Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Markkinointi-instituutin valikoimiin uusi täydennyskoulutus: Verkkovaikuttamisen valmennus

Markkinointi-instituutti julkisti uuden Verkkovaikuttamisen valmennus -koulutusohjelman. Koulutuksessa käsitellään asiantuntijabrändin ja digitaalisen vaikuttamisen hyötyjä oman asiantuntijabrändin sekä työnantajabrändin näkökulmasta. Koulutuksen käytännön osuudessa rakennetaan henkilökohtaisessa ohjauksessa omaan tilanteeseen sopivat some-profiilit.

Koulutuksessa käydään läpi ammatillisen käytön kannalta keskeiset sosiaalisen median verkostoitumispalvelut ja niiden hyödyt itselle ja työnantajalle. Tavoitteena on löytää itselle luonteva tapa vaikuttaa ja kehittyä verkossa sekä rakentaa pohja ammatilliselle asiantuntijabrändille.

Valmennus soveltuu asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä toimiville, jotka haluavat rakentaa ammatillisesti hyödyllisen verkoston.

 

Valmennuksen pilottiryhmään osallistunut Arja Parpala Suomen Ekonomeista kertoo kokemuksistaan: "Oivalluksista merkittävin oli se, että vahvat henkilöbrändit ovat olennainen osa asiantuntijaorganisaation työnantajabrändiä. Työnantajalle on kunnia, että sen asiantuntijat ovat haluttuja työmarkkinoilla. Vaikka olin aktiivinen verkossa jo ennen valmennusta, sain käyttööni uusia työvälineitä ja henkilökohtainen ohjaus motivoi uuden kokeiluun. Valmentajat olivat innostavia ja paneutuivat kunkin osallistujan henkilökohtaiseen tilanteeseen."

Vahva asiantuntijabrändi on yksilön ja yrityksen etu

Verkkovaikuttamisen valmennus syntyi työelämän aidoista tarpeista. Digitalisoituminen muuttaa työn tekemisen tapaa, ja työntekijöiden verkostoitumisella ja henkilöbrändeillä on yhä enemmän merkitystä yrityksen menestykselle. Työntekijälähettilyys eli se, että yrityksen henkilöstö kertoo verkossa palveluista ja yrityksestä, on nouseva trendi.

"Sosiaalisen median käyttö ammatillisesti ei missään nimessä ole ajanhukkaa. Siitä on hyötyä sekä itselle että työnantajalle. Verkossa opitaan jatkuvasti uutta, pysytään ajan hermolla sekä hoidetaan ja luodaan verkostoja. Työnantajana kannalta taas henkilöstön sosiaalisen median aktiivisuus kasvattaa näkyvyyttä ja tekee hyvää brändille", sanoo Mervi Rauhala, koulutuksesta vastaava kehittämispäällikkö Markkinointi-instituutista.

"Jokaisen asiantuntijatyötä tekevän kannattaa vähintäänkin tutustua, mitä mahdollisuuksia sosiaalisella medialla on antaa omalle työuralle. Vasta sen jälkeen voi tehdä päätöksen siitä, ollako mukana vai ei ja millä tavoin", Rauhala sanoo.

Verkkovaikuttamisen valmennuksen tiedot

Koulutus alkaa 9.4.2015 ja kestää 2 kk. Siihen sisältyy 4 puolen päivän koulutuspäivä, 4 henkilökohtaista digi-coachin ohjaussessiota, ohjattua etäopiskelua viikoittain sekä studiotasoinen henkilökuva.

 

Lisätietoja Verkkovaikuttamisen valmennuksesta

Mervi Rauhala, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti
mervi.rauhala@markinst.fi, p. 040 844 6779

Markkinointi-instituutin valikoimiin uusi täydennyskoulutus: Verkkovaikuttamisen valmennus