Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

17.5.2016 Timo Soikkeli

Henkilökohtaiset digitaidot ratkaisevat yhteiskunnan kilpailukyvyn

 

 

Digitaitojesi taso ei ole vain oma juttusi, sillä meidän jokaisen osaamisella ja taidoilla on omaa henkilökohtaista kilpailukykyämme laajempi merkitys. Yritysten ja koko suomalaisen yhteiskunnan selviytyminen on kiinni siitä, millaisen panoksen kukin meistä omalla osaamisellaan ja tekemisellään pystyy antamaan.

Kuten EK:n Mikael Jungnerilla teettämässä Otetaan digiloikka! -puheenvuorossa todetaan:

”Olennaista on keskittyä digitalisaation hyödyntämiseen. Jos suuntaamme huomiotamme liiaksi uhkien torjumiseen ja täydellisiksi hiottujen suunnitelmien tekemiseen, kansainvälisessä kilpailutilanteessa joku toinen toteuttaa mahdollisuutemme ennen meitä.”

Yksilöt nostavat Suomen

Organisaatiot nousevat vain niihin kuuluvien yksilöiden kehittymisen ja muuttumisen kautta. Kun organisaatiot lähtevät nousuun, niin koko suomalainen yhteiskunta seuraa mukana, ts. yksilöissä on Suomen muutoksen voima ja mahdollisuus. Siinä kohdin jokaisen yksilön digitaidot ja arjen valinnat ovat tekemässä parempaa Suomea.

Digitaidot ovat vanha juttu, mutta…

Digitaitoja on tarvittu työelämässä jo kauan, mutta tämän päivän digivaateet ovat aivan eri luokkaa kuin vaikkapa viime vuosituhannen lopulla. Silloin tyypillisesti pc-koneella käytettiin muutamaa järjestelmää, nyt meillä niitä on päivittäisessä käytössä moninkertainen määrä ja monilla eri laitealustoilla.

Ennen töistä saattoi selviytyä suhteellisen pienillä digitaidoilla, nyt se ei vain enää ole mahdollista. Uusien työkalujen opettelun ja hallinnan avulla jokainen takaa, että työ on tuottavaa ja kilpailukyky paranee.
Digivälineiden opettelu ”muun työn ohella” voi tuntua työläältä ja tuskaliselta, mutta ei niitä ole meille kiusaksi tehty, vaan yleiseksi ja omaksi hyödyksemme. Digi vie meitä eteenpäin, kuten vei pyörän, sähkön ja auton keksiminen.

Osaaminen ei ilmaannu ilman hikeä

Tivian IT- ja digitalisointibarometri 2015:n vastaajista peräti 40 prosenttia koki liiketoiminnan asiantuntijoiden digitaidot puutteellisiksi. IT-asiantuntijoiden taidot eivät ole riittävät kolmanneksen mielestä.
Kuitenkin digitalisaation hyödyt irtoavat vain osaamisen kautta, eikä osaamista synny ilman ponnistuksia, aikaa ja rahaa. Kaikkien työntekijöiden ja yritysten, jotka haluavat pysyä kilpailussa mukana, on huolehdittava siitä, että niin perustaidot kuin työn vaatimat eritystaidotkin ovat kunnossa.

Vastuu digitaitojen kehittämisestä kuuluu kaikille

Julkisen vallan pitää luoda edellytykset sille, että kaikilla koulutustasoilla ja ikäluokilla on mahdollista kehittää digitaitojaan, peruskoulusta työelämän täydennyskoulutukseen asti. Koulutukseen suunnatut suuret leikkaukset sotivat tätä vastaan, mutta aina välillä näkyy positiivisiakin uutisia.

Koulutusta toteuttavien tahojen täytyy itse olla ajan hermolla ja pystyä uudistamaan tarjontaansa nopeassa tahdissa, samassa vauhdissa digitalisaation kehityksen kanssa, mielellään pienessä etukenossa. Meillä Markkinointi-instituutissa koulutustemme taustalla oleva filosofia siitä, että yksilöiden muutoksen kautta työyhteisö muuttuu kohti määriteltyä tavoitetta, pätee myös digitaalisen osaamisen kehittämisen kohdalla.

Yritysten on panostettava aikaa ja rahaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen, sekä siihen, että osaamista kyetään hyödyntämään uudistettuina ja täysin uusina, viivan alle euroja jättävinä, ratkaisuina ja palveluina. Yritysten kannattaa pitää mielessä myös se taloudellinen näkökulma, että osaava henkilöstö tulee halvemmaksi, kuten Anne Niemi-Hakala blogissaan kirjoittaa.

Jokaisen meistä pitää olla valmis myös omaehtoiseen uuden omaksumiseen. Etenkin perustaitojen kehittämistä kannattaa ja pitää tehdä omalla ajalla.

Digiloikka ei tapahdu itsestään, vaan vaatii yksilöllisiä ponnistuksia yhteiseksi hyväksi. Kun osaaminen on kohdallaan ja digitalisaatiosta saadaan hyödyt irti, niin se kuuluisa #tuottavuusloikka:kin on lähempänä onnistumistaan.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 


 

 

 

 

                          

Timo Soikkeli

ICT-johtaja, Markkinointi-instituutti

LinkedIn  

Miten digitaalisuus tuottaa yritykselle lisäarvoa ja uusia kasvun mahdollisuuksia sekä parantaa työn tekemisen ja asiakaskokemuksen laatua? Millä keinoin digihankkeille asetetut tavoitteet saadaan toteutumaan? Miten käyttäjät saadaan mukaan muutokseen? Timoa innostaa teknisten ratkaisujen valjastaminen liiketoiminnan ja siihen sidoksissa olevien ihmisten hyödyksi.

 

 

Henkilökohtaiset digitaidot ratkaisevat yhteiskunnan kilpailukyvyn