Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – hiusala

Hiusalan yrittäjille ja ammattilaisille suunnattu liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Koulutuksessa perehdytään mm. markkinointiin, kannattavaan toimintaan, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan parturi-kampaamoalan näkökulmasta.

huhtikuu 2020

Hinta 0 € Koulutus on maksuton.
Koulutuksen kesto 1,5-2 v
Paikka Espoo, Tapiola
Koulutuspäivät 10-18

Seuraavat alkamisajankohdat huhtikuu 2020

Parturi-kampaamoalalle kohdennettu liiketoiminnan koulutus

Merkonomikoulutuksessa kehität ammattitaitoasi myynnissä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Tutkinto antaa kattavan käsityksen parturi-kampaamoalan yrityksen liiketoiminnasta, joten se sopii hyvin alan yrittäjille. Merkonomi on tunnettu ja työelämässä arvostettu asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisten perustutkinto. Saat sen kautta myös jatko-opiskelukelpoisuuden.

Parturi-kampaamoalalle kohdennettua liiketalouden koulutusta on toteutettu jo vuodesta 2012 eri puolella Suomea. Ryhmiä on ollut tähän mennessä yli 20. Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Faros & Com Oy:n ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n kanssa.

Lataa esite (pdf)

 

Kysy lisätietoja
Sari Tukia-Kärki osaamispäällikkö 050 401 4943 sari.tukia-karki@markinst.fi
Koulutuspäivät
Koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–18 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Laajuus on 180 osp.

Tutkinto suoritetaan oman työn ohessa. Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan tämänhetkinen osaaminen ja ammatillinen kokemus, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Painopisteenä koulutuksessa on opiskeltavien asioiden käytännönläheinen soveltaminen omaan työhön ja osaamisen kehittämiseen.

Asiakaspalvelu kilpailukeinona hiusalalla

 • Palvelu on osattava konseptoida ja tuotteistaa eli kaupallistaa
 • Erilaisia asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja odotuksiaan on tärkeä ymmärtää

Työyhteisössä toimiminen ja viestiminen

 • Vuorovaikutustaidot

Tuloksellinen toiminta ja kannattavuus

 • Talouden peruskäsitteet: myyntikate, liikevaihto, muuttuvat ja kiinteät kulut
 • Palveluiden hinnoittelu ja kannattavuus, kustannusten muodostuminen
 • Toiminnan kannattavuuden seuranta

Markkinointi

 • Markkinointi ja myynnin apuvälineet
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus
 • Parturi-kampaajan tärkeät viestintäkanavat: mm. digitaalinen markkinointi ja kotisivut, paikallismarkkinointi

Hiusyrittäjänä toimiminen

 • Liikeidean jalostaminen liiketoimintasuunnitelmaksi
 • Yritystoiminnan organisointi ja resurssointi, henkilöstöasiat
 • Yritysmuodot, verotus, eläkkeet, vakuutukset

Tietotekninen osaaminen ja kielitaito

 • Word, Excel, PowerPoint
 • Kielitaito: englanti, ruotsi

 

Lataa koulutuksen esite tästä

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista peruskoulutusta. 

Opiskelu on maksutonta. 

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?