Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutus

Päivitä kaupallisen alan osaamistasi ja vahvista työllistymismahdollisuuksiasi

Markkinointi-instituutti toteuttaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena Akateeminen moniosaaja F.E.C. –koulutuksen.

Koulutus antaa ohjelmaan valituille henkilöille mahdollisuuden laajentaa ja päivittää kaupallisen alan osaamista ja työkokemusta ja sitä kautta vahvistaa asemaa työmarkkinoilla. Ohjelmaan sisältyy työjakso yhteistyöyrityksessä. Yritystyöskentely tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan ja kokemustaan sekä laajentaa työkokemusta tai jopa hakeutua aivan uudelle alalle. 

Kohderyhmä ja tavoite

Korkeakoulututkinnon suorittaneet, vähintään 3 vuoden työkokemuksen omaavat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, jotka haluavat suuntautua yksityissektorin työpaikkoihin. Aikaisemmissa toteutuksissa osallistujien koulutustausta on vaihdellut humanisteista teknisen alan korkeakoulututkinnon suorittaneihin.

Opiskelijapaikkoja Akateeminen moniosaaja F.E.C.-koulutuksessa on 18.

Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien edellytyksiä työllistyä joko ohjelmassa mukana oleviin yhteistyöyrityksiin tai muihin yksityisen sektorin työpaikkoihin. Osallistujia valittaessa tarkastellaan hakijoiden aikaisempaa kokemusta ja työkokemusta suhteessa yhteistyöyritysten tarpeisiin.  

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa on kaikille yhteinen osa ja opiskelijakohtaisesti räätälöitävä osa. Jokaiselle ohjelmaan valitulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon valitaan opintojaksoja Markkinointi-instituutin laajasta koulutustarjonnasta. Henkilökohtaisesti räätälöitävässä osuudessa huomioidaan sekä opiskelijan että yhteistyöyrityksen tarpeet.

Ohjelman kesto on noin 7 kuukautta, sisältäen 2-3 kk pituisen koulutusjakson ja 4-5 kk pituisen työjakson yhteistyöyrityksessä. Täsmällisempi sisältö määräytyy henkilökohtaisesti räätälöitävän osuuden mukaisesti. 

Koulutuksen yhteinen osa sisältää 15 lähipäivää ja 5 ohjattua etäopiskelupäivää. Räätälöitävä osuus koostuu työjaksosta ja henkilökohtaisesti valittavista koulutusmoduuleista (esim. 100 pv yritystyöskentelyä ja 15 pv koulutusta).

Osiot rakentuvat seuraavasti:

Kaikille yhteinen osa, jossa käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • oman asiantuntijuuden myynti
 • innovatiivisuus ja toiminnan kehittäminen
 • sosiaalinen media ja verkostoituminen
 • projektityöskentelyn perusteet
 • yrityksen talous ja kannattavuus
 • myynnin ja markkinoinnin juridiikka
 • markkinointi ja asiakkuudet

Henkilökohtaisesti räätälöitävä osa, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavia koulutusmoduuleja:

 • strategisen johtamisen pelikenttä
 • tuloslaskelman, taseen ja kassavirran hyödyntäminen
 • faktat ja analyysit markkinoinnin tukena
 • viestintä verkossa
 • strateginen markkinointi
 • luova konseptisuunnittelu
 • suuntana sosiaalinen media

Työjakso yhteistyöyrityksessä

Yhteistyöyrityksen löytyminen on edellytys ohjelman läpiviemiselle. Yhteistyöyritysten etsiminen tapahtuu ns. kahden kanavan menetelmällä:

 • Markkinointi-instituutti koordinoi työssäoppimispaikkojen hankintaa ja nimeää vastuuhenkilön paikkojen hankintaan. 
 • Koulutukseen valitut opiskelijat hakevat itselleen kiinnostavia yhteistyöyrityksiä. Opiskelijoiden tukena toimii Markkinointi-instituutin yhteyshenkilö, joka sparraa ja ohjaa opiskelijoita itsenäisessä yrityspaikan hakemisessa. 

Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta tai sähköisesti www.mol.fi.

Kurssikoodi on 637739 ja haku päättyy 22.3.2012.

Kun olet lähettänyt koulutushakemuksesi TE-toimistoon, lähetä CV:si suoraan Markkinointi-instituutin yhteyshenkilölle osoitteeseen: leila.ukkonen@markinst.fi

Laita CV:si saatteeksi lyhyt perusteluosa, jossa kerrot

 • miksi haet Akateeminen moniosaaja FEC-koulutukseen
 • mille toimialalle haluat suuntautua
 • millaiset työtehtävät / tavoitetoimenkuva parhaiten mielestäsi edistävät työllistymistäsi. 

Esikarsinnan läpäisseet hakijat kutsutaan haastatteluun Markkinointi-instituuttiin vaiheittain, viimeistään viikolla 12/2012.

Lisätietoja 

Tarkempia tietoja antavat Markkinointi-instituutin vastuuhenkilöt:

Pirjo Hallipelto
asiakkuuspäällikkö
p. 040 732 1784
pirjo.hallipelto@markinst.fi

Leila Ukkonen
kehittämiskoordinaattori
p. 050 579 1008
leila.ukkonen@markinst.fi.

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat lisätietoja TE-toimistosta tai Työlinjan Koulutusneuvonnasta puh. 010 19 4901 ma - pe klo 9-17.

Tulosta koulutusesite tästä.                

 

Koulutus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta.                                 

Akateeminen moniosaaja F.E.C. -koulutus