Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

1940-luku
 

Markkinointi-instituutin liikemerkki vuonna 1946Sekasorrosta jälleenrakentamiseen

1940-luvun alussa opetustyö keskeytyi sodan takia. Keväällä 1942 toiminta jatkui, ja ohjelmassa olivat kurssit myyjille, saksan kielen kurssit ja tekstauskurssit.

Koulutusta sotainvalideille ja sotaleskille

Syksyllä 1942 järjestettiin myymälänhoitajakoulutusta, kursseja kauppamatkustajille, työttömille myyjille ja konttoristeille. Saksaa opetettiin sekä alkeis- että jatkokursseilla. Liikealan koulutusta annettiin myös sotainvalideille, sotaleskille ja palveluksesta vapautuneelle päällystölle.

Sotilaille oppia ja virkistystä

Syksyllä 1943 ohjelmistoon tuli monia kirjeellisiä erikoiskursseja, jotka oli tarkoitettu etupäässä rintamalla olevien sotilaiden opiksi ja virkistykseksi. Maaseutukursseja järjestettiin mm. Seinäjoella, Sortavalassa ja Viipurissa.
 
Varsin suuria opiskelijamääriä nähtiin jo vuonna 1946, jolloin kauppamatkustajien ja -edustajien erikoiskursseille osallistui 456 henkilöä. 

Myyntimieskurssi 1949

Lyhytaikaiset myyntikurssit olivat kysyttyjä, mutta tarvetta oli selvästi myös pidempiaikaiselle koulutukselle. Tältä pohjalta kehitettiin yksivuotinen myyntimieskurssi, joka aloitettiin 1949. Myynnin koulutus laajeni nopeasti monille erityisaloille, kuten autoalalle.

Koulutustarjontaa 1940-luvulla hallitsivat vakiintuneet kauppateknikkokurssi ja mainoshoitajakurssi sekä näitä tukevat monet erikoiskurssit.

Opiskelijamäärä oli kasvanut koko ajan, ja vuosikymmenen lopussa opiskelijoita oli jo yli 800.

 

1940-luku