Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Aikuisopiskelijaa motivoi halu tehdä omaa työtä paremmin

Meillä on hyviä uutisia sekä aikuisopiskelijoille että heidän työnantajilleen: Markkinointi-instituutin tutkimuksen mukaan opiskelijat aloittavat jatko- ja täydennyskoulutuksen ensisijaisesti siksi, että he haluavat osata oman työnsä entistä paremmin.

Ja miksikö tämä on hyvä uutinen? Opiskelija saa koulutuksestaan huomattavasti enemmän irti, kun on motivoitunut ja tavoittelee muutosta omaan tekemiseensä. Ja työnantajaa varmasti tyydyttää tieto siitä, että työntekijäsi haluavat olla entistä parempia työntekijöitä.

Kysyimme opiskelijoiltamme syyskuussa 2012, miksi ja miten he ovat valinneet oman täydennyskoulutuksensa. Tutkimukseen koulutuksen valinnasta ja hankinnasta vastasi 458 Markkinointi-instituutin avoimissa koulutusohjelmissa eli tutkinnoissa ja kursseilla opiskelevaa ja niistä valmistunutta.

Oman työn tekeminen motivoi kouluttautumaan

Suurinta osaa opiskelijoista motivoi aloittamaan opinnot se, että he halusivat kehittyä omassa työssään. Opiskelijoistamme 56 % mainitsi tärkeimmäksi syyksi halun osata oma työ paremmin ja 26 % halun edetä urallaan.

”On hienoa, että opiskelijoidemme motivaatio syntyy heistä itsestään: se, että haluaa kehittyä paremmaksi omassa työssään, kertoo sitoutumisesta työhön ja ammattiylpeydestä”, sanoo Marjo Silvo, osaamisen kehittämisen johtaja Markkinointi-instituutista. ”Jos motivaatio on ulkokohtainen, tulos on harvoin erinomainen, sillä todellinen oppiminen ja valmius muuttumiseen edellyttävät omaa paloa ja valmiutta nähdä vaivaa oman kehittymisen eteen.”

Kaksi kolmasosaa (67 %) Markkinointi-instituutissa jatkokouluttautuvista kuitenkin hyväksyttää kurssi- tai tutkintovalintansa esimiehellään tai tämän esimiehellä, ja vain neljäsosa voi valita koulutuksensa itse. ”Tuloksessa näkyy hyvin se, että useimmat opiskelijoistamme kouluttautuvat työajalla ja monilla työnantaja myös maksaa koulutuksen”, summaa Silvo.

Päätös kouluttautua syntyy nopeasti

Kun koulutus on alkanut kiinnostaa, suurin osa opiskelijoista (44 %) ilmoittautuu koulutukseen muutamien viikkojen kuluttua. Tulos oli Markkinointi-instituutille yllätys, sillä olemme olettaneet, että päätöksenteko ja esimiehen tai muun koulutuksesta vastaavat hyväksynnän hankkiminen vievät enemmän aikaa. ”Hienoa, että organisaatioissa päätöksenteko on näin nopeaa ja että esimiehet ja HR-henkilöstö on valmis vastaamaan henkilöstön kouluttautumistarpeisiin nopeasti”, Silvo sanoo.

Nopeaa päätöksentekoa tukevat opiskelijoiden suosimat sähköiset tietolähteet. Osallistujia pyydettiin valitsemaan kolme mieluisinta kanavaa saada lisätietoa koulutuksista: 77 % valitsi sähköpostin, 47 % yrityksen verkkosivut ja 40 % muut internet-kanavat kolmen tärkeimmän listalle. ”Markkinointi-instituutille tämä tarkoittaa sitä, että jatkamme sähköpostimarkkinoinnin ja www-sivujemme kehitystyötä, ja panostamme myös muuten näkyvyyteemme verkossa,” sanoo Katja Repo, Markkinointi-instituutin kaupallistamis- ja viestintäjohtaja.

Aikuisopiskelijaa motivoi halu tehdä omaa työtä paremmin