seuraavasti:

1. Kaikille yhteinen osa, jossa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • oman asiantuntijuuden myynti
 • innovatiivisuus ja toiminnan kehittäminen
 • sosiaalinen media ja verkostoituminen
 • projektityöskentelyn perusteet
 • yrityksen talous ja kannattavuus
 • myynnin ja markkinoinnin juridiikka
 • markkinointi ja asiakkuudet

2. Henkilökohtaisesti räätälöitävä osa, joka voi sisältää esimerkiksi koulutuspäiviä seuraavista kursseista:

 • strategisen johtamisen pelikenttä
 • tuloslaskelman, taseen ja kassavirran hyödyntäminen
 • faktat ja analyysit markkinoinnin tukena
 • viestintä verkossa
 • vuorovaikutustaidot johtamis- ja esimiestyössä
 • luova konseptisuunnittelu
 • suuntana sosiaalinen media

3. Työjakso yhteistyöyrityksessä

Yhteistyöyrityksen löytyminen on edellytys ohjelman käynnistymiselle.

Markkinointi-instituutti koordinoi työssäoppimispaikkojen hankintaa ja nimeää vastuuhenkilön paikkojen hankintaan. Lisäksi hakijoiden tulee itse etsiä  aktiivisesti yhteistyöyrityksiä ja siinäkin sparraajana toimii Markkinointi-instituutti.

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisesti www.te-palvelut.fi -sivuston kautta

Kurssikoodi on 649929 ja haku päättyy 17.1.2014.

Kun olet lähettänyt koulutushakemuksesi, niin lähetä lisäksi CV:si suoraan Markkinointi-instituutin yhteyshenkilölle osoitteeseen: leila.ukkonen@markinst.fi

Laita CV:si saatteeksi lyhyt perusteluosa, jossa kerrot

 • miksi haet Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutukseen
 • mille toimialalle haluat suuntautua
 • millaiset työtehtävät / tavoitetoimenkuva parhaiten mielestäsi edistävät työllistymistäsi.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja antavat Markkinointi-instituutin vastuuhenkilöt:

Leila Ukkonen
projektipäällikkö
p. 050 579 1008
leila.ukkonen@markinst.fi

Pirjo Hallipelto
asiakkuuspäällikkö
p. 040 732 1784
pirjo.hallipelto@markinst.fi.

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat lisätietoja TE-toimistosta tai Työlinjan Koulutusneuvonnasta puh. 029 502 0702 ma - pe klo 9-17.

 

Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutus