Muutoksen ammattilaiset -blogi   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

19.1.2015 Maria Mäenpää

Aikuiskoulutus kulkee mukanasi loppuelämän

 

 

Oletko tullut ajatelleeksi, että aikuis- ja täydennyskoulutukset vaikuttavat uraasi ja menestykseesi vuosikymmeniä eteenpäin? Moni keskittyy koulutusta valitessaan nopeisiin hyötyihin: mitä opin ja miten se auttaa minua työssäni nyt. Koulutus kuitenkin kulkee mukanasi loppuelämän: tutkinnot antavat uralle uutta suuntaa ja potkua, auttavat muutostilanteissa ja ovat pysyvä todistus osaamisestasi.

Tässä kahden Markkinointi-instituutissa opiskelleen kokemuksia siitä, mitä hyötyä heille on urallaan ollut aikuisopiskelusta.

Käytännönläheinen koulutus täydentää tohtorin tutkintoa

Luokanopettajaksi valmistunut ja kasvatustieteiden tohtoriksi väitellyt Arto Willman aloitti 2000-luvun alussa rehtorina. Pitkä akateeminen koulutus ei kuitenkaan tarjonnut käytännön työkaluja rooliin johtajana ja esimiehenä, ja Willman päätyi opiskelemaan ammatillista näyttötutkintoa Markkinointi-instituuttiin vuonna 2004.

”Kun sain rehtorin paikan, ymmärsin hyvin pian, että minulta puuttui johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvä kokemus ja koulutus. Etsin konkreettista, käytännönläheistä esimieskoulutus ja päädyin suorittamaan Johtamisen erikoisammattitutkinnon”, Willman kertoo.

”Nyt kymmenen vuotta koulutuksen päätyttyä uskon, että ilman JET-opintoja olisin joutunut oppimaan monta asiaa kantapään kautta. Työni perustuisi enemmän omien kokemusten varaan. Koulutuksen kautta olen osannut käsitteellistää asioita ja ottaa etäisyyttä niihin. Näen suurempia kokonaisuuksia.”

Myös moniammatillinen ryhmä toi perspektiiviä. ”Muut osallistujat eri alojen yrityksistä antoivat kokemuksillaan mahdollisuuden peilata oman työn sokeita pisteitä. Koulutuksessa pohdittujen kysymysten ja harjoitusten kautta pystyin käsitteellistämään ja reflektoimaan sitä, mitä omassa työssä oli parhaillaan menossa. Tuli koluttua oma työ pohjamutia myöten”, Willman kertoo.

”Oma kokemukseni oli niin onnistunut, että olen vuosien varrella suositellut Johtamisen erikoisammattitutkintoa alaisillekin mahdollisuutena saada työkaluja oman työn tekemiseen.”

Ilman aikuiskoulutusta en olisi nyt tässä

”En olisi urallani nyt tässä, jos olisin jättänyt opinnot aikoinaan yo-merkonomin tutkintoon”, toteaa nykyisin Kärkimediassa Senior Account Managerina toimiva Sami Jäntti. Jäntti on täydentänyt markkinointipainotteista merkonomin tutkintoa ja valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa työn ohessa suoritettavilla markkinoinnin koulutuksilla.

”Olen tehnyt uraani media-alalla sekä markkinoinnin ja mainonnan parissa. 90-luvulla opiskelin Markkinointi-instituutissa Mainoshoitajan tutkinnon eli MAT-koulutuksen, ja 2000-luvun puolivälissä Markkinoinnin johtamisen tutkinnon eli MJD:n. Syynä täydennyskoulutukseen on aina ollut se, että haluan saada perspektiiviä työhöni ja päivittää tietoni ajan tasalle.”

”Opiskelu luonnollisesti ohjaa ammatinvalintaa ja antaa tarkemman suunnan uralle. On ollut hyvä, että olen voinut osoittaa työnantajalle, että minulla on omasta osaamisalueestani useampi tutkinto”, Jäntti toteaa.

Työnantaja arvostaa aktiivista osaamisen kehittämistä

”Nyky-yhteiskunta vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Työnantajat ovat arvostaneet sitä, että olen aktiivisesti päivittänyt osaamistani säännöllisesti. Omalla kohdallani työnantajat ovat myös arvostaneet juuri sitä, että olen opiskellut Markkinointi-instituutissa. Sillä on hyvä ja käytännönläheinen maine”, sanoo Jäntti.  

Esimiehenä toimiva Willman on nähnyt rekrytointitilanteita myös pöydän toiselta puolen. ”Vaikka työura olisi pitkäkin, kiinnitän huomiota myös koulutukseen. Kouluttautumishistoria kertoo, kuinka kiinnostunut hakija on kehittämään omaa asiantuntijuuttaan. Niistä näkee, kuinka kehittämismyönteinen ja -haluinen hakija on.”

Vastuu osaamisen kehittämisestä on jokaisella

Sekä Jäntti että Willman ovat yksimielisiä siitä, kenellä on vastuu osaamisen kehittämisestä. ”Ensisijaisesti jokaisella itsellään”, Jäntti tiivistää.

”Jos ei ole omaa motivaatiota opiskeluun, ei opintoihin pakottamisesta ole hyötyä. Kannettu vesi ei kaivossa pysy”, tietää Willman pedagogina. ”Hyvä kombo on oma halu ja työnantajan arvostus osaamisen kehittämiseen.”

”Työntekijällä on vähintäänkin vastuu etsiä aktiivisesti itselle sopivia koulutusvaihtoehtoja ja olla kiinnostunut kehittämään itseään. Toki keskustelua käydään sitten työnantajan, HR:n ja esimiehen kanssa siitä, miten suunnitelmat tukevat yritystä”, jatkaa Jäntti.

Jäntillä onkin jo seuraavat suunnitelmat työn alla. ”Juuri aamulla kävin keskustelua siitä, että voisin mahdollisesti aloittaa MBA-tutkinnon”, hän virnistää.

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

Aikuiskoulutus kulkee mukanasi loppuelämän