Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Taloushallinnon erikoisammattitutkinto muuttuu Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnoksi

​Taloushallinnon erikoisammattitutkinto muuttuu Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnoksi 1.10.2015 alkaen. Tutkinto on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, ja Markkinointi-instituutti on hakemassa lupaa järjestää tutkintoa.

Uusi tutkinto tulee Markkinointi-instituutin tarjontaan loppuvuodesta 2015. Se tulee korvaamaan nykyisen Taloushallinnon erikoisammattitutkinnon. HR-alalla ei ole ollut omia näyttötutkintoja, joten Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto on ensimmäinen henkilöstöhallinnon alueen näyttötutkinto.

Tutkinnon suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon sisältö

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joista Markkinointi-instituutin valikoimaan tulee kaksi: taloushallinnon osaamisala ja henkilöstötyön osaamisala. Molemmissa osaamisaloissa on yksi pakollinen ja yksi valinnainen tutkinnon osa.

Tutkinto on tarkoitettu taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä toimiville, ja tutkinto sekä siihen sisältyvä valmistava koulutus räätälöidään henkilökohtaisesti jokaisen osallistujan tarpeisiin.

​Taloushallinnon osaamisala​Henkilöstötyön osaamisala​Sisäisen tarkastuksen osaamisala

​Osaamialan pakollinen tutkinnon osa

Talouden hallinta

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa

Henkilöstötyö​

​(ei tarjolla Markkinointi-instituutissa)

Markkinointi-instituutin tarjoamat valinnaiset tutkinnon osat,
joista valitaan yksi​ ​

 • Rahoitustoiminta
 • Kustannuslaskenta
 • Organisaation talouden hallinnon erityiskysymykset
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Toiminnan mittaaminen ja kehittäminen
 • Hankintojen suunnittelu
 • Kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen

 

Tutkinnon tavoitteet

Tutkinto suoritetaan siten, että opiskelija näyttää osaamisensa omassa työssään ja työtehtävissään. Kussakin tutkinnon osassa on erikseen määritelty, millaista osaamista sen suorittamiseksi edellytetään.

Taloushallinnon osaamisalan edellytykset:

 • Viestii taloushallinnosta
 • Analysoi taloustilannetta
 • Koordinoi budjetointia
 • Toteuttaa sisäistä laskentaa
 • Koordinoi ja valvoo tilinpäätösprosessia
 • Vastaa verotuksesta ja viranomaisilmoituksista TAI seuraa rahoitusta ja taloutta

Henkilöstötyön osaamisalan edellytykset:

 • Tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä organisaation toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Ohjaa henkilöstöprosesseja
 • Tukee esimiestyötä
 • Toimii asiantuntijana työ- ja palvelussuhdeasioissa

Lisäksi tutkinnon suorittajilla on ne taidot, joita edellytetään valinnaisessa tutkinnon osassa.

Tutustu Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin (pdf)

Yksilöllinen opiskelusuunnitelma omiin tarpeisiisi

Kun aloitat Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon, sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: siinä todetaan, millaista osaamista sinulla jo on, ja valitaan kursseja, joilla voit täydentää osaamista siten, että voit suorittaa tutkinnon.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Tämän valmistavan koulutuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan osaamista niillä alueilla, joilla hänellä ei ole tarpeeksi ammattitaitoa suoriutuakseen tutkinnosta.

Kurssit sisältävät koulutuspäivä sekä etätehtäviä. Etäjaksoilla saat henkilökohtaista ohjausta. Koulutus kestää noin puolitoista vuotta.

Lisätietoja

Irmeli Kalliosalmi, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti
irmeli.kalliosalmi@markinst.fi, 050 401 4130 

Jaana Kamppila, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti
jaana.kamppila@markinst.fi, p. 050 401 4492

Taloushallinnon erikoisammattitutkinto muuttuu Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnoksi