Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

10.8.2015 Mauri Halonen

Esimies, älä pelkää etätyötä

 

 

Vauhdilla suomalaiseen työelämään tullut etätyö on tuonut mukanaan lukuisia uusia tapoja työn tekemiseen. Lähes kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla voidaan työskennellä tehokkaasti etänä kohtaamatta muita ihmisiä kuin kenties verkon välityksellä.

Vaikka etätyö on tuonut työyhteisöihin paljon hyvää, esimiestä yhä enenevät etätyön keinot saattavat pelottaa. Miten hahmottaa kokonaisuus, kun kaikki toiminnot ja tekijät eivät olekaan konkreettisesti havainnoitavissa?

Jotta etätyön mahdollisuudet todella realisoituvat tehokkaampana liiketoimintana, parempana asiakastyytyväisyytenä ja työssään viihtyvänä henkilöstönä, esimiehen on hahmotettava ja organisoitava etätyön kokonaisuus asiakkaiden, työtekijöiden ja organisaation näkökulmasta optimaalisesti.

Me ihmiset olemme nimittäin erilaisia myös työntekijöinä. Osa pitää yksin työskentelystä, ja osa toimii parhaiten kun ympärillä on muita ihmisiä jakamassa ajatuksia. Myös erilaiset työnkuvat ja tehtävät vaikuttavat etätyön mielekkyyteen. Rutiinitöissä ja keskittymistä vaativissa tehtävissä etätyön rauhaisa ympäristö tuo mahdollisuuden keskittyä tehokkaasti vain omaan työhön. Ideointiin ja ajatusten vaihtoon etätyö ei peruslähtökohdiltaan mielestäni sovi, vaikka etätyövälineet ja vuorovaikutusmahdollisuudet kehittyvät koko ajan.

Henkilökohtaistetaan työ – tekijän ja työn suhteen

Kun asioita tarkastellaan tehokkuuden näkökulmasta, työntekijän luontaiset taipumukset kokea asioita usein unohtuvat. Työn organisoinnissa pitääkin huomioida yhtä aikaa niin työntekijöiden kuin työnkin luonteet. Parhaimmillaan etätyön mahdollisuus tarjoaa työn tekijälle henkilökohtaisen tavan toteuttaa omaa työtään organisaation määrittelemissä rajoissa. Mutta se, mikä on tehokasta ja toimivaa työn näkökulmasta, voi olla työntekijän näkökulmasta tehotonta ja toimimatonta – ja päinvastoin.

Miten nämä näkökulmat sitten saadaan sovitettua yhteen niin, että työ pysyy tehokkaana, laadukkaana ja mielekkäänä ja tuottaa samalla tehokasta liiketoimintaa? Uskon ratkaisun löytyvän siitä, että puretaan erilaisia työn tekemisen tapoja ja prosesseja osiin, joita eri tavoin yhdistelemällä saadaan jokaiselle työntekijälle ja työlle sopiva optimaalinen yhdistelmä. Esimerkiksi etätyössä projektien laatua ja tehokkuutta parannetaan kun määritellään sellaiset työtehtävät, jotka ko. projektissa voidaan tehdä etänä aikataulun asettamissa rajoissa.

Monesti epäonnistumiset johtuvat siitä, että prosesseja kehitetään toisistaan riippumatta tai niin että toinen prosessin hallitsee. Esimerkiksi etätyön tapauksessa täytyy tarkastella, vaikuttaako asiakkaan palvelukokemuksen laatuun se, palvellaanko häntä etänä tai kasvotusten. Jos etätyönä annettu palvelu huonontaa asiakkaan kokemaa laatua, onko se liiketoiminnan kannalta hyväksyttävää? Vai parantaako etäpalvelu kenties laatua? Myös hurahtaminen vain yhteen ainoaan toimintatapaan ei tuota optimaalista tulosta, sillä paljon mahdollisuuksia jää käyttämättä.

Ymmärrä työtä ja tekijöitä

Meille esimiehinä toimiville ladataan odotuksia suunnitella ja organisoida asioita niin että asiakkaan ja organisaation tavoitteet täyttyvät ja pysymme mukana markkinoilla. Esimiehinä voimme vastata odotuksiin vain tuntemalla sekä organisaatiomme että asiakkaamme. Tämä vaatii aitoa halua olla mukana niin sisäisissä kuin ulkoisissakin prosesseissa mieli ja aistit avoinna. Uskallusta rikkoa rajoja sekä antaa valtaa ja vastuuta oman työn suorittamiseksi jokaiselle yksilöllisesti.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä. Jos tilaat uutiskirjeen 31.8.2015 mennessä, voit voittaa stailauksen, valokuvat sekä ilmaisen kurssin: www.markinst.fi/uutiskirje

 


 

 

 

 

 

Mauri Halonen

aluejohtaja, Oulu, Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Voiko monimutkaista ja alati muuttuvaa maailmaa ymmärtää niin, että siellä voisi toimia rationaalisesti? Mauri Halonen, Markkinointi-instituutin Oulun yksikön aluejohtaja, katsoo maailmaa ja sen muutosta kansantaloustieteilijän yksinkertaistavasta näkökulmasta. Hänen intohimonaan ovat liiketalouden prosessien yksinkertaistaminen, selkeyttäminen ja tehostaminen sekä ihmisten toiminta työyhteisöissä.

 

 

Esimies, älä pelkää etätyötä