Isännöinnin ammattitutkinto IAT Oulu

Oppisopimuskoulutus

Isännöinnin ammattitutkinto, IAT valmentaa sinut asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäviin. Isännöinnin ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Siinä osoitat osaamisesi käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla kiinteistöalan työpaikka.

Koulutus alkaa
2.10.2019

Hinta - Edellyttää oppisopimuksen.
Koulutuksen kesto 12 kk
Paikka Oulu
Koulutuspäivät 4

Seuraavat alkamisajankohdat 2.10.2019

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksella varmistat ammattitaitosi isännöitsijänä. Hallitset alalla vaadittavat talousasiat, lait ja säädökset sekä korjausrakentamishankkeet. Osaat myös palvella asiakkaita ja sidosryhmiä sujuvasti. Ymmärrät isännöinnin roolin keskeisenä osana kiinteistöliiketoimintaa. Isännöinnin ammattitutkinnon opiskeltuasi toimit ammattitaitoisesti isännöinnin tehtävissä. Osaat hoitaa tavanomaiset asunto-osakeyhtiön isännöintitehtävät.

Tutkinto soveltuu sekä hiljakkoin isännöintitehtävissä aloittaneille että jo muutaman vuoden kiinteistöalan tehtävissä toimineille (esim. isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö, kiinteistösihteeri, kiinteistöalan kirjanpitäjä).

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa. Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Isännöinnin ammattitutkinto on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, joka sisältää oppimista omissa työtehtävissäsi. Ellet vielä työskentele alalla, suosittelemme Isännöinnin koulutusohjelmaa.

Kysy lisätietoja
Paula Honka osaamispäällikkö 050 374 5532 paula.honka@markinst.fi
Koulutuspäivät
Koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on noin 12 kk, ja siihen sisältyy 4 koulutuspäivää, verkkoluentoja ja -tutorointia, sekä ohjattua etäopiskelua. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.
Kouluttajat

Pekka Jäntti, yrittäjä, Oulun taloanalyysi Oy

Koulutuspäivien sisältö 

Isännöinnin toimintaympäristön hallinta

 • Vuosikellon mukainen toiminta
 • Sopimusasioiden, asiakirjakäytäntöjen ja viranomaisilmoitusten hoitaminen
 • Riskienhallinnasta huolehtiminen
 • Asiakaspalvelusta huolehtiminen
 • Viestintä
 • Oman toiminnan ja osaamisen kehittäminen

Asunto-osakeyhtiön isännöinti

 • Taloyhtiön hallinnon hoitaminen
 • Kokouskäytäntöjen hoitaminen
 • Talouden hoitaminen
  • Taloushallinnon organisointi
  • Tilinpäätösasiat
  • Korjaushankkeiden talous
  • Päivittäinen huolto
  • Kunnossapito
  • Korjaus- ja perusparannushankkeet

Tekniset palvelut isännöinnissä

 • Kiinteistön sopimusasioiden hoitaminen
 • Tiedottaminen kohderyhmille
 • Korjaushankkeiden talouden hoitaminen
 • Energia-asioiden hoitaminen
 • Kiinteistön toiminnallisesta ylläpidosta huolehtiminen
 • Korjausrakentamishankkeiden valvominen ja hallinnointi

Isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen

 • Kehittämisenkohteiden tunnistaminen
 • Kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Kehittämissuunnitelman esittäminen

Isännöinnin ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Isännöinnin ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

 

Isännöinnin ammattitutkinto; IAT muodostuu kolmesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa on

 • Isännöinnin toimintaympäristön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat

Ryhmä 1 (valitaan 1 seuraavista)

 • Asunto-osakeyhtiön isännöinti
 • Toimitilaisännöinti
 • Vuokratalon isännöinti

Ryhmä 2 (valitaan 1 seuraavista)

 • Asumisneuvonta
 • Tekniset palvelut isännöinnissä
 • Uudiskohteen isännöinti
 • Isännöintityön kehittämissuunnitelman laatiminen

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen hinta ja ehdot määräytyvät oppisopimustoimistossa. Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Markkinointi-instituutissa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen. 

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?