Projektien johtaminen – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ent. Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET

Tämä projektijohtamisen koulutus antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen projektien johtamisesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Siinä osoitat osaamisesi omissa käytännön työtehtävissäsi.

Koulutus alkaa
11.10.2019

Hinta 2220 €

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 18 kk
Paikka Espoo, Tapiola

Seuraavat alkamisajankohdat 11.10.2019

Johtamiskoulutus projektien vetäjille

Projektien johtamiseen painottuva johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu projektipäälliköille sekä muille projektihallinnan ja -johtamisen tehtävissä toimiville. Se antaa uusia työkaluja, varmuutta ja osaamista projektien johtamiseen. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Sovelton ja Projektiyhdistyksen kanssa. 

Tässä tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Opintojen aikana kehität oman työyhteisösi käytäntöjä. Syvennyt organisaation projektien johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, jossa koulutus räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa voit huomioida myös työnantajasi tavoitteet. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun koulutuksen ohjaajalta.

Kysy lisätietoja
Kirsi Hanhisalo osaamispäällikkö 050 369 3914 kirsi.hanhisalo@markinst.fi
Koulutuspäivät
25.9.2019 aloituswebinaari, 11.10.2019, 12.–13.11.2019, 10.12.2019.
Lisäksi valinnaisten opintojen koulutuspäivät (enintään 4).
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 18 kk. Siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Tutkintoa opiskellaan työssä oppimalla ja koulutuspäivien ohessa edistetään omia projekteja sekä kehittämissuunnitelmia. Koulutuspäivät ovat inspiroivia kohtaamisia, jossa pääpaino on yhdessä oppimisessa.

Tutkinto rakentuu kolmesta tutkinnon osasta. Johtajana toimiminen on kaikille yhteinen osa, jonka lisäksi sinulle räätälöidään opintopolku valinnaisista kursseista. 

 

Kaikille yhteinen tutkinnon osa: Johtajana toimiminen

 

Minä johtajana 11.10.2019 

 • Henkilökohtainen DISC -profiili 
 • Itsetuntemus ja kommunikaatio
 • Oman johtajuuden kehittämissuunnitelma.

Ihmisten johtaminen projekteissa 12.–13.11.2019

 • Tavoitteen ja tehtävän asettaminen
 • Johtamistilanteet ja erilaiset johtamistyylit
 • Vuoropuhelu ja palaute projekteissa

Projektien strateginen johtaminen 10.12.2019

 • Liiketoimintastrategian ohjaava voima
 • Kehityshankkeiden johtaminen
 • Projektikulttuurin kehittäminen

 
Valinnaisia tutkinnon osia tukevat kurssit
Seuraavista valitaan kaksi tutkinnon osaa ja niihin liittyvä koulutus (enintään 4 koulutuspäivää).

1. Projektin johtaminen -tutkinnon osa

Projektin organisointi 22.1.2019

 • Arvon tuottaminen ja sidosryhmien hallinta
 • Muutosten ja riskien hallinta
 • Yhteinen tilannekuva ja projektiviestintä

Projektien ketterä toteuttaminen 11.2.2020

 • Ketterän tiimin johtaminen
 • Kokeilukulttuuri, Agile, Lean ja Kanban -käytännöt.

2. Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen -tutkinnon osa

Projektituotannon johtaminen ja kehittäminen
Koulutuspäivät 17.–18.3.2020

 • Projektitoimisto
 • Ohjausryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Projektijohtamisen työvälineet
 • Projektikyvykkyyden varmistaminen

3. Työyhteisön kehittämisen johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 29.10. ja 5.11.2019

 • Toimintaympäristön muutosten ymmärtäminen ja niiden antamia mahdollisuuksia työyhteisön kehittämistyöhön sekä työvälineitä lähteä viemään eteenpäin uuden työn ajattelutapaa omassa organisaatiossasi. Tuotoksena kehittämissuunnitelma omalle organisaatiolle, yritykselle tai vastuualueelle. 

4. Henkilöstön ja osaamisen johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 23.1. ja 5.2.2020

 • Henkilöstön suorituksen, osaamisen ja hyvinvoinnin johtaminen strategisella ja operatiivisella tasolla. Tuotoksena kehittämissuunnitelma omalle organisaatiolle, yritykselle tai vastuualueelle. 

5. Strategiatyön johtaminen -tutkinnon osa
Koulutus- ja työpajapäivä 4.12.2019

 • Kilpailukykyisen strategian rakentaminen omassa työssä. 

6. Asiakkuuksien johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivä 2.4.2020 sekä Digiajan asiakas -verkkokurssi.

 • Asiakkaan ostoprosessi, asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen. Tuotoksena suunnitelma asiakkuuksien kehittämiseksi. 

7. Talouden johtaminen -tutkinnon osa
Koulutuspäivät 22.11. ja 13.12.2019 

 • Tunnuslukujen analysointi ja raportointi, tilinpäätöksen tulkinta. Tuotoksena kehittämissuunnitelma talouden kehittämiseksi.
   

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset koulutuksen ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa ammatillisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi

 • Strategiatyön johtaminen
 • Projektityön johtaminen
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Talouden johtaminen
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Osallistumismaksu sisältää tutkinnon  suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Markkinointi-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 %  koulutuksen hinnasta.

Markkinointi-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.
 


Jokin muu koulutus?