Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Merkonomi-koulutusta suositellaan kaikille optisella alalla toimiville

​Suomen Optinen Toimiala ry suosittelee Merkonomin tutkintoa kaikille alalla työskenteleville. Työn ohessa opiskeltava Merkonomin tutkinto yhdistää optisen alan osaamisen liiketalouden ammattitaitoon ja antaa hakukelpoisuuden sekä optometristin tutkintoon että jatko-opintoihin kaupalliselle alalle.

"Työelämän yleiset kehityssuunnat ovat muuttaneet myös optisen alan työtä ja myymälöiden arkea", toteaa Panu Tast, Suomen Optinen Toimiala ry:n toimitusjohtaja.

"Aiemmin optikko valmisti tuotteita, myi niitä sekä tarkisti ihmisten näköjärjestelmän toimivuutta. Sittemmin optikot ovat keskittyneet optometristin koulutusta vastaaviin tehtäviin, ja heidän ohellaan myymälöissä työskentelee myyjiä, jotka vastaavat asiakaspalvelusta ja myynnistä."

Suomen Optinen Toimiala on suunnitellut yhteistyössä Markkinointi-instituutin kanssa alalle räätälöidyn Liiketalouden perustutkinnon eli Merkonomin tutkinnon, joka sopii alan liikkeissä toimiville myyjille, esimiehille, optikoille sekä yrittäjille. Koulutuksessa perehdytään myyntiin, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan, ja se sisältää perustiedot optisen alan liiketoiminnasta.

Myyjille ymmärrys optisesta alasta

Merkonomi on työelämässä arvostettu asiakaspalvelun ja myynnin perustutkinto. Koulutuksen sisältö on räätälöity optiselle alalle mm. siten, että siihen sisältyy tietoa näköjärjestelmästä, silmäoptiikasta sekä optikkoliikkeiden tärkeimmistä tuotteista ja palveluista.

"Jos olet aloittanut esim. myyjän tehtävissä optikkoliikkeessä, saat Merkonomin tutkinnosta liiketalouden perusosaamisen, ymmärryksen optisesta toimialasta sekä perustiedot näkemisestä, silmäoptiikasta ja alan tuotteista", kertoo Tast.

Optometristeille myynti- ja asiakaspalvelutaitoja

"Optometristin tutkinto valmistaa näön tutkimiseen, mihin optikot työssään keskittyvätkin. Monet optometristeiksi valmistuneet ajautuvat urallaan myöhemmin esimiestehtäviin tai yrittäjäksi. Jotta silloin voi menestyä työssä, tarvitaan liiketalouden, myynnin ja asiakaspalvelun ammattitaitoa", sanoo Tast.

Perusteluihin yhtyy myös Synsamin toimitusjohtaja Vesa Mars. "Optisen toimialan liikkeissä tarvitaan kyllä lisää kaupallisen alan osaamista. Lisäksi osaamisen laajentaminen inspiroi, tuo monipuolisuutta päivittäiseen työhön ja avaa uusia työmahdollisuuksia. Yhtiömme kasvutavoitteita tukee se, että koko henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa."

Opiskelu suunnitellaan henkilökohtaisesti jokaiselle sopivaksi

Liiketalouden perustutkinto on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto, mikä tarkoittaa sitä, että siinä osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Tutkinto suoritetaan osoittamalla oma osaaminen, ei tenttimällä. Opinnot ja tutkinto on suunniteltu työn ohessa suoritettaviksi.

"Merkonomi-koulutuksen etu on se, että se todella rakennetaan henkilökohtaisesti jokaista opiskelijaa varten", kertoo Pirjo Hallipelto, koulutuksesta vastaava asiakkuuspäällikkö Markkinointi-instituutista.

"Tutkinnossa painotat sitä osaamista ja niitä työtehtäviä, jotka ovat sinulle työssäsi tärkeitä. Kun tutkinto on aidosti henkilökohtaisista lähtökohdista ja tavoitteista rakennettu, sama tutkinto soveltuu erilaisissa rooleissa optisen alan liikkeissä toimiville, kuten myyjille, optikoille, esimiehille ja yrittäjille", Hallipelto sanoo.

Merkonomin tutkinto on hyvä perustutkinto, suuntautuu urallaan sitten näönhuollon tai liiketalouden ammattilaiseksi. Se eroaa Myynnin ammattitutkinnosta mm. siten, että se antaa hakukelpoisuuden sekä optometristin koulutukseen että kauppatieteiden opiskeluun. Suomen Optinen Toimiala neuvottelee parhaillaan Merkonomin tutkinnon järjestämisestä myös niille, jotka eivät vielä työskentele alalla. Tällöin koulutus on kokopäiväistä.

Miksi Suomen Optinen Toimiala suosittelee Merkonomin tutkintoa?

"Alalta on puuttunut katkeamaton koulutuspolku. Myynnin ammattitutkinto on sinänsä hyvä, mutta se ei tarjoa jatko-opintokelpoisuutta. Haluamme tarjota jokaiselle taustasta ja tavoitteista riippumattoman selkeän koulutuspolun, jossa Merkonomin tutkinnolla on perustutkinnon asema", Tast perustelee.

Liiketoiminnan kehittämisen ja perehdytyksen väline

Tast kannustaa esimiehiä lähettämään alaisensa koulutukseen. "Tämä on palvelus yritystä, työntekijää ja asiakasta kohtaan. Toimialaa ja asiakaspalvelua ymmärtävä henkilöstö on avain menestykseen", Tast sanoo. "Näkisin mieluusti, että kaikkien optisen alan liikkeiden myymälähenkilöstö olisi tulevaisuudessa suorittanut vähintään Merkonomin tutkinnon."

"Merkonomi-koulutus on myös oiva väline uuden henkilöstön rekrytointiin ja perehdyttämiseen", Tast muistuttaa. "Monissa liikkeissä rekrytoidaan myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin ihmisiä, joilla ei ole alasta kokemusta. Rekrytointikoulutuksena Merkonomin tutkinto perehdyttää juuri optisen alan erityispiirteisiin."

Mars on samaa mieltä. "Esimiesten velvollisuus on huolehtia, että henkilöstöllä on riittävä koulutus sekä näönhuoltoon että myyntiin ja asiakaspalveluun. Jokaiselle ketjulle ja liikkeelle on etu, jos heillä on alan parhaat osaajat."

Tutustu optisen toimialan Merkonomi-koulutukseen

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Suomen Optinen Toimiala ry:n Optometria-lehdessä 1/2015.

Merkonomi-koulutusta suositellaan kaikille optisella alalla toimiville