Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

Oikean koulutuksen valinta
 

 

Muiden aihealueiden kysymykset ja vastaukset

 

Mitä eroa on tutkinnolla ja kurssilla?

Tutkinto on laaja kokonaisuus, joka muodostuu useista kursseista. Tutkinnon opiskelu kestää yleensä vähintään vuoden. Markkinointi-instituutti tarjoaa sekä omia tutkintoja että virallisia ammattitutkintoja. Monet Markkinointi-instituutin tutkinnoista on perustettu vuosikymmeniä sitten, ja ne ovat vakiintuneet osaksi työelämässä toimivien jatko- ja täydennyskoulutusta.

Kurssi pureutuu yhteen aihepiiriin ja kestää yleensä 1–4 kuukautta. Voit opiskella kursseja yksitellen. Monet kursseista ovat osa yhtä tai useampaa tutkintoa. Osa kursseista on verkkokursseja, jolloin opiskelet kokonaisuudessaan verkko-oppimisympäristössä.

Voit myös opiskella kokonaisen tutkinnon joustavasti kurssi kerrallaan, jos et halua suoraan sitoutua koko tutkinnon suorittamiseen.

<< sivun alkuun

 

 

Voinko nopeuttaa tutkinnon suorittamista? Onko kurssien järjestyksellä väliä?

Kurssit ovat yleensä itsenäisiä kokonaisuuksia, joten useimmissa tutkinnoissa voit suorittaa kurssit omaan aikatauluusi sopivassa järjestyksessä. Voit suorittaa kursseja myös samanaikaisesti, jolloin suoritat tutkinnon nopeammin.

Joissakin tutkinnoissa, kuten taloushallinnon tutkinnoissa, on tarpeen suorittaa ainakin osa kursseista tietyssä järjestyksessä, koska ne muodostavat laajassa aiheessa toisiaan täydentävän jatkumon.

Kysy valitsemasi koulutuksen yhteyshenkilöltä, miten kurssien suorittaminen onnistuu kyseisessä tutkinnossa.

<< sivun alkuun

 

 

Mitä eroa on ammattitutkinnolla ja erikoisammattitutkinnolla?

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat kumpikin näyttötutkintoja. Ne ovat viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvia ammatillisia tutkintoja, joiden tarkoituksena on tarjota jo työelämässä toimiville aikuisille mahdollisuus suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista.

Ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja on useilta eri aloilta. Keskenään ne eroavat siten, että ne on tarkoitettu eritasoisissa tehtävissä toimiville.

Ammattitutkinnot vastaavat tasoltaan toisen asteen tutkintoja. Ne soveltuvat toimihenkilö- ja työntekijätason tehtävissä toimiville (esim. markkinointiassistentti, sihteeri ja assistenttitehtävät, kirjanpitäjä, myyntitehtävät).

Erikoisammattitutkinnot ovat vaativan asiantuntijatason tutkintoja, jotka osin ovat jo ammattikorkeakoulutasoa (esim. markkinointiviestinnän johto- ja asiantuntijatehtävät, taloushallinnon asiantuntijatehtävät, esimiestyö).

<< sivun alkuun

 

 

Mitä tarkoittaa näyttötutkinto?

Näyttötutkinto, eli ammatillinen tutkinto tarjoaa työelämässä toimiville aikuisille mahdollisuuden suorittaa oman alan tutkinto hyödyntäen jo hankittua osaamista. Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen näytetään omassa työssä, joten jotta voit suorittaa tutkinnon, sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Ammatillinen tutkinto on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Tutkintoja on kolmea eri tasoa: perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.

Jokaisen ammatillisen tutkinnon kohdalla on määritelty, millaista osaamista ko. tutkinnossa vaaditaan ja millaisin kriteerein osaamista arvioidaan työssä. Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon työssä tai muilla elämänalueilla kertynyt osaaminen.

Näyttöjen eli osaamisen osoittamisen lisäksi tutkinnon suorittamiseen sisältyy valmistavaa koulutusta. Valmistavan koulutuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan osaamista niillä alueilla, joilla hänellä ei ole tarpeeksi kokemusta suoriutuakseen tutkinnosta. Markkinointi-instituutti tukee jokaista opiskelijaa tutkinnon suunnittelussa ja suorittamisessa ja järjestää tutkinnon suorittamiseen valmistavaa koulutusta.

<< sivun alkuun

 

 

Pitääkö olla työpaikka, jos haluaa osallistua koulutukseen?

Ei välttämättä. Jos osallistut kurssiin tai Markkinointi-instituutin omaan tutkintoon, sinulla ei välttämättä tarvitse olla alan työpaikkaa.

Jos osallistut liiketalouden perustutkintoon tai johonkin ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, sinulla täytyy olla alan työpaikka. Tämä johtuu siitä, että nämä ammatilliset tutkinnot ovat Opetushallituksen virallisia tutkintoja, joissa osaaminen näytetään omassa työssä.

<< sivun alkuun

 

 

Mikä on koulutusten lähtötaso? Millaista pohjakoulutusta osallistuminen edellyttää?

Luokittelemme koulutuksemme kolmeen eri lähtötasoon sen mukaan, kuinka paljon osallistujien täytyy osata aihepiiristä ennen koulutusta. Lähtötasot ovat aloittelija, osaaja ja ekspertti.

Aloittelija-tason koulutuksissa opiskelija tuntee koulutuksen aihepiiriä jonkin verran tai ei lainkaan. Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja tai työkokemusta alalta.

Osaaja-tason koulutuksissa opiskelija toimii alan tehtävissä ja tuntee koulutuksen aihepiiriä melko laajasti.

Ekspertti-tason koulutuksissa opiskelija on jo alansa vahva asiantuntija ja toimii alan vaativissa tehtävissä.

Katso tästä lisätietoja koulutustemme lähtötasoista.

<< sivun alkuun

 

 

Suunnittelen alan vaihtoa. Mitkä koulutukset sopisivat?

Koulutus tukee alan vaihdossa, sillä se on todiste siitä, että ymmärrät uuden alan vaatimuksia ja olet sitoutunut muutokseen. Tarjonnassamme on useita tutkintoja ja kursseja, jotka sopivat alan vaihtoa suunnitteleville. Tällaisia ovat mm. Henkilöstöassistentin tutkinto, Kirjanpidon perusteet, Kirjanpitäjän tutkinto, Luottotutkinto, Palkanlaskijan tutkinto, Palkanlaskennan perusteet, Markkinointiviestinnän koulutusohjelma, Tiedottajan tutkinto, Copywriterin työ, Tekstisuunnittelijan tutkinto, Digitaalisen markkinoinnin koulutusohjelma, Kiinteistönvälitysalan koulutusohjelma ja Isännöinnin koulutusohjelma. 

<< sivun alkuun

 

 

Miksi Markkinointi-instituutin koulutukset maksavat enemmän kuin muut seminaarit?

Markkinointi-instituutin kurssien ja tutkintojen opiskelu antaa paljon enemmän kuin perinteiset päivän tai kahden seminaarit ja lyhytkurssit. Koulutus koostuu aina koulutuspäivien lisäksi omaan työhösi liittyvistä harjoituksista ja muista aktiviteeteista. Saat alan asiantuntijoilta kommentteja tekemiisi tehtäviin ja henkilökohtaista ohjausta.  Kun pääset harjoittelemaan tekemistä omassa työssäsi, viet uuden työtavan helpommin osaksi arkea.

Koska tavoitteemme on, että koulutus todella synnyttää muutosta siinä, miten jokainen opiskelija tekee omaa työtään, sitoutamme opiskelijamme käytännönläheisten harjoitusten avulla etsimään kehittämiskohteita omasta tekemisestään ja organisaatiostaan. Vain harjoittelemalla uusia työtapoja ja uusien ideoiden tuomista arjen tekemiseksi koulutuksella on todellista vaikutusta.

<< sivun alkuun

 

 

Miksi toiset tutkinnot maksavat selvästi enemmän kuin toiset?

Ammatilliset tutkinnot eli näyttötutkinnot ovat koulutusta, jota valtio tukee. Sen vuoksi maksat opiskelijana vain omarahoitusosuuden, joka on yleensä 700–1500 euroa. Ammatilliset tutkinnot sopivat työssäkäyville aikuisille ja niiden tavoitteena on, että suoritat Opetushallituksen virallisen tutkinnon. Ammatillisia tutkintoja ovat ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot sekä liiketalouden perustutkinto, merkonomi.

Muut tutkinnot ovat Markkinointi-instituutin omia tutkintoja tai koulutusohjelmia. Niissä maksat koko koulutuksen itse. Markkinointi-instituutin tutkinnot ja koulutusohjelmat ovat työelämään vakiintuneita ja arvostettuja koulutuksia.

<< sivun alkuun

 

Haluan peruuttaa ilmoittautumiseni. Mitä teen?

Voit perua osallistumisen ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen ensimmäisen valitun kurssin alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta, tai vaihtoehtoisesti voit maksaa koko osallistumismaksun ja käyttää sen hyväksi toisen koulutusohjelman maksuun vuoden sisällä peruutuksestasi. Mikäli emme saa lainkaan ilmoitusta peruutuksesta, veloitamme koko koulutuksen hinnan. Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelumaksun palautukseen.

Verkkokurssien osallistumista ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun käyttäjätunnukset on luovutettu opiskelijalle.

<< sivun alkuun

Oikean koulutuksen valinta