Aikuisten osaamisen kehittämisen pioneeri vuodesta 1930

Markkinointi-instituutti on halki vuosikymmenten elänyt mukana suomalaisen yhteiskunnan ja osaamistarpeiden muutoksissa.

Myynti- ja Mainoskoulun, vuodesta 1969 lähtien Markkinointi-instituutin, perustamisen aikaan vuonna 1930 oli harvinaista, että työssäkäyvät aikuiset hankkivat lisää oppia koulun penkiltä. Kauas on tultu noista ajoista. Tänä päivänä työikäiset näkevät varsin konkreettisesti, kuinka osaamisen kehittäminen tuo turvaa muuttuvilla työmarkkinoilla.

Myynti- ja mainoskoulun avajaisia vietettiin vuonna 1931. Perustamispäätöksen olivat vuotta aiemmin allekirjoittaneet viisi järjestöä:

• Keskuskauppakamari
• Suomen Tukkukauppiaiden Liitto
• Suomen Vähittäiskauppiasliitto
• Suomen Teollisuusliitto  
• Suomen Rauta- ja Koneliikkeiden Yhdistys.

Tästä alkoi tarina, jonka vaikutus suomalaiseen työelämään on ollut merkittävä. Vuosikymmenten varrella Markkinointi-instituutti on kouluttanut yli 360 000 aikuista. He ovat ammatinvaihtajia ja osaamisen laajentajia monilta eri aloilta, kuten myynnistä ja markkinoinnista, kiinteistönvälityksestä, isännöinnistä, esimiestyöstä, taloushallinnosta sekä HR:n ja kaupan alalta.

Aikuiset opiskelijat ovat vieneet koulutuksista alan uusinta tietoa ja moderneja työn tekemisen tapoja työpaikoilleen. Tämä osaaminen on kehittänyt ja uudistanut suomalaista elinkeinoelämää ja työnantajien liiketoimintaa.

Markkinointi-instituutin opetustaulu 1930-luvulta
Markkinointi-instituutin opetustaulu 1930-luvulta

Kirjekursseja rintamalle

Ensimmäisenä lukuvuonna tarjonnassa oli lyhyitä kursseja. Pian kuitenkin heräsi kysyntää laajemmalle aikuiskoulutukselle. Markkinointi-instituutti vastasi tarpeeseen kehittämällä asiakkailleen pidempiä koulutuksia ja kokonaisia tutkintoja. Sen kehittämistä koulutuksista kasvoi vuosien saatossa tunnettuja, työelämässä arvostettuja tutkintoja.

Alkumetreiltä lähtien myös yritysten tilaamat erikoiskurssit ovat olleet tärkeä osa toimintaa. Tänä päivänä yritysvalmennukset ovatkin Markkinointi-instituutin erikoisosaamista ja merkittävä osa liiketoimintaa.

1970-luvulla Markkinointi-instituutti pääsi lakisääteisen valtionavun piiriin, mikä auttoi osaltaan kehittämään toimintaa. Toinen merkittävä historian etappi on valtioneuvoston 1980-luvun lopulla antama lupa järjestää ammatillista peruskoulutusta kaupan ja hallinnon alalla. Sen ansiosta Markkinointi-instituutti kouluttaa vieläkin joka vuosi suuren joukon työssäkäyviä aikuisia merkonomeiksi. Ammatillinen koulutus, Opetushallituksen viralliset tutkinnot ja oppisopimuskoulutus, ovat pitkään muodostaneet merkittävän osan toiminnasta.

Markkinointi-instituutille oli alusta pitäen tärkeää tarjota koulutusta valtakunnallisesti. Siksi koulutusmuodoksi valittiin jo varhaisessa vaiheessa monimuoto-opetus, joka rakentui etäis- eli kirjeopiskelusta ja koulutuspäivistä. 1940-luvun alussa opetustyö keskeytyi sodan takia, mutta pian ohjelmistoon otettiin monia kirjeellisiä erikoiskursseja, jotka oli tarkoitettu etupäässä rintamalla olevien sotilaiden opiksi ja virkistykseksi. Tästä alkoi Markkinointi-instituutin kokemus monimuotokouluttajana ja menetelmän kehittämisen pioneerina.

Markkinointi-instituutin opetustaulu 1930-luvulta
Markkinointi-instituutin opetustaulu 1930-luvulta

Valtakunnallinen ja kansainvälinen laajeneminen

Monimuotomenetelmän ansiosta suuriakin opetusryhmiä on pystytty opettamaan tehokkaasti, ja 1970-luvun lopussa opiskelijoita olikin jo lähes 8000. Tähän saakka ainoa toimipaikka oli Helsingissä, mutta 70-luvulla perustettiin uusi toimipiste Ouluun. Molemmissa toimipaikoissa järjestetään edelleen koulutusta.

1980-luku oli kansainvälistymisen aikaa. Markkinointi-instituutti oli ensimmäinen länsimainen oppilaitos, joka pääsi aloittamaan kaupallista koulutusta Neuvostoliitossa. Samoihin aikoihin se aloitti myös kansainvälisten markkinointitutkintojen opettamisen yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa. 1990-luvun alkupuolella Markkinointi-instituutti alkoi viedä koulutusta Viroon, ja kun toiminta vuosikymmenen lopulla laajeni ja monipuolistui, Tallinnaan perustettiin oma yhtiö Marketingi Instituut Estonia Oü.

Virtuaalista oppimisympäristöä kehitettiin laman jälkeen

1990-luvulla lama vaikutti myös aikuiskoulutukseen. Markkinointi-instituutissakin koulutus painottui aikaisempaa enemmän työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettuun koulutukseen, jota toteutettiin yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa.

Laman jälkeen suureksi kehityskohteeksi nousi virtuaaliopiskelu, joka mahdollisti koulutuksiin osallistumisen mistä päin Suomea tahansa. Ensimmäiset virtuaaliset etäopinnot järjestettiin 1990-luvun lopulla, ja virtuaalikoulutuksen kehittämistä jatkettiin voimakkaasti uuden vuosituhannen puolelle. Etäopiskelu verkossa vakiinnutti paikkansa osana kursseja ja tutkintoja, eikä ihme. Onhan se kustannustehokasta, sopii nykypäivän liikkuvaan ja vauhdikkaaseen elämänrytmiin, ja tarjoaa yhä uusia tapoja vuorovaikutukseen ja ajatusten vaihtoon.

2010-luku alkoi suunnanmuutoksella. Ammatillisena oppilaitoksena ja erityisesti virallisia ammatillisia tutkintoja järjestävänä tahona tunnettu Markkinointi-instituutti alkoi panostaa vapaarahoitteiseen täydennyskoulutukseen sekä yritysvalmennukseen. Tänä päivänä yritysten yksilöllisiin tarpeisiin pureutuvat valmennukset ovat merkittävä osa toimintaa.

Koulutuspolkuja uran eri vaiheisiin

Työelämän alati muuttuessa työikäiset aikuiset päivittävät osaamistaan läpi koko työuran. Tänä päivänä yksi tutkinto ei enää riitä pitämään tietoja ja taitoja ajan tasalla. Joistakin Markkinointi-instituutin koulutuksista on mahdollista muodostaa kokonainen kehittymispolku. Esimerkiksi HR-koulutuksia on tarjolla henkilöstöassistentille, henkilöstöpäällikölle ja henkilöstöjohtajalle. Talouden koulutuksista löytyy omansa esimerkiksi kirjanpitäjälle tai palkanlaskijalle, ja Talouspäällikön tutkinnon opiskeltuaan voi jatkaa talousjohtamisen tutkintoon. Myös markkinoinnin aihepiiristä on tarjolla useita koulutusvaihtoehtoja uran eri vaiheisiin.

Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistivät voimansa 2015

Opiskelevat sotamiehet ovat vaihtuneet suomalaisen työn sankareihin, jotka osaamisellaan rakentavat yhteiskuntaa. Yksi on kuitenkin pysynyt: Markkinointi-instituutti on aina uudistanut ja uudistunut ensimmäisten joukossa.

Markkinointi-instituutti muodosti vuonna 2015 yhteenliittymän toisen pitkän linjan osaamisen ja työn kehittäjän, Rastorin, kanssa. Konsernin yhtiöiden tavoitteena on olla Suomen paras osaamisen ja työn kehittäjä. Voimansa yhdistettyään ne pystyvät laajentamaan valtakunnallista tarjontaansa sekä vastaamaan entistä paremmin muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yhdessä ne suuntaavat tulevaisuuteen, jossa osaaminen uudistaa, turvaa tulevaisuutta, kehittää elinkeinoelämää ja muuttaa yksilöitä ja yrityksiä – tunnistettavasti.

Haluatko tietää enemmän vaiheistamme? Lue laajempi historiikkimme Markkinointi-instituutin historiaa 30-luvulta tähän päivään (pdf).