Projektien johtaminen – johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Ent. Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET

Tämä projektien johtamisen tutkinto on esimieskoulutus, joka antaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen projektijohtamisesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET), on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto. Siinä osoitat osaamisesi omissa käytännön työtehtävissäsi.

Koulutus alkaa
31.1.2019

Hinta 2220 €

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 18 kk
Paikka Espoo, Tapiola

Seuraavat alkamisajankohdat 31.1.2019

Lisätietoa koulutuksesta

Projektien johtamiseen painottuva johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu projektihallinnan ja -johtamisen tehtävissä toimiville. Se antaa muodollisen pätevyyden projektien johtamiseen. Koulutus on  suunniteltu yhteistyössä Sovelton ja Projektiyhdistyksen kanssa. 

Tässä tutkinnossa työssä oppimisella on suuri rooli. Opintojen aikana kehität oman työyhteisösi käytäntöjä. Syvennyt organisaation projektien johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) on työelämässä arvostettu ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi. Opintojen sisältöjä suunniteltaessa voit huomioida myös työnantajasi tavoitteet. Saat henkilökohtaista ohjausta tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun Markkinointi-instituutin ohjaajalta.

Kysy lisätietoja
Marja-Liisa Häkkilä palvelukoordinaattori 050 346 0829 marja-liisa.hakkila@markinst.fi
Tarja Vikström osaamispäällikkö 040 573 0905 tarja.vikstrom@markinst.fi

"Sain käytännön oppeja juuri niihin tilanteisiin, joita projektipäällikön työssäni olivat läsnä. "


Koulutuspäivät
28.2.2019, 21.3.2019, 22.3.2019, 16.4.2019, 21.5.2019, 11.6.2019, 18.9.2019, 19.9.2019
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 18 kk. Siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti.

Katso tästä koulutuksen suunniteltu ohjelma, josta sinulle räätälöidään yksilöllinen opiskelusuunnitelma.

Koulutuspäiviin valmistaudutaan ennakkomateriaalin tai -tehtävien avulla. Varsinaiset koulutuspäivät ovat inspiroivia kohtaamisia, jossa pääpaino on yhdessä oppimisessa. Etäjaksoilla edistetään projektitöitä, jotka ovat omia työtehtäviä.

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu Johtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa

  • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

  • Henkilöstön johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Verkostojen johtaminen
  • Tuotannon johtaminen

Osallistumismaksu sisältää tutkinnon  suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Markkinointi-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 %  koulutuksen hinnasta.

Markkinointi-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.
 


Jokin muu koulutus?