Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Vuoden tunnistettavin muutos 2013 -voittajiksi Rejlers ja Anne Lind SPR Veripalvelusta

Onnittelut Markkinointi-instituutin Vuoden tunnistettavin muutos -kilpailun voittajille!

Yrityssarjan ykkösenä Rejlers, joka koulutti esimiehiään vuorovaikutteisen johtamisen koulutusohjelmassa, ja opiskelijasarjan voittajana SPR Veripalvelun markkinointipäällikkö Anne Lind, joka suoritti Diploma in Marketing and Communications Management, MJD -tutkinnon.

YRITYS: Rejlers, vuorovaikutteisen johtamisotteen valmennus (Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET)

Markkinointi-instituutti, Vuoden tunnistettavin muutos 2013, Rejlers, vuorovaikutteisen johtamisotteen valmennus (Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET) 

Rejlers halusi tukea esimiehiä heidän kasvussaan hyviksi esimiehiksi, sillä se uskoo, että yritys onnistuu, kun sen työntekijät onnistuvat. Valmennuksessa keskityttiin siihen, miten johtajuus näkyy arjessa. Esimiehet saivat käytännön työkaluja ja oppivat vuorovaikutuksesta. Koulutus suunniteltiin alkukyselyn perusteella ja tuloksia todennettiin vuorovaikutteisen johtamisotteen kyselyllä. Henkilöstötutkimus osoitti, että ihmiset ovat tyytyväisempiä.

Raadin kommentti: Kehitystyö on suoraan liiketoiminnan ytimessä. Muutosta mitattiin prosessin eri vaiheissa, ja myös jatkokehitystarpeet on tunnistettu. Rejlers saa erityismaininnan siitä, että valmennuksessa kehitystä tehdään ensin ylhäältä alas ja sitten takaisin ylös: esimiesten koulutus muutti myös johtoryhmää. Valmennuskokonaisuudesta kuvastuu nöyryys ja oivallus, että kehittämistä täytyy tehdä matkan varrella.

Rejlersin onnistumisesta palkittiin myös kouluttajana toiminut Ilari Salmi sekä Markkinointi-instituutista valmennuksen toteutuksesta vastanneet Aino Antin ja Liisa Nätkynmäki.

OPISKELIJA: Anne Lind, markkinointipäällikkö, SPR Veripalvelu
Diploma in Marketing and Communications Management, MJD

 

Anne Lind loi koulutuksen aikana yhteisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman veripalvelutoimistoille sekä rakensi kattavan mallin markkinointikanavien ja sisältöjen seurantaan ja tehokkuuden mittaamiseen.  Kanavien optimoinnilla on säästetty kustannuksissa. Anne puhkui koulutuksen aikana intoa oman työnsä kehittämiseen. Nyt Anne kokee osaavansa johtaa markkinointia aiempaa asiakas- ja strategialähtöisemmin.

Raadin kommentti: Markkinoinnin tehokkuus vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan. Annen työ on saanut tunnustusta johdolta ja kollegoilta, ja hyöty näkyy myös Veripalvelun asiakkaille kustannussäästöinä. Anne kuvaa konkreettisesti omaa kasvuaan ja sitä, miten hänen työnsä on muuttanut organisaation toimintaa ja miten muutos näkyy tuloksessa.

Annen onnistumisesta palkittiin myös Markkinointi-instituutista Diploma in Marketing and Communications Management, MJD -koulutuksesta vastaavat Mervi Karvo, Minna Ristimäki, Eliisa Seppänen ja Helena Vallo.

Finalistit

Yrityssarjan finalisteina Rejlers rinnalla olivat Cocomms ja OPR-Vakuus.

Cocomms, esimiestyön ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisohjelma

Markkinointi-instituutti, Vuoden tunnistettavin muutos 2013, Cocomms  

Raadin kommentti: Valmennuskokonaisuus on hieno panostus yrityksen kokoon nähden. Kasvun johtaminen ja uusien esimiesten kouluttaminen ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Hienoa, että johto on laittanut itsensä likoon ja esimiehet ovat sitoutuneet muutokseen. Valmennuksesta välittyy hyvä fiilis, ja henkilöstön spontaanit kommentit kertovat, että tunnistettavaa muutosta on syntynyt.

OPR-Vakuus, asiakaspalveluvalmennus 

Markkinointi-instituutti, Vuoden tunnistettavin muutos 2013, OPR-Vakuus 

Raadin kommentti: Asiakaspalveluun panostaminen on aina oikea ratkaisu. On tärkeä, että hyvä laatu halutaan varmistaa kaikissa tilanteissa. Kansainvälistyminen on tuomassa OPR-Vakuudelle uuden haasteen, joten on ollut otollinen aika luoda yhteiset käytännöt. Koulutus toi käyttöön konkreettisia, yhteisiä käytäntöjä. Pienelläkin täsmällisellä panostuksella voidaan saada paljon tulosta aikaiseksi.

Opiskelijasarjan toisena finalistina oli Pia Jokela, Rovaniemen Kehitys Oy:n tiedottaja.

Markkinointi-instituutti, Vuoden tunnistettavin muutos 2013, Pia Jokela  

Raadin kommentti: Pia on tiedottaja, joka on päässyt todella vaikuttamaan. Hän on ollut rohkea ja vienyt kehittämisideoita oma-aloitteisesti eteenpäin. Esimiehen mukaan Pia on tuonut viestintään tavoitteellisuutta ja lisännyt koko henkilöstön ymmärrystä viestinnän merkityksestä.

Tunnistettava muutos -kilpailun taustaa

Tunnistettava muutos -kilpailussa on kyse koulutuksen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Markkinointi-instituutti palkitsee kilpailussa vuosittain ihmisiä ja organisaatioita, jotka ovat saaneet aikaa todellisia ja näkyviä muutoksia omassa toiminnassaan koulutuksen avulla.

Kilpailu kumpuaa Markkinointi-instituutin Tunnistettava muutos -asiakaslupauksesta. Emme rohkaise kouluttautumaan koulutuksen vuoksi, vaan koulutus on aina investointi, jossa yksilön osaamisen kehittymisen kautta organisaatioiden työn tekeminen ja liiketoiminta kehittyvät niin, että tulos näkyy asiakkaille saakka.

Haluamme palkita ja tuoda esiin opiskelijoitamme, jotka ovat saaneet oman koulutuksensa kautta aikaan merkittävää muutosta työyhteisössään, uudistaneet toimintatapoja ja omalla toiminnallaan vaikuttaneet liiketoimintaan. Yrityksiä kannustamme palkinnon kautta liittämään valmennuksen osaksi liiketoiminnan laajempaa kehittämistä sekä mittaamaan valmennuksen tuloksia.

Lue lisää kilpailusta

Vuoden tunnistettavin muutos 2013 -voittajiksi Rejlers ja Anne Lind SPR Veripalvelusta