Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Tietoa työnantajalle
 

Työpaikka ja työnantaja ovat oppisopimuskoulutuksessa keskeisessä asemassa, koska oppisopimuskoulutuksessa opiskelija oppii ensisijaisesti tekemällä omalla työpaikallaan käytännön työtehtäviä.

Työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan.

Miksi kouluttaisit työntekijöitä oppisopimuksella?

  • Oppisopimuskoulutuksessa oleva opiskelija kehittää osaamistaan omalla työpaikallaan erilaisia työtehtäviä tekemällä. Se on erinomainen keino sitouttaa työntekijää ja auttaa häntä kasvamaan vaativampiin tehtäviin.
  • Opiskelija kehittää koulutuksessa juuri sitä osaamista, jota työnantajayrityksessä tarvitaan, sillä opiskelusuunnitelma räätälöidään aina myös työnantajan tavoitteiden kannalta.
Opetushallitus: Oppisopimuskoulutus - oppisopimusopiskelijan työllistäminen   

"Oppisopimusopiskelija on työnantajan etu", kertoo toimitusjohtaja Timo Oksanen.

Katso video oppisopimus-opiskelijan työllistämisestä.

Lähde: Opintopolku

 

Opiskelijan työaika ja työsopimus

Oppisopimuksen edellytyksenä on, että opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Oppisopimus on työnantajan, työntekijän ja koulutuksen järjestäjän keskinäinen sopimus, joka on yhtä sitova kuin työsopimus. Oppisopimus on mahdollista tehdä yrityksen palveluksessa oleville tai palvelukseen tuleville henkilöille, itsenäisille yrittäjille ja virkasuhteessa oleville.

Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun varsinaiseen koulutukseen. Markkinointi-instituutissa koulutuspäivät järjestetään yleensä arkisin päivällä. Koulutuspäivien ajalta työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa, ellei siitä erikseen sovita.

Opiskelijan työtehtävät ja työvälineet

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa tehdä sellaisia työtehtäviä, jotka vastaavat opiskelijan valitseman koulutuksen vaatimuksia. Työtehtävien kautta opiskelijan on pystyttävä opiskelemaan niitä uusia asioita, joita tutkinnon suorittamiseksi edellytetään.

Kun opiskelija opiskelee oppisopimuksella ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai ammatillista perustutkintoa (kuten merkonomin tutkinto), on lisäksi varmistettava, että opiskelijan työpaikka soveltuu tutkinnon näyttöympäristöksi eli opiskelija pystyy osoittamaan työpaikalla osaamista, jota tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan.

Työpaikalta osallistuvat muut henkilöt

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Ohjaajana toimii usein esimies, mutta myös kokenut kollega. Ohjaaja hallitsee sen työn, mitä tulee ohjaamaan työpaikalla. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Lisäksi työnantajan tulee tuntea oppisopimukseen ja tutkinnon suorittamiseen liittyvät asiat. Markkinointi-instituutti perehdyttää työnantajan edustajan näihin asioihin samalla kun suunnittelee opiskelijalle henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa.

Edullinen koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus on edullinen koulutusmuoto sekä opiskelijalle että työnantajalle. Opiskelija saa työajalta palkkaa ja vuosilomaedut. Koulutuspäiviltä työnantajan ei tarvitse maksaa opiskelijalle palkkaa, ellei siitä erikseen sovita.

Koska oppisopimus edellyttää työnantajalta sitoutumista opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin, oppisopimusviranomainen voi maksaa työnantajalle koulutuskorvausta. Korvausmääriä ei ole säädetty, vaan oppisopimusviranomainen päättää ne tapauskohtaisesti oppisopimusta solmittaessa.

Työnantaja voi saada palkkatukea, jos se palkkaa työntekijän yrityksen palvelukseen oppisopimuksella. Lisätietoja palkkatuesta saa työvoimatoimistoista.

Koulutuksen hinta opiskelijalle

Opiskelija saa työajalla tapahtuvasta oppimisesta palkkaa ja vuosilomaedut. Koska koulutuspäivien ajalta työnantajan ei ole välttämätöntä maksaa opiskelijalle palkkaa, oppisopimusviranomainen maksaa hänelle näiltä päiviltä päivärahaa. Perheavustusta maksetaan opiskelijalle, jolla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia. Opiskelija voi saada lähiopetuksen ajalta myös matka- ja majoittumiskorvausta.

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta:

Lisätietoja Markkinointi-instituutissa antaa Mervi Ahoketo, p. 040 533 9666, mervi.ahoketo@markinst.fi

Lue vastauksia oppisopimuskoulutuksesta useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Opetushallituksen sivuilta löydät lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta: www.oph.fi/oppisopimus

Tietoa työnantajalle