Vuorovaikutustaidot johtamis- ja esimiestyössä

Vuorovaikutustaidot ovat johtamis- ja esimiestyön tärkeimpiä työkaluja. Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa opit hyödyntämään vuorovaikutuksen keinoja erilaisissa johtamistilanteissa. Kurssi sopii esimiehille sekä kaikille, jotka tarvitsevat työssään vaikuttavaa viestintää.

Koulutus alkaa
9.4.2019

Hinta 1320 € (+ alv 24%)

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Koulutuksen kesto 1 kk
Paikka Espoo, Tapiola
Koulutuspäivät 2

Seuraavat alkamisajankohdat 9.4.2019

Lisätietoa koulutuksesta

Yrityksen strategia saadaan johdettua menestykseksi silloin, kun se osataan viestiä oikein. Koulutuksessa opit sitouttamaan tiimiäsi vuorovaikutuksen keinoin ja sinulla on uusia tapoja ja varmuutta erilaisiin kohtaamisiin. Koulutuksen jälkeen olet selkeämpi, vaikuttavampi, tavoitteellisempi ja innostavampi viestijä. 

Tämä kurssi on tarkoitettu esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ihmisten ja projektien johtamiseen liittyvissä tilanteissa. Se sopii mm. tuote- ja projektipäälliköille sekä kaikille, jotka kaipaavat viestinnän koulutusta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Strategian toteuttamisessa avainasemassa ovat esimiehet ja vastuullisessa asiantuntijaroolissa toimivat. Koulutuksen avulla viet yrityksesi strategiaa  tehokkaasti eteenpäin työyhteisön jäseniä motivoimalla ja aktivoimalla.

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään esimiestyötä laajemmalti, suosittelemme sinulle Johtamisen erikoisammattitutkintoa, JET.

Kysy lisätietoja
Kati Salovaara palvelukoordinaattori 040 905 0747 kati.salovaara@markinst.fi
Kirsi Hanhisalo osaamispäällikkö 050 369 3914 kirsi.hanhisalo@markinst.fi

"Verkostoiduin ja sain mahdollisuuden sparrata aihealuetta laajasti eri toimintojen asiantuntijoiden kanssa."


Koulutuspäivät
9.4.2019, 10.4.2019
Laajuus
Koulutus kestää 1 kk. Siihen sisältyy 2 koulutuspäivää ja 3-5 h etäopiskelua viikossa. Laajuus on 2 op.
Kouluttajat

Perttu Laaksonen, koulutuspäällikkö, Puhe Production Oy 

1. koulutuspäivä 

Johtamis- ja esimiesviestintä perustuvat strategiaan – strateginen viestintä arjen vuorovaikutustilanteissa

 • Vuorovaikutustilanteiden kartoitus: mistä viestintätilanteista arjen työ koostuu?
 • Tavoitteellisuus: mihin vuorovaikutuksellani pyrin?
 • Omat vuorovaikutustaitoni: mitä taitoja tarvitsen johtamistyöni tekemiseen?

Viestin kohdentaminen ja ydinviestien rakentaminen

 • Kohdeyleisön kartoittaminen: kohderyhmäanalyysin tekeminen työpaikkasi viestijöistä
 • Keskeisten viestien hahmottaminen: ydinviestin työstämistä
 • Selkeän ja loogisen rakenteen suunnittelu: erilaisia rakennemalleja viestin rungoksi

Kun esiinnyn johtamistehtävissä – vakuuttava esiintyminen

 • Tilanneherkkyyttä viestin välittämiseen: mukautumista ja viestin sovittelua
 • Luennoinnista keskustelevaan vuorovaikutukseen
 • Myönnyttelyä, suostuttelua ja painostamista – vaikuta kuulijaasi oikein!

Kun keskustelen kasvotusten johtamiseen liittyvissä tilanteissa – vuorovaikutus kahden kohtaamisessa

 • Vuorovaikutuksen pelisäännöt: puhumista ja kuuntelemista sopivassa määrin
 • Tavoitteellisuutta ja toisen sitouttamista: keskustelun rakentaminen dialogisesti
 • Tilanteeseen sopiva ilmapiiri: keskustelukumppanin motivointi ja keskustelun ylläpito

 

2. koulutuspäivä

Palautteen antaminen osaksi arjen työtä

 • Mitä on palaute ja mihin sitä tarvitaan?
 • Palautteenannon ABC: miten palautetta tulisi antaa?
 • Palautteenannon harjoittelua ja case-esimerkkejä

Hankalat viestintätilanteet – keinoja asioiden selvittämiseen

 • Mikä tekee asiasta hankalan: hankalien tilanteiden kartoittaminen
 • Ennakointia viestintään: varhaisen puuttumisen malli
 • Asioiden strateginen ratkaiseminen: keinoja keskusteluihin ja ongelmanratkaisuun

Kun johdan ryhmää – vuorovaikutus työpaikan palavereissa ja projekteissa – ryhmäviestintä

 • Ryhmän viestinnän lainalaisuudet ja valmistautuminen: mitä tulee viestistä huomioida ennakkoon?
 • Ryhmätilanteen ohjaaminen rakentavalla tavalla: ohjaustyylit
 • Sitouttava viestintä ja osallistumisen aktivointi: tavoitteellisella toiminnalla tehokkaisiin kohtaamisiin

Koulutuskokonaisuuden koostaminen yhteen – lopputehtävän ohjeistaminen
 

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Markkinointi-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?