Sisäänkirjautuminen
Valitse koulutus
Ilmoittaudu
Työn ohessa suoritettava projektijohtamisen koulutus pätevöittää alalle

​On itsestään selvää, että onnistunut projekti edellyttää ammattitaitoista projektijohtamista. Suomesta on kuitenkin pitkään puuttunut virallinen projektijohtamisen koulutus, vaikka kyseessä on täysin oma ammattinsa. Työn ohessa suoritettava Johtamisen erikoisammattitutkinto projektijohtajille -koulutusohjelma pätevöittää projektijohtamisen tehtäviin. Koulutuksessa otetaan huomioon sekä projektihallinnan käytäntö että ihmisten johtaminen.

”Projektijohtamista tehdään tällä hetkellä hyvin vaihtelevalla osaamisella, suurin osa muun toimen ohella ja ilman alan koulutusta. Projektijohtajilla ja -päälliköillä tulisi olla alan virallinen tutkinto kuten monilla muillakin aloilla, sillä se edellyttää vahvaa erikoisosaamista”, kertoo Pasi Lehtiniemi, partneri ja johdon konsultti Soveltosta.

Markkinointi-instituutti, Sovelto ja Projektiyhdistys ry ovat yhdessä suunnitelleet projektijohtajille räätälöidyn Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Se on aikuiskoulutus, joka on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi.

Johtamisen erikoisammattitutkinto projektijohtajille antaa tutkinnon suorittajille taidot johtaa muutosta ja viedä muutoshankkeet onnistuneesti niille asetettuihin tavoitteisiin. ”Näin projektijohdosta tulee liiketoimintajohdon arvokas oikea käsi”, Lehtiniemi summaa.

”Kansallisella tasolla tavoitteena on, että projektiammattilaisista tulee arvostettu ammattikunta, jolla on koulutus ja tutkintotodistus oman alansa erikoisosaamisesta. Koulutus varmistaa osaamisen, mikä puolestaan varmistaa, että projektit onnistuvat ja ammatin arvostus kasvaa”, sanoo Timo Saros, Projektiyhdistys ry:n toimitusjohtaja.

Voiko projekti onnistua ilman alan erikoisosaamista?

Tutkimusten mukaan liiketoiminnan kehitys- ja muutoshankkeista epäonnistuu jopa 70 prosenttia. Eivätkä tutkimukset projektijohtamisen osaamista ole juuri sen valoisampia. Esimerkiksi tuoreen ICT-alan CEPIS eCompetece study -tutkimuksen (2014) mukaan suomalaisista projektipäälliköistä vain 8 prosenttia katsoi, että heillä on vaadittava toiminnan kehittämisen osaaminen. ”Osaamisgappi on valtava, ja tämän haluamme ratkaista”, Lehtiniemi sanoo.

Onnistunut projektinhallinta on ihmisten johtamista
Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) sisältää projektihallintaan liittyvien kokonaisuuksien lisäksi opintoja mm. ihmisten, asiakkuuksien ja verkostojen johtamisesta, taloudesta ja strategisen liiketoiminta-ajattelusta.

”Onnistunut projekti on nimittäin muutakin kuin teknistä projektin suunnittelua ja ohjaamista. Projektijohtaminen on ennen kaikkea ammattitaitoista ihmisten johtamista. Ihmisten kautta projektit onnistuvat”, sanoo Kirsi Hanhisalo, kehittämispäällikkö Markkinointi-instituutista.

”Koulutuksen tavoite on, että osallistujat saavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, mitä projektijohtamisessa täytyy ottaa huomioon ja miten projektit liittyvät liiketoimintaan”, Hanhisalo tiivistää.
Koulutuksen sisällön suunnittelussa on otettu huomioon International Project Management Associationin (IPMA) sertifioinnin vaatimukset. Johtamisen erikoisammattitutkinto projektijohtajille valmistaa erinomaisesti IPMA-sertifioinnin hakemiseen. 

Hyötyä projektien ammattilaiselle, työnantajalle ja asiakkaille

Johtamisen erikoisammattitutkinto projektijohtajille -koulutusohjelma sopii projektihallinnan ja -johtamisen tehtävissä toimiville. Tutkinto on yksi Opetushallituksen virallisista näyttötutkinnoista.

”Tutkinto antaa muodollisen pätevyyden projektijohtamisen tehtäviin. Siksi suosittelen sitä mm. sellaisille, jotka ovat työurallaan ajautuneet projektihallinnan tehtäviin mutta joille ei ole vielä alan koulutusta. Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) on virallinen, työelämässä arvostettu todistus osaamisesta ja antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja korkeakouluopintoihin”, Hanhisalo perustelee.

”Projektityön tilaajalle tutkinto on myös vakuutus projektijohtajan pätevyydestä työtehtävään”, Lehtiniemi täydentää. ”Ja henkilökohtaisella tasolla tutkinnon suorittanut kasvattaa merkittävästi omaa arvoaan tulevaisuuden tekijänä.”

Myös Saros näkee, että tutkinnosta on hyötyä osallistujalle itselleen, tämän työnantajalle sekä asiakkaille. ”Koulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä ja edetä uralla. Työnantajalle se osoittaa henkilön kyvykkyyden selviytyä haasteellisista tehtävistä. Asiakkaalle taas se on todiste siitä, että henkilöllä on tarpeeksi tietoa ja kokemusta, jota hän voi soveltaa osaamistaan asiakkaan liiketoiminnassa.”

Koulutuksen ensimmäinen ryhmä aloitti syyskussa 2015, ja seuraavan kerran koulutus alkaa tammikususa 2016. Opinnot on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Siinä opiskellaan 1–2 koulutuspäivänä kuukaudessa, opitaan omassa työssä ja tehdään ohjatusti verkko-opintoja. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen suunnitelma koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta. Suunnitelma perustuu osallistujan lähtötilanteeseen, jo hankittuun osaamiseen sekä tavoitteisiin. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omassa työssä, eli koulutus ei sisällä tenttejä tai kokeita.

Projektijohtajat monimutkaistuvan tietotyön polttopisteessä

”Usein puhutaan Suomen olevan johtavia projektinhallinnan osaajamaita. Ehkä näin on, jos asiaa katsotaan globaalisti, mutta itse en näe, että olisimme mitenkään ylivoimaisia verrattuna muihin kehittyneisiin teollisuusmaihin Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa”, Saros sanoo. ”Osaamista täytyy kasvattaa edelleen.”

Saroksen mukaan projektit monimutkaistuvat ja kansainvälistyvät jatkuvasti ja niissä on mukana yhä enemmän osapuolia. Vientituotteet vaihtuvat massatuotteista asiantuntijapainotteisiksi projekteiksi, joissa myytävä tuote räätälöidään asiakkaan ympäristöön. ”Asiakkaat vaativat yhtä tiukempia aikatauluja, ja kyky lyhyeen toimitusaikaan saattaa olla merkittävä kilpailuetu. Silloin punnitaan vahva osaaminen.”

Projektiyhdistys näkee, että projektiosaamisen kehittämiselle on juuri nyt erittäin vahva valtakunnallinen intressi. Projektit ovat tehokkain tapa toteuttaa organisaatioiden strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Projektikulttuuri syntyy yhteisestä osaamisesta ja ymmärtämyksestä. Siksi projektien suunnittelu-, johtamis- ja toteutusosaamista on määrätietoisesti kehitettävä.

”Tietotyö on muuttunut rajusti, ja projektijohtajat ovat tietotyön kuumimmassa polttopisteessä. Liike-elämä haastaa kaikenlaiset organisaatiot rakenteelliseen muutokseen innovoinnin, tiedon keräämisen, jalostamisen ja kaupallisen hyödyntämisen kautta”, Lehtiniemi näkee.

Hänen mukaansa keskeisin tuotannon tekijä on tulevaisuudessa tietämys, ja tietoon liittyvät valinnat ratkaisevat projektien onnistumisen. Miten keräät projektien kannalta validin tiedon ja miten jalostat ja jakelet sitä? Miten pidät sidosryhmät mukana koko projektin ajan? Miten saat ihmiset sitoutumaan projektin missioon ja taktiseen suunnitelmaan?

Tutustu projektijohtajille suunnattuun Johtamisen erikoisammattitutkintoon >>

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Projektiyhdistys ry:n Projektitoiminta-lehdessä.

Työn ohessa suoritettava projektijohtamisen koulutus pätevöittää alalle