Osaamisvaje koetaan yrityksissä kasvun esteenä

Julkaistu 10.9.2018

Kartoitimme yhdessä Rastorin kanssa asiakkaidemme osaamis- sekä koulutus- ja valmennustarpeita. Saimme koottua arvokasta tietoa, jota eri toimialoja edustavat päättäjät voivat hyödyntää arvioidessaan henkilöstönsä nykyistä osaamista ja tulevia kehitystarpeita. 

Lataa raportti tästä (pdf)
 

Raportista selviää, millaiset ovat keskeisimmät osaamistarpeet suomalaisissa yrityksissä. Tulokset auttavat yrityksiä arvioimaan oman henkilöstönsä osaamiseen investoimista. 

Kartoituksessa selvisi, että yrityksissä uskotaan liiketoiminnan kasvuun. Vastaajat kuitenkin kokevat osaamisvajeen uhkaavan yritysten kasvua; vain kolmannes katsoo, että henkilöstön tämänhetkinen osaaminen tukee riittävästi liiketoiminnan kasvua. 
Vastanneet myös ajattelevat, että henkilöstön kouluttamisen kustannukset kuuluvat organisaatioiden itsensä maksettavaksi.

Kyselyssä kaikilla toimialoilla keskeisiksi koulutustarpeiksi nousivat johtaminen ja esimiestyö sekä digiosaaminen. Vastaajat näkivät tärkeänä myös vuorovaikutustaitoihin ja viestintään, asiakasymmärrykseen sekä myyntiosaamiseen liittyvän valmennuksen. 

Toteutimme kyselyn sähköisenä tiedonkeruuna ja puhelinhaastatteluina yhteistyössä Innolinkin kanssa. Kyselyyn vastasi 192 suomalaista yrityspäättäjää. 

Lataa raportti tästä (pdf)
 

Jaa sivu