Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu

2010-luku
 

Oppilaitoksesta dynaamiseksi koulutusyritykseksi

2010-luku alkoi suunnanmuutoksella. Ammatillisena oppilaitoksena ja erityisesti virallisia näyttötutkintoja järjestävänä tahona tunnettu Markkinointi-instituutti alkoi panostaa vapaarahoitteiseen täydennyskoulutukseen sekä yritysvalmennukseen.

Samalla, vuonna 2010, lanseerattiin uusi asiakaslupaus: Tunnistettava muutos. Markkinointi-instituutti haluaa korostaa koulutuksesta syntyviä tuloksia ja koulutuksen vaikuttavuutta. Ei koulutusta koulutuksen vuoksi vaan siksi, että se muuttaisi tunnistettavalla tavalla yksilöä ja sen kautta parantaisi työyhteisöä.  

Yritysvalmennus sai aiempaa suuremman roolin liiketoiminnassa. Tavoitteena oli kasvattaa yritysvalmennuksen osuus yli 40 prosenttiin liikevaihdosta. Organisaatiossa luotiin uudenlainen myynnin ja toteutuksen malli, jonka ansiosta tavoite toteutui muutamassa vuodessa.

2013 Markkinointi-instituutin Tunnistettava muutos -asiakaslupaus laajeni Asiakas²-näkökulmalla. Sekä yksilöiden että yritysten koulutuksiin voidaan ottaa mukaan osallistujien oma asiakas todentamaan koulutuksen vaikuttavuutta. Yksilökoulutuksessa tämä voi olla myös esimerkiksi esimies tai kollega, yrityksissä taas nykyinen tai potentiaalinen asiakas. Metodin taustalla on vaikuttavuus. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja pystyy omalla työllään tuottamaan asiakkaalle aiempaa enemmän arvoa, jolloin asiakas on paras vaikuttavuuden todentaja.

Koulutuspolkuja eri aloille

Täydennyskoulutustarjontaan rakennettiin koulutuspolkuja, joissa löytyy sopiva tutkinto uran eri vaiheisiin. Esimerkiksi HR-koulutuksista tarjonnassa ovat henkilöstöassistentille, henkilöstöpäällikölle ja henkilöstöjohtajalle sopiva tutkinto. Talouden koulutuksissa puolestaan voi aloittaa mm. kirjanpitäjän tai palkanlaskijan tutkinnosta ja edetä talouspäällikön tutkinnon kautta talousjohtajan tutkintoon. Markkinoinnin aihepiiristä on useita tutkintoja uran eri vaiheisiin.

Digitaaliset oppimisratkaisut

Digitaalisten oppimisratkaisujen ja verkkoympäristöjen hyödyntämistä osana koulutusta on kehitetty edelleen. Koulutuksia järjestetään yhä useammin verkkoa hyödyntäen, jolloin opiskelijat voivat osallistua koulutuspäiviin mistä päin Suomea tahansa. Verkkokoulutusten tavoitteena on tuottaa vuorovaikutuksellinen ja tehokas opiskelutapa  aiempaa kustannustehokkaammin. Erityisesti Markkinointi-instituutin yritysasiakkaat hyödyntävät verkkoratkaisuja entistä useammin.

Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistivät voimansa 1.5.2015

Tunnetut aikuiskouluttajat Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistivät voimansa toukokuussa 2015 vastatakseen yhä paremmin suomalaisen työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras valtakunnallinen aikuiskouluttaja asiakastuloksilla ja -tyytyväisyydellä mitattuna. Yhteenliittymän tuloksena syntyy merkittävä valtakunnallinen aikuiskouluttaja, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on 22,4 M€ henkilöstömäärän ollessa 162.

Kauppateknikko ja Markkinointitutkinto, MKT, päättyvät

Pitkän historian  Kauppateknikon tutkinto sekä Markkinointitutkinto, MKT poistuivat koulutustarjonnastamme vuonna 2016. Muuttuneet työelämän tarpeet ja markkinoinnin muutokset johtivat   siihen, että aikansa hyvin palvelleet tutkinnot saivat antaa tietä uusille koulutuksille.

 

 


 

2010-luku