Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Isännöintiliitto ja Markkinointi-instituutti aloittavat uuden koulutusohjelman isännöintiyrityksille

Isännöintiliitto ja Markkinointi-instituutti aloittavat uudenlaisen, Uudenmaan ELY-keskuksen tukeman koulutusohjelman. Ohjelmassa isännöintiyritykset saavat harjoittelun kautta töihin uuden isännöitsijän. Lisäksi isännöintiyrityksen esimiehille annetaan henkilöstökoulutusta.

Koulutusohjelma muodostuu kahdesta osasta: yhden tai useamman henkilön määräaikaisesta harjoittelujaksosta isännöintiyrityksessä ja isännöintiyrityksen esimiesten saamasta koulutuksesta. Ohjelman tavoitteena on saada isännöintiyrityksiin pysyvää, pätevää henkilöstöä.

Isännöintiyrityksiin tulevat harjoittelijat valitaan ja koulutetaan huolellisesti. Viisi kuukautta kestävän harjoittelujakson aikana harjoittelija on töissä yrityksessä ja saa lisäksi koulutusta Markkinointi-instituutissa.

Harjoittelun aikana on mahdollista suorittaa osia Isännöinnin ammattitutkinnosta. Koulutuksessa käydään läpi esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden lainsäädäntöä, taloushallintoa, kiinteistöjen tekniikkaa ja isännöintiliiketoiminnan perusteita.

Isännöintiyrityksen esimiehet saavat koulutusta, jossa käydään läpi onnistunutta rekrytointia ja perehdyttämistä, kasvavan yrityksen henkilöstökysymyksiä sekä henkilöstön kehittämistä asiakasviestinnässä ja myyntiorientoitumisessa. Lisäksi perehdytään isännöintiyrityksen henkilöstöasioihin liittyviin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

Koulutuksen toteuttajana molemmissa osissa on Markkinointi-instituutti. Harjoittelijavalinnoissa sekä ohjelman toteutuksessa ja koordinoinnissa mukana on vastaava konsultti Esko Vuorio.

 Lisätietoja koulutuksesta Isännöintiliiton sivuilta.

Isännöintiliitto ja Markkinointi-instituutti aloittavat uuden koulutusohjelman isännöintiyrityksille