Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Esimies – näin varmistat, että koulutuksen hyödyt eivät valu hukkaan

Esimies, kävikö alaisesi koulutuksessa, mutta mikään ei muuttunut? Koulutuksen tavoitteena on aina muuttaa jotain – kehittää työn tekemisen tapaa, tuoda uusia ideoita ja parantaa tulosta. Jotta tämä onnistuu, on esimiehellä oma roolinsa.

Näitä vinkkejä noudattamalla varmistat, että alaisesi koulutuksesta todella on hyötyä ja tiiminne pääsee parempaan tulokseen.

VINKKILISTA ESIMIEHILLE: Näin varmistat, että koulutuksen opit tulevat käyttöön työyhteisöön

Ennen opiskelua

 1. Ennen kuin päätät, mikä koulutus valitaan, varmista, että koulutus vastaa työntekijän tavoitteita ja organisaation strategisia tavoitteita. Ajattele myös tulevia tarpeita: tuottaako koulutus osaamista, jonka hyötyjä ei vielä osata edes ennakoida?
 2. Ideoi alaisesi kanssa, mitkä työtehtävistä otatte osaksi opiskelun sisältöä ja mihin uusin hankkeisiin uutta osaamista voidaan käyttää jatkossa.
 3. Kerro, että odotat alaisesi tuovan aktiivisesti koulutuksesta uusia ideoita ja ottavan niitä käyttöön yksin ja yhdessä kollegoidensa kanssa.
 4. Kerro koko tiimille ja muille organisaatiossa alaisesi koulutuksesta. Raivaa opiskelijalle tietä, jos hän on koulutukseen liittyvistä harjoituksista yhteydessä muuhun organisaatioon.
Opiskelun aikana
 1. Anna alaisellesi aikaa opiskeluun ja tunnusta sen tärkeys. Jousta hetkellisesti työmäärässä ja -ajassa.
 2. Varaa omasta ja alaisesi kalenterista ajat, jolloin seuraatte, miten opiskelu etenee ja miten sen opit otetaan käyttöön.
 3. Sparraa alaistasi opintojen aikana. Anna aikaasi ja kokemustasi opiskelijan käytettäväksi – se on arvostuksen osoitus. Innosta ja motivoi olemalla kiinnostunut!
 4. Pyydä alaiseltasi kehitysideoita oman työn, tiimin ja organisaation toiminnan kehittämiseksi. Haasta alaisesi puuttumaan epäkohtiin ja muuttamaan työn tekemistä.
 5. Kannusta alaistasi jakamaan osaamis-taan esimerkiksi kertomalla opeista tiimipalaverissa tai jakamalla intrassa oppimispäiväkirjaa.
 6. Tunnista, että alaisen kehittyminen on myös sinulle loistava tilaisuus kehittyä. Kuuntele alaistasi ja opi itse uutta
  alaisesi asiantuntijuudesta.

Anna Pettinen, Markkinointi-instituutin opiskelija

Sain paljon konkreettisia vinkkejä sekä ideoita ja intoa oman työn tekemiseen. Pystyin hyödyntämään oppimaani suoraan työssä.
Anna Pettinen
markkinointiassistentti
Metos Oy Ab

 

Esimies – näin varmistat, että koulutuksen hyödyt eivät valu hukkaan