Markkinointiviestintä – liiketoiminnan ammattitutkinto Oulu

Ent. markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestintään suunnattu liiketoiminnan ammattitutkinto valmentaa sinut markkinointiviestinnän ammattilaiseksi. Liiketoiminnan ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen tutkinto. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Kysy lisätietoja oppisopimuksesta meiltä tai omasta oppisopimustoimistostasi.

Koulutus alkaa
10.10.2019

Hinta 0 € Edellyttää oppisopimuksen.
Koulutuksen kesto 12 kk
Paikka Oulu
Koulutuspäivät 7

Seuraavat alkamisajankohdat 10.10.2019

Lisätietoa koulutuksesta

Kasva markkinointiviestinnän ammattilaiseksi opiskelemalla itsellesi tutkinto. Opit hoitamaan markkinointiviestinnän projekteja ja toimenpiteitä. Otat myös haltuun haltuun digitaalisen markkinointiviestinän keinot ja kanavat.

Ammatillisessa tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Koulutus räätälöidään sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa voit huomioida myös työnantajasi tavoitteet. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun Markkinointi-instituutin ohjaajalta.

Koulutus soveltuu henkilöille, joiden työtehtäviin markkinointiviestinnälliset tehtävät kuuluvat tai joita heille mahdollisesti on tulossa. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joten se soveltuu hyvin uuden oppimiseen myös nykyisissä työtehtävissä.

Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa. Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Kysy lisätietoja
Paula Honka osaamispäällikkö 050 374 5532 paula.honka@markinst.fi

"Toin koulutuksesta työpaikalleni monia arvokkaita näkökulmia."


Koulutuspäivät
Koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 7 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti.

Markkinointiviestintään suunnatussa liiketoiminnan ammattitutkinnossa sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa huomioidaan aiempi osaamisesi ja omiin työtehtäviisi liittyvät osaamistarpeet.
Koulutus koostuu innostavista koulutuspäivistä, verkkokursseista ja aktiivisesta digiläsnäolosta. Etäopiskelun aikana sovellat koulutuspäivien sisältöjä omaan työhösi ja kehität omaa käytännön kokemustasi markkinointiviestinnän tehtävissä.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan monikanavaisesti markkinointiviestinnän toimeksiannon. Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
•    markkinoinnin viitekehys
•    markkinointiviestinnän suunnittelu
•    digitaalisen markkinoinnin toteutus ja mittaus.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon kaikille yhteisten opintojen teemoja ovat mm.:
•    markkinointiviestinnän viitekehys
•    kirjallinen työelämäviestintä 
•    vuorovaikutustaidot ja vakuuttava esiintyminen.

Opintosi täydentyvät valinnaisilla kursseilla, jotka mahdollistavat opintojen painottumisen asiakaskokemukseen ja palvelumuotoiluun tai projektinhallintaan.

Liiketoiminnan ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu liiketoiminnan ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Tutkinnon rakenne

Liiketoiminnan ammattitutkinto, markkinointiviestinnän osaamisala, tutkinnon osat:

  • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
  • Projektisuunnitelman laatiminen
  • Projektisuunnitelman toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus on maksuton, mutta oppisopimustoimistot voivat periä siitä omavastuuosuuden. Oppisopimukseen liittyvistä asioista voit tiedustella osaamispäällikö Paula Hongalta Markkinointi-instituutista puh. 050 374 5532 tai oman alueesi oppisopimustoimistolta.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


 


Jokin muu koulutus?