Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

1970-luku
 

Kehityksen vuosikymmen

1970-luku oli kasvun aikaa: uutta koulutusta kehitettiin voimakkaasti, ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostettiin uusia resursseja. Kun opiskelijamäärä vuosikymmenen alussa oli 2 100, oli se vuosikymmenen lopussa jo 7 900. Monimuotomenetelmä antoi mahdollisuuden opettaa suuriakin ryhmiä tehokkaasti.

Uusi kauppaoppilaitoslaki tuli voimaan vuonna 1971, ja sen ansiosta oppilaitos tuli lakisääteisen valtionavun piiriin. Tämä antoi osaltaan paremmat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten perustettiin etäisopetuksen kehittämisprojekti, josta myöhemmin tuli oma osastonsa. Projektin aikana solmittiin runsaasti kansainvälisiä yhteyksiä eri maiden vastaavien oppilaitosten kanssa.

Systemaattinen kielten opetus aloitettiin vuosina 1971–1972, jolloin Commercial English -ohjelmat tulivat tarjontaan. Pian sen jälkeen aloitettiin Affärssvenska ja muutamia vuosia myöhemmin Deutsch im Handel sekä myöhemmin Kaupallinen venäjä.

MKT

Markkinointikoulun rinnalle kehitettiin 1970-luvun alussa monimuotomenetelmällä toimiva kaksivuotinen markkinointitutkinto

Uusia koulutusohjelmia lisättiin tarjontaan

Uusia koulutusohjelmia olivat mm.

  • Markkinointi-instituutin diplomitutkinto, nyk. Diploma in Marketing and Communications Management, MJD
  • Tiedottajan tutkinto, MTi
  • Osto- ja materiaalitoimintojen tutkinto
  • Ostotutkinto
  • Sihteerin tutkinto, markkinointi-, myynti- ja mainossihteerin opintosuunnat.

Pohjois-Suomen toimintakeskus 1975

Merkittävä alueellinen ratkaisu oli Pohjois-Suomen toimintakeskuksen perustaminen Ouluun 1975. Aluksi opetus tapahtui Pohjois-Suomen Teollisuusopistolta vuokratuissa tiloissa, mutta jo vuoden 1978 alussa päästiin muuttamaan omiin toimitiloihin.

Atk hallintoon ja opetukseen

Toiminnan laajennuttua tuli tarve atk:n käyttöönottoon. Yhtiölle vuokrattiin tietokone siihen liittyvine ohjelmineen. Vuoden 1974 alussa saatiin atk:lle kirjanpito ja palkanlaskenta, myöhemmin myös opiskelijaseuranta.

1970-luku