Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Helena Åhman: MENU-maailma ja tunnistettava muutos

Tulevaisuustutkija Bob Johansen uskoo, että seuraava vuosikymmen tulee olemaan monimutkaisempi kuin kolme aiempaa vuosikymmentä, joina hän on tulevaisuuspohdintaa tehnyt. Tulemme elämään entistäkin enemmän MENU-maailmassa.

MENU-maailmaan kuuluvat monimutkaisuus (complexity), epävarmuus (uncertainty), näkökulmavaihtelut (volatility), ja useamerkityksisyys (ambiguity). MENU kertoo sanana sekä vaihtoehtojen kasvusta että yksilöiden vaikutusvallan lisääntymisestä. Sosiaalinen media on kuin valtava ravintolan ruokalista, josta kukin voi valita mieleisensä. Sama pätee moneen muuhun asiaan.

Tässä MENU-maailmassa vaikuttavat muun muassa yhteiskunnalliset hajaannukset, talouden epäjatkuvuudet ja uudet tavat toimia organisaatioissa kuten sosiaalinen media ja muut itsehallintaa lisäävät tekijät. Tulemme myös näkemään uusia arjen lähestymistapoja elämään kuten kestäviä innovaatiota ja sosiaalista softaa, puhumattakaan laajentuvasta yksilön käsitteestä. Neurotieteiden vaikutus muun muassa ajattelukyvyn laajenemiseen, onnellisuusmittaukset, kognitiivisen ja sosiaalisen kunnon korostuminen ja teknologian mahdollistamat uudenlaiset kokemukset ovat tulevaisuuden arkea.

MENU-maailmassa monimutkaisuus peräänkuuluttaa selkeyttä, epävarmuus edellyttää tietoista ymmärrystä, näkökulmavaihtelu korostaa joustavan vision merkitystä ja useamerkityksellisyys vaatii mielen joustavuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme organisaatioissa entistä enemmän uutta ajattelua, systeemiajattelua ja kokonaisuuksien tarkastelun kykyä. On entistä enemmän panostettava myös tunteiden säätelyyn ja tekemisen selkeyteen. Selviytyäksemme tästä maailmasta tarvitsemme yksinkertaistamisen taitoja, poisrajaamista, unohtamista, rennosti ottamistakin. 

NASA:n johtamisen kehittämisestä vastaaja johtaja Christine Williams kertoi, että heillä osataan jo avaruusraketeissa hyödyntää kokonaisuuksia katsovaa systeemiajattelua, muttei vielä ihan täysin johtamisessa. Hän jatkoi, että he voivat helposti ennustaa, mitä maailmankaikkeudessa tapahtuu, mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, mitä seuraavassa kokouksessa tulee tapahtumaan. Tarvitaan siis yksilöiden ja tiimien osaamisen kehittämistä edelleen. Osa tätä kokonaisajattelua on tunnistaa, minkä halutaan muuttuvan ja minkä ei tarvitsekaan muuttua.

Tilanteet, joissa muutoksia tehdään, eivät siis ainakaan yksinkertaistu. Siksi tarvitsemme kaiken mahdollisen ymmärryksen muutoksen selkiyttämisestä, kokonaiskuvan hahmottamisesta, todellisen tehon mittaamisesta – niin yksinkertaisin keinoin kuin mahdollista. Tarvitsemme itsensä likoon laittamista ja uskallusta. Kyse on siis siitä tunnistettavasta muutoksesta, jolla tiellä Markkinointi-Instituutti on. Tätä tarvitaan entistä enemmän. 

 

Kirjoittaja Helena Åhman on TkT, KM ja johtoryhmien ja hallitusten arviointiin, sparraamiseen  ja tutkimiseen keskittyneen Hunting Minds Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja NeuroLeadership Institute’n Local Interest Group Leader. Hän on suorittanut Markkinointi-Instituutissa Markkinoinnin perustutkinnon.

Lähteet:
Johansen, Bob.
2009, Leaders Make the Future, BK ja luento San Franciscossa NeuroLeadership-konferenssissa marraskuussa 2011. Johansen puhuu VUCA-maailmasta, MENU on kirjoittajan tulkinta.
Mannermaa, Mika. 2008. Jokuveli. WSOYpro.
Åhman, Helena. 2012. Mielen johtaminen organisaatiossa. Ilmestyy huhtikuun lopulla.

 

Helena Åhmanin mukaan tilanteet, joissa muutoksia tehdään, tulevat yhä monimutkaistumaan.
Helena Åhman: MENU-maailma ja tunnistettava muutos