Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Opiskelun kustannukset
 

​​Merkonomiopiskelu on maksutonta

Merkonomiopiskelu on maksutonta ja se sisältää kaiken oppimateriaalin.

Oppisopimuskoulutuksessa Markkinointi-instituutti lisäksi maksaa

  • Työnantajalle koulutuskorvausta 100 euroa/kk oppisopimuskoulutuksen ajalta.
  • Opiskelijalle päivärahaa 15 euroa/lähikoulutuspäivä ja perheavustusta alle 18 v. lasten huoltajalle 17 euroa/lähikoulutuspäivä, mikäli opiskelija ei saa palkkaa lähikoulutuspäiviltä.
  • Opiskelijalle matkakorvausta lähikoulutusjaksoilta 1 kpl meno-paluu halvimman matkustustavan mukaan ja majoituskorvausta 8 euroa/lähikoulutuspäivä. Majoituskorvausta ei pääsääntöisesti makseta yhden päivän kestävästä koulutuksesta. Matkakorvaukseen on oikeutettu opiskelija, jonka matka kotipaikkakunnalta Markkinointi-instituuttiin on yli 10 km ja se aiheuttaa normaalista työmatkasta poikkeavia lisäkustannuksia.
  • Tutkinnon suorittaneella on oikeus tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä.

Oppisopimuskoulutuksesta voit kysyä lisää tutkintokoordinaattori Mervi Ahokedolta puh. 010 473 6321.


 

Opiskelun kustannukset