Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Esimies, näin varmistat, että koulutuksen hyödyt eivät valu hukkaan

Esimies, kävikö alaisesi koulutuksessa, mutta mikään ei muuttunut? Koulutuksen tavoitteena on aina muuttaa jotain – kehittää työn tekemisen tapaa, tuoda uusia ideoita ja parantaa tulosta. Jotta tämä onnistuu, on esimiehellä oma roolinsa.

Näitä vinkkejä noudattamalla varmistat, että alaisesi koulutuksesta todella on hyötyä ja tiiminne pääsee parempaan tulokseen.

VINKKILISTA ESIMIEHILLE: Näin varmistat, että koulutuksen opit tulevat käyttöön työyhteisöön

  1. Ennen kuin päätät, mikä koulutus valitaan, varmista, että koulutus vastaa työntekijän tavoitteita ja organisaation strategisia tavoitteita. Ajattele myös tulevia tarpeita: tuottaako koulutus osaamista, jonka hyötyjä ei vielä osata edes ennakoida?
  2. Ideoi alaisesi kanssa, mitkä työtehtävistä otatte osaksi opiskelun sisältöä ja mihin uusin hankkeisiin uutta osaamista voidaan käyttää jatkossa.
  3. Kerro, että odotat alaisesi tuovan aktiivisesti koulutuksesta uusia ideoita ja ottavan niitä käyttöön yksin ja yhdessä kollegoidensa kanssa.
  4. Kerro koko tiimille ja muille organisaatiossa alaisesi koulutuksesta. Raivaa opiskelijalle tietä, jos hän on koulutukseen liittyvistä harjoituksista yhteydessä muuhun organisaatioon.
  5. Anna alaisellesi aikaa opiskeluun ja tunnusta sen tärkeys. Jousta hetkellisesti työmäärässä ja -ajassa.
  6. Varaa omasta ja alaisesi kalenterista ajat, jolloin seuraatte, miten opiskelu etenee ja miten sen opit otetaan käyttöön.
  7. Sparraa alaistasi opintojen aikana. Anna aikaasi ja kokemustasi opiskelijan käytettäväksi – se on arvostuksen osoitus. Innosta ja motivoi olemalla kiinnostunut!
  8. Pyydä alaiseltasi kehitysideoita oman työn, tiimin ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Haasta alaisesi puuttumaan epäkohtiin ja muuttamaan työn tekemistä.
  9. Kannusta alaistasi jakamaan osaamistaan esimerkiksi kertomalla opeista tiimipalaverissa tai jakamalla intrassa oppimispäiväkirjaa.
  10. Tunnista, että alaisen kehittyminen on myös sinulle loistava tilaisuus kehittyä. Kuuntele alaistasi ja opi itse uutta alaisesi asiantuntijuudesta.

Esimies poistaa esteitä ja tarjoilee näytön paikan

”Jotta oppimisesta ja opiskelusta on hyötyä myös muille tulevaisuudessa opiskeleville työntekijöille, voivat esimies ja alainen miettiä etukäteen yhdessä, mikä voi estää opiskelijaa viemästä uusia työn tekemisen tapoja organisaatioon. Tehkää yhdessä suunnitelma, miten nämä esteet poistetaan. Jakakaa toimintatavat koko organisaatiolle ja sparratkaa tulevaisuudessa uusia opiskelijoita kohtaamaan esteet,” vinkkaa Markkinointi-instituutin pedagogi Mervi Rauhala.

Kruunukalusteen myymäläpäällikkö Arto Kahila on omassa esimiesroolissaan kokenut tärkeäksi antaa koulutukseen osallistuneille näytön paikan. ”Esimiehen tärkein tehtävä on antaa alaisilleen mahdollisuus hyödyntää oppimaansa. Jos koulutuksen jälkeen esimies jatkaa samaan malliin, työntekijä ei koe, että koulutuksella on ollut mitään arvoa. Antamalla uusia projekteja ja uutta vastuuta esimies osoittaa, että arvostaa alaisensa halua kehittyä”, Kahila sanoo.

Koulutus on investointi – ei työn tekemistä häiritsevä keskeytys

”Yritykset panostavat vuosittain merkittäviä summia koulutukseen niin välittöminä koulutuskustannuksina kuin henkilöstön ajankäyttönä, mutta edelleenkään koulutusta ei kohdella kuten muita investointeja”, ihmettelee Markkinointi-instituutin osaamisen kehittämisen johtaja Marjo Silvo. ”Usein koulutusten hyötyjen annetaan valua huolettomasti hukkaan, kun on kiire saada koulutuksessa olevat mahdollisimman nopeasti takaisin sorvin ääreen.”

Esimies, anna siis alaisesi opiskella rauhassa, vaadi häneltä näyttöjä koulutuksen annista ja osallistu itsekin opintoihin antamalla aikaasi. Työn tekeminen muuttuu varmasti, kun uusia ideoita ja toimintatapoja otetaan aktiivisesti käyttöön.

Ja muista onnitella alaistasi hienosta saavutuksesta opintojen päättyessä!

Kokosimme vastaavan vinkkilistan myös opiskelijoille. Katso, miten otat itse koulutuksen opit käyttöön.

Esimies, näin varmistat, että koulutuksen hyödyt eivät valu hukkaan