Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Markkinointi-instituutti Esimies ja Henkilöstö -tapahtumassa

Asiakaspuheenvuorossamme Alkon henkilöstöjohtaja Tytti Bergman kertoi aiheesta ”Parhaan työpaikan elementit Alkossa -tunnistettava muutos ja miten se tehtiin”.

Puheenvuoron alusti Markkinointi-instituutin johtaja Päivi Vuorimaa, joka herätti ajattelemaan, miten kokonaisvaltaisesti organisaation toimintaa on kehitettävä, jotta tavoitteet saavutetaan. On otettava kantaa henkilöstön osaamiseen ja prosessien toimivuuteen sekä luotava uusia paikkoja yhteistyölle ja huolehdittava viestinnän avoimuudesta. Kokonaisuutta ohjaamaan tarvitaan kumppaniksi muutoksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani, kuten Markkinointi-instituutti.

Tutustu tästä Tytti Bergman esityksen materiaaliin.

Alkon menestyksen takana on huolellinen, pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen työ

Tytti Bergman kertoi Alkon huikean muutostarinan Suomen parhaaksi työpaikaksi. Siinä onnistuminen on edellyttänyt hyvää henkilöstöjohtamista. Hän nosti rekrytoinnin yhdeksi avaintekijäksi. Huolellinen perehdytys varmistaa, että alkolaiset sisäistävät tavoitteet, mikä on hyvä alku uudelle työsuhteelle.

Näistä asioista Alkon menestys koostuu:

Innostaminen

Innostaminen lähtee siitä, että ihmiset saadaan mukaan. Osallistaminen on keskeinen tavoite Alkon henkilöstöjohtamisessa. Yksittäisen työntekijän työmotivaatiota nostaa selvästi tuoteosaamisen lisäksi positiivinen asiakaspalaute.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on Alkon strateginen tavoite. Tärkeintä on, mitä asiakas ajattelee palvelukokemuksen jälkeen. Ovensuukyselyt mittaavat myös henkilöstön kehittymistä ja osaamista. Myös myyjien valmennusten vaikuttavuus mitataan asiakkaan kokemuksella.

Osallistuminen ja kuunteleminen

Uusi toimitusjohtaja Hille Korhonen toi Alkoon kulttuurimuutoksen. ”Ideat ja vastaukset löytyvät organisaatiosta”, Tytti Bergman kertoo hänen sanoneen. Kun tavoitteeksi otettiin sijoittuminen Great Place to Work -kilpailussa, työntekijät sitoutettiin alusti asti mukaan. He esittivät 1800 ideaa, miten Alkosta saadaan Suomen paras työpaikka. Johtoryhmä jalkautui myymälöihin, asia oli mukana mm. henkilökohtaisissa tavoitekeskusteluissa, eikä onnistumisissa säästelty kiitoksia tai juhlistamista.

Osaamisen kehittäminen

Yhteinen toimintakulttuuri rakentuu suunnitelmallisen valmennuksen avulla. Organisaation osaamista kehitetään lukuisin eri keinoin: Alkossa mm. valmennuksella, tiimeissä kouluttamisella, tehtäväkierrolla ja sekä verkko-oppimisympäristössä opiskelulla. Henkilöstönsä myyntiosaamista Alko on kehittänyt yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa jo 20 vuoden ajan.

Välittäminen 

Välittäminen Suomen parhaassa työpaikassa näkyy työhyvinvoinnista huolehtimisena. Tavoitteen toteutuminen edellytti esimiesten valmennusta työhyvinvointiasioihin. ”Tiimi on niin hyvä kuin sen yksittäinen jäsen”, kiteytti Tytti Bergman.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan Alkossa

Tällä hetkellä hyvän työpaikan elementtejä rakennetaan myymälöissä ja siellä tapahtuvan asiakaskokemuksen ympärillä. Tulevaisuudessa digitaalisuuden myötä korostuvat verkkoympäristöt, mikä luo omat haasteensa asiakaskokemuksen kehittämiselle ja henkilöstöjohtamiselle. 

 

HR-koitoksista palauduttiin hieronnassa

Markkinointi-instituutin osastolla riitti kuhinaa messujen ensi hetkistä viime minuuteille asti. Päivien aikana asiakkaat kokeilivat HR-olympialaisissa omaa HR-kuntoaan ja palautuivat suorituksestaan virkistävässä hieronnassa. Osastolla käytiin mielenkiintoisia keskusteluja organisaatioiden koulutustarpeista ja -ratkaisuista niin yksilöille kuin yrityksillekin.

Vieraamme täyttivät myös satoja arvontakuponkeja. Tällä kertaa ilmaisen vapaavalintaisen kurssin Markkinointi-instituutin yli 100 kurssin tarjonnasta voitti Hanna Ruotsalainen. Onnea!

Markkinointi-instituutti Esimies ja Henkilöstö -tapahtumassa