Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Hyvä esimies ottaa aikaa antaakseen sen alaisilleen

Esimiestyön suurimpia jokapäiväisiä haasteita lienee ajanpuute. Lohdullista kuitenkin on, että jokaisen esimiehen on mahdollista kasvaa hyväksi esimieheksi, jolla on aikaa alaisilleen.

Se edellyttää tietoa esimiestyöstä, ymmärrystä ihmisten toiminnasta ja halua olla läsnä alaisiaan varten. Kasvua hyväksi esimieheksi tukee käytännönläheinen koulutus.

 

Kun esimieheltä kysytään, miksi hän haluaa olla esimies, on siihen vain yksi oikea vastaus: "Minä haluan!" Hyvä esimies haluaa olla läsnä tiimilleen ja käyttää aikaa esimiestyöhön.

Ajanpuute syntyy kun asiantuntija syrjäyttää esimiehen

Monen esimiehen kalenteri täyttyy arjen deadlineviidakosta, koska esimiestyön lisäksi on hoidettava myös substanssiin liittyviä töitä. Syynä voi toki olla se, että asiantuntijatyön määrä ei vähene, vaikka rooliin ujutetaan myös esimiestehtävät, mutta usein kyse on myös omasta asenteesta.

Markkinointipäällikkö päätyy kirjoittamaan kampanjan tekstejä sen sijaan että huolehtisi, että tiimissä jokaisella olisi mahdollisuus hoitaa oma roolinsa kampanjan toteutuksessa. Myyntijohtaja osallistuu itse jokaiselle asiakaskäynnille, koska ei osaa luottaa siihen, että myyjät osaavat parhaalla tavalla esitellä palvelutarjontaa tai kuunnella asiakkaita.

Delegoiminen on vaikeaa etenkin niille esimiehille, jotka ovat siirtyneet asiantuntijatehtävästä tiimin esimieheksi. Kun on tottunut hoitamaan asiat omalla tavallaan ja osaa tehdä työtä, jota alaiset tekevät, on vaikea luopua varsinaisesta tekemisestä ja siirtyä johtamaan ja ohjaamaan tekemistä. Näin ei jää aikaa kohdata tiimiä, kuunnella heitä ja ratkaista heidän haasteitaan.

Delegoimattomuudessa kytee ajanpuutteen lisäksi toinenkin vaara. Kun pomo haluaa merkata sormenjälkensä kaikkeen tekemiseen, työntekijät kokevat, että heidän tapaansa hoitaa asioita ei arvosteta.

Delegoi, arvosta ja ohjaa

Esimiehen tärkein tehtävä ei ole itse hoitaa kaikkia töitä. Sen sijaan on olennaista huolehtia siitä, että tiimi voi tehdä oman työnsä ja että tiimin tekeminen tukee organisaation strategiaa.

Sitä varten esimies huolehtii, että jokainen toimii annetuissa puitteissa ja että jokaisella on edellytykset toimia toivotulla tavalla: osaaminen, työvälineet ja työmäärä ovat kunnossa – eikä työn ilosta tai työssä viihtymisestäkään haittaa olisi!

Delegoi siis rohkeasti. Kerro tiimillesi, mitä heiltä odotat. Huolehdi, että he osaavat toimia tavoitteiden mukaisesti, ja anna heille vapaudet hoitaa tehtävät itselleen sopivalla tavalla.

Kun et itse ole kaikessa mukana, sinulla on aikaa avata ovi – ja korvat – tiimin todellisille haasteille!

Asiantuntija kasvaa esimieheksi koulutuksessa

Moni siirtyy esimieheksi asiantuntijatehtävistä. Miten siis päästää irti asiantuntijan roolista ja siirtyä tiimin johtajaksi? Jos työnantaja tarjoaa sinulle esimiesasemaa, mutta koet tarvitsevasi rohkaisua ja käytännön treeniä esimiestyötä varten, kerro siitä rohkeasti. On myös työnantajan etu, että uusi esimies pääsee kerralla kiinni uuden tehtävänsä vaatimuksiin.

Esimiesroolista saa parhaiten otteen, kun osallistuu koulutukseen, jossa voi hankkia teoriatietoa ja herätellä sisäistä esimiestään. Hyvässä koulutuksessa tuore esimies kuulee kouluttajilta esimerkkejä, miten arjen esimiestilanteita hoidetaan, ja pääsee lisäksi luomaan itselleen ja tulevalle tiimilleen soveltuvia esimiestyön malleja.

Suosittelemme esimiehille seuraavia Markkinointi-instituutin kursseja ja tutkintoja

Ne on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi ja sisältävät koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua

Jos organisaatiossasi on ajankohtaista kouluttaa useampia esimiehiä, tutustu yritysvalmennuksiin, joissa koulutus suunnitellaan yksilöllisesti organisaation strategiaa tukevaksi.

Tutustu Markkinointi-instituutin Esimerkillinen esimies -valmennukseen (pdf).

 

Artikkeli on julkaistu 26.5.2014 Suomen Merkonomiyhdistysten liitto SMYL ry:n MerkonomiNEWS-jäsenlehdessä 2/2014 (pdf). Artikkeli löytyy lehden sivulta 12.

Hyvä esimies ottaa aikaa antaakseen sen alaisilleen