Lähiesimiestyön ammattitutkinto – sosiaali- ja terveysala Oulu

Oppisopimuskoulutus

Opi motivoimaan tiimiäsi ja tekemään tuloksellista esimiestyötä. Sosiaali- ja terveysalalle räätälöity lähiesimiestyön ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Jotta voit suorittaa tutkinnon, sinun täytyy toimia esimiehenä tai operatiivisessa vastuussa olevana asiantuntijana.

Koulutus alkaa
22.9.2020

Hinta - Edellyttää oppisopimuksen.
Koulutuksen kesto 12 kk
Paikka Oulu
Koulutuspäivät n. 10

Seuraavat alkamisajankohdat 22.9.2020

Lisätietoa koulutuksesta

Hyvä lähiesimies rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä. Koulutuksessa otat haltuun esimiestyön kokonaisuuden: opit ohjaamaan ja suunnittelemaan tiimisi työskentelyä ja kasvat hyväksi esimieheksi. Koulutuksen jälkeen tunnet myös lainsäädännölliset velvollisuudet ja oikeudet johtaa tiimisi osaamista, työnjakoa ja tehtäviä strategiaa tukevalla tavalla. 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, joka räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.  Tutkinto sopii uusille esimiehille sekä vastikään operatiivisessa vastuutehtävässä aloittaneille päälliköille, tiiminvetäjille ja asiantuntijoille. Jos olet jo pitkään toiminut esimiehenä, suosittelemme sinulle Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa. Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Olemme räätälöineet Lähiesimiestyön ammattitutkinnon myös varhaiskasvatusalalle.

Kysy lisätietoja
Leena Ruopsa osaamispäällikkö 045 7734 5647 leena.ruopsa@markinst.fi

Matti Paavola 500x300

Minulla on nyt selkeämpi yleiskuva siitä, millaiset vastuut, velvollisuudet ja työtehtävät esimiestyöhön kuuluu. Osaan siis hoitaa lähiesimiehen tehtäviä työlainsäädännön mukaan.Koulutuspäivät
Koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 12 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Tutkinnon rakenne
Tästä sinulle räätälöidään yksilöllinen opiskelusuunnitelma

Lähiesimiehenä toimiminen

 • Lähiesimies strategian käytännön toteuttajana
 • Esimiestyön kokonaisuus
 • Innostava ja arkea johtava esimies
 • Itsensä ja erilaisuuden tunteminen
 • Esimies viestijänä ja vaikuttajana
 • Yhteistyön ja uudistumisen johtaminen tiimissä
 • Esimies työn ohjaajana ja perehdyttäjänä


Tutkintoon valitaan lisäksi kaksi seuraavista valinnaisista tutkinnon osista:

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma
   


 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle.  Tutustu Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen hinta ja ehdot määräytyvät oppisopimustoimistossa. Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Markkinointi-instituutissa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen. 

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?