Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Asiakasyrityksemme kehittävät liiketoimintaansa esimiestyön, johtamisen ja asiakaspalvelun kautta

Vuonna 2013 yritykset halusivat rakentaa kanssamme kannattavampaa liiketoimintaa monin eri keinoin. Jokaisella yrityksellä on oma tavoitteensa, lähtökohtansa ja toimintatapansa, ja Markkinointi-instituutissa meidän tehtävämme on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa juuri kyseiselle organisaatiolle sopiva tapa kehittää toimintaa ja parantaa tulosta.

Tuloksellisimpia muutostarinoita palkitsemme vuosittain Tunnistettava muutos -kilpailussa. Kilpailun yrityssarjan finalistit ovat tänä vuonna keskittyneet rakentamaan entistä parempaa tulosta kehittämällä esimiestyötä, johtamista ja asiakaspalvelua.

Alla esittelyssä vuoden 2013 finalistien, Cocommsin, OPR-Vakuuden ja Rejlersin, valmennukset ja kilpailun raadin kommentit. Kilpailun voittaja palkitaan kutsuvierastilaisuudessa tammikuussa 2014.

Cocomms: Esimiestyön ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisohjelma

Cocommsin tavoitteena oli antaa johtaville esimiehille ja johtoryhmän jäsenille työkaluja kasvun johtamiseen ihmisten kautta. Koulutuksen aiheina oli mm. vuorovaikutteinen johtamisote ja oma johtajuus. Valmennuksen tuloksia seurattiin henkilöstötyytyväisyyskyselyllä sekä kehityskeskusteluissa. Nyt Cocommsin esimiehet kantavat aiempaa paremmin vastuunsa ja ottavat muutostilanteet haltuun. Henkilöstö on tyytyväisempi esimiesten työskentelyyn. Myös johtoryhmän rooli on selkeytynyt.

Raadin kommentti: Valmennuskokonaisuus on hieno panostus yrityksen kokoon nähden. Kasvun johtaminen ja uusien esimiesten kouluttaminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Hienoa, että johto on laittanut itsensä likoon ja esimiehet ovat sitoutuneet muutokseen. Valmennuksesta välittyy hyvä fiilis, ja henkilöstön spontaanit kommentit kertovat, että tunnistettavaa muutosta on syntynyt.

OPR-Vakuus: Asiakaspalveluvalmennus

OPR-Vakuuden tavoitteena on erottua kilpailijoistaan palvelun laadulla, ja yritys on tehnyt päätöksen kansainvälistymisestä. Koulutuksella haluttiin yhtenäistää asiakaspalveluprosessia sekä parantaa asiakaskokemusta. Asiakaspalvelutiimi ja talouden, myynnin ja markkinoinnin henkilöstöä osallistui asiakasviestinnän valmennukseen sekä kielikoulutukseen. Koulutuksessa sovittiin myös jatkotoimenpiteet mm. asiakasviestinnän materiaalien yhdenmukaistamisesta.

Raadin kommentti: Asiakaspalveluun panostaminen on aina oikea ratkaisu. On tärkeää, että hyvä laatu halutaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Kansainvälistyminen on tuomassa OPR-Vakuudelle uuden haasteen, joten on ollut otollinen aika luoda yhteiset käytännöt. Koulutus toi käyttöön konkreettisia, yhteisiä käytäntöjä. Pienelläkin täsmällisellä panostuksella voidaan saada paljon tulosta aikaiseksi.

Rejlers: Vuorovaikutteinen johtamisote

Rejlers halusi tukea esimiehiä heidän kasvussaan hyviksi esimiehiksi, sillä se uskoo, että yritys onnistuu, kun sen työntekijät onnistuvat. Valmennuksessa keskityttiin siihen, miten johtajuus näkyy arjessa. Esimiehet saivat käytännön työkaluja ja oppivat vuorovaikutuksesta. Koulutus suunniteltiin alkukyselyn perusteella ja tuloksia todennettiin vuorovaikutteisen johtamisotteen kyselyllä. Henkilöstötutkimus osoitti, että ihmiset ovat tyytyväisempiä.

Raadin kommentti: Kehitystyö on suoraan liiketoiminnan ytimessä. Muutosta mitattiin prosessin eri vaiheissa, ja myös jatkokehitystarpeet on tunnistettu. Rejlers saa erityismaininnan siitä, että valmennuksessa kehitystä tehdään ensin ylhäältä alas ja sitten takaisin ylös: esimiesten koulutus muutti myös johtoryhmää. Valmennuskokonaisuudesta kuvastuu nöyryys ja oivallus, että kehittämistä täytyy tehdä matkan varrella.

Viime vuonna Tunnistettava muutos -kilpailun yrityssarjassa palkittiin Huoneistokeskus, joka järjesti myyntineuvottelijoilleen räätälöidyn Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon. Muiden asiakkaidemme muutostarinoita voit lukea täältä.

Asiakasyrityksemme kehittävät liiketoimintaansa esimiestyön, johtamisen ja asiakaspalvelun kautta