Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
IT-barometri 2013: Johdoton IT – huono ROI

Suomalaisten organisaatioiden suhtautuminen tietotekniikkaan on ristiriitaista. Tämän paljastaa Tietotekniikan liiton kuudetta kertaa toteuttama IT-barometri. Tietotekniikkaa pidetään toiminnan kannalta merkittävänä, mutta silti siihen suhtaudutaan enemmän kuluna kuin investointina.

”IT-barometrin tuloksista on pääteltävissä, että tietotekniikka koetaan edelleen selvästi useammin osaksi laskusuhdanteiden ongelmakohtia kuin ratkaisukeinoksi. Tietoyhteiskunnan ja tietotekniikan merkitystä korostavat julistukset sekä todellinen käyttäytyminen ja asenteet ovat selkeästi ristiriidassa. Haaste on erityisesti kyvyssä hyödyntää IT:tä normaalina osana yritysten liiketoimintaa”, toteaa Turun yliopiston erikoistutkija Tomi Dahlberg.

IT:n johtaminen ja sen kehittäminen ovat valitettavan aliarvostettuja, mikä vieläpä korostuu taantuma-aikana.

”On myönteistä, että noin 90 prosenttia vastaajista kokee IT:n olevan tärkeä keino kehittää toimintaa. Kaikista näistä myönteisistä arvioista huolimatta tietotekniikkaan investoidaan ja sen hyödyntämistä kehitetään lähinnä taloudellisesti hyvinä aikoina”, toteaa Tietotekniikan liiton toiminnanjohtaja Robert Serén.

Tavoitteet, seuranta ja johto hakusessa

Dahlberg on hämmentynyt siitä, että hankinnoille, projekteille ja ulkoistamiselle asetetaan yhä harvemmin selkeitä tavoitteita. Ehkä heikko onnistumisen historia opettaa varovaisuuteen, mutta toisaalta ilman tavoitteita ei pystytä mittamaan tuloksia.

IT:n vaikutuksia mitataankin heikosti. Alle puolet barometrin vastaajista yhtyy edes jossain määrin väitteisiin, joiden mukaan IT:n vaikutuksia liiketoimintaan pystytään yrityksessä luotettavasti seuraamaan.

IT:n johtamiskyvyn parantaminen on tärkein keino lisätä hyötyjä, joita IT tuottaa yksittäiselle organisaatiolle ja koko yhteiskunnalle. Silti johtamisen kehittämisestä usein luovutaan taloudellisesti huonoina aikoina.

”En ymmärrä, miksi IT:n johtamisen parantamisesta tingitään. Parempia johtamisvalmiuksia tarvitaan, koska tietotekniikan hyödyntäminen lisääntyy ja monipuolistuu joka tapauksessa edelleen”, Dahlberg kuvaa.

Sosiaalinen media on vakiintunut mutta suunnittelematonta

IT-barometrissä tutkittiin myös mm. yritysten suhtautumista sosiaaliseen mediaan, kuluttajistumiseen, big dataan sekä pilvipalveluihin.

Viidessä vuodessa sosiaalinen media on vakiinnuttanut asemansa. IT-barometrin mukaan yritykset hyödyntävät sitä kuitenkin lähinnä vain viestinnän ja markkinoinnin välineenä eivätkä esimerkiksi taloushallinnon tai tilaus-toimitusketjun hallinnan työkaluna. Vastausten mukaan vain 35 prosentilla yrityksistä on strategia tai suunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiselle. Lisäksi vain 30 prosentin tavoitteena on lisätä sosiaalisen median hyödyntämistä merkittävästi.

”Sosiaalisen median liiketoiminnallisessa hyödyntämisessä ei näytä tapahtuneen juuri minkäänlaista muutosta kahtena viime vuonna”, Tomi Dahlberg toteaa.

Lue IT-barometrin ilmainen tiivistelmä

 

IT-barometri 2013: Johdoton IT – huono ROI