98 prosenttia asiakkaista suosittelee Markkinointi-instituuttia

Julkaistu 25.4.2019

Asiakkaille tekemästämme kyselystä selviää, että 98 prosenttia valmistuneista suosittelee Markkinointi-instituuttia opiskelupaikkana. Kutsuimme kyselyyn kaikki Markkinointi-instituutista vuonna 2018 valmistuneet opiskelijat, ja siihen vastasi 274 asiakasta. Toteutimme kyselyn sähköpostitse 28.3.–10.4.2019 välisenä aikana. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka sujuvaksi asiakkaat kokevat työn ohella opiskelemisen, kokevatko he saavansa vastinetta koulutukseen panostamalleen ajalle ja rahalle, ja kuinka tehokkaasti koulutus vaikuttaa asiakkaiden työnantajien liiketoimintaan. Asiakkaat vastasivat väittämiin valitsemalla sopivimman lukujen 1–5 välillä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Kaikissa kysymyksissä eniten vastauksia keräsivät arvosanat 4 ja 5.

Aikuisopiskelijat arvostavat Markkinointi-instituutin joustavuutta

Avointen vastausten perusteella asiakkaat valitsivat nimenomaan Markkinointi-instituutin koulutuksen, koska koulutusten sisällöt ovat käytännönläheisiä ja hyödynnettävissä työssä. Asiakkaat arvostavat Markkinointi-instituutissa sitä, että koulutus on mahdollista sovittaa joustavasti työn ja perhe-elämän oheen.

Osa vastaajista valitsi koulutuksen Markkinointi-instituutissa opiskelleen kollegan tai esimiehen suosituksen perusteella, ja monella vastaajista oli omia positiivisia kokemuksia aiemmista opinnoistaan Markkinointi-instituutissa. 

yritysvalmennus-17.jpg

Koulutuspaikan ja koulutuksen valintaan vaikuttivat myös Markkinointi-instituutin hyvä maine, laadukkuus ja luotettavuus, sijainti, koulutusten teemojen ajankohtaisuus sekä Markkinointi-instituutin kyky tukea aikuista oppijaa. 

Markkinointi-instituutti tukena työtehtävien muuttuessa

Vastausten perusteella asiakkaat hakeutuvat Markkinointi-instituutin koulutuksiin tyypillisesti työtehtävien muuttuessa tai kaivatessaan uutta virtaa työhön ja uralle. 
Vastaajien joukossa on myös niitä, jotka kävivät yritykselle räätälöidyn valmennuksen. Nämä vastaajat arvostavat sitä, että työnantaja mahdollistaa osaamisen uudistamisen. Heille oli itsestään selvää tarttua tilaisuuteen kouluttautua. 

”Koulukokemukseni tämän koulutuksen jälkeen hyppäsi nollasta sataan heti ensimmäisten kuukausien aikana ja nyt olenkin hakenut tästä innostuneena jatko-opintoihin”, kirjoittaa eräs vastaajista.

Kartoitamme valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia vuosittain kyselyn avulla. Myös vuonna 2017 valmistuneista asiakkaista 98 prosenttia suositteli Markkinointi-instituuttia.

Jaa sivu