Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Verottajan uudet linjaukset koulutuksen arvonlisäverollisuudesta

Markkinointi-instituutin koulutuspalvelut ovat aikaisemman arvonlisäverolain tulkinnan mukaan olleet kokonaan arvonlisäverotonta toimintaa.  Uusimman oikeuskäytännön ja siihen perustuvien verottajan linjausten mukaan kaikki liiketaloudellisin perustein tapahtuva koulutustoiminta on tästä eteenpäin arvonlisäverollista.

Markkinointi-instituutti on hakenut verottajalta asiaa koskevan ennakkoratkaisun, joka tuli voimaan 14.3.2014.  Koulutuspalvelumme ovat siten arvonlisäverollisia lukuun ottamatta valtion rahoittamia ammatillisia tutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta, joka on edelleen arvonlisäverotonta.

Yrityksille osoitettuun laskuun lisäämme koulutuksen nykyiseen hintaan 24 % arvonlisäveron tavanomaisen käytännön mukaisesti.  Jos maksajana on yksityishenkilö, sisällytämme arvonlisäveron koulutuksen hintaan kokonaisuudessaan.

Verottajan uudet linjaukset koulutuksen arvonlisäverollisuudesta