Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

15.6.2015 Jenna Virta, vierasbloggaaja

HR-ammattilaiset arvostavat rekrytoitavien koulutusta

 

 

Henkilöstöhallinnon ammattilaisista ja rekrytoivista esimiehistä 72 prosenttia pitää työnhakijan koulutusta merkittävänä asiana rekrytoidessaan uutta työvoimaa. Tämä käy ilmi keväällä 2015 tekemästäni tuoreesta tutkimuksesta, jonka toteutin osana opinnäytetyötä. Tutkimukseen vastasi 166 HR-tehtävissä toimivaa henkilöä.

 

Kauemmin HR-tehtävissä toimineet arvostivat koulutusta eniten

 

Koulutuksen merkitystä pitävät tärkeänä tai erittäin tärkeänä rekrytoijat, joille on kertynyt jo useamman vuoden kokemus HR-tehtävistä. Nuoremmat ja lyhyemmän aikaa alalla toimineet luokittelivat koulutuksen merkityksen tärkeäksi tai jonkin verran merkitykselliseksi.

Eroa on myös naisten ja miesten mielipiteissä: naiset arvostavat koulutusta hieman miehiä enemmän.
Tutkimuksen mukaan työnhakijan koulutuksen tuoreus ei ollut HR-ammattilaisille ratkaisevan tärkeää.
75 prosenttia oli sitä mieltä, että koulutuksen tuoreudella on jonkin verran merkitystä, ja yhdeksän prosenttia näki, ettei koulutuksen tuoreudella ole lainkaan merkitystä. Uudempaa koulutusta arvostavat selvästi eniten vastaajat, jotka ovat työskennelleet HR-tehtävissä vasta muutaman vuoden.

Laaja koulutus tai tutkinto on kurssia tärkeämpi

Tutkimuksessa selvisi, että laajempi koulutus tai tutkinto on työnhakijalle arvokkaampi kuin lyhytkestoiset kurssit. 54 prosenttia vastanneista pitää haettavaan tehtävään liittyvää laajaa koulutusta tai tutkintoa tärkeänä. Sen sijaan 81 prosenttia vastaajista näki, että lyhytkestoisella kurssilla on jonkin verran merkitystä tai vain vähäinen merkitys. Muutaman vastaajan mielestä lyhytkestoinen kurssi on merkityksetön.

Verratessa eri ikäryhmien vastauksia voidaan todeta, että vanhemmat vastaajat pitävät kaikenlaisia koulutuksia hieman merkityksellisempinä kuin nuoremmat vastaajat.

Koulutus vai työkokemus?

Kysymykseen siitä, onko koulutus vai työkokemus tärkeintä, ei tutkimus anna yksiselitteistä ratkaisua.
Koulutuksen merkitys työntekijän valintaan riippuu haettavasta tehtävästä ja työnkuvan vaatimuksista. Tärkeintä on, että työnhakijan koulutus on juuri sopiva haettavaan tehtävään. Joissakin tehtävissä on edellytyksenä alan koulutus, jolloin ilman koulutusta tehtävään ei voida rekrytoida.

Suurin osa kyselyyn vastanneista rekrytoi asiantuntijoita. HR-asiantuntijoiden mielestä haettavaan tehtävään liittyvä koulutus on tärkeää asiantuntijoita rekrytoitaessa. Asiantuntijana toimiminen edellyttää sopivan koulutustaustan lisäksi useimmiten myös pitkää työhistoriaa ja kokemusta alalta.

Tutkimuslomakkeen lopussa vastaajilla oli mahdollisuus kommentoida vapaasti koulutuksen merkitystä. Vastauksista kävi ilmi, että muutama vastaaja pitää työkokemusta, motivaatiota, arvomaailmaa ja persoonaa tärkeämpänä kuin koulutusta. Kuitenkin suunnilleen yhtä moni on sitä mieltä, että kokonaisuus ratkaisee eli koulutus, työkokemus ja persoona yhdessä. Moniin ammatteihin ja työtehtäviin on mahdollista päästä nykyään myös oppisopimuksella, jolloin asiat opitaan työssä ja työn ohessa kouluttautumalla. Tällöin aiempaa alan koulutusta ei vaadita.

Artikkeli perustuu opinnäytetyöhön, jonka Jenna Virta toteutti osana opintojaan Laurea-ammattikorkeakoulussa.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä. Jos tilaat uutiskirjeen 31.8.2015 mennessä, voit voittaa stailauksen, valokuvat sekä ilmaisen kurssin: www.markinst.fi/uutiskirje

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenna Virta

Liiketalouden tradenomi
Muutoksen ammattilaiset -vierasbloggaaja

Jenna Virta on vastavalmistunut tradenomi Laurea-ammattikorkeakoulusta. Hän suuntautui opinnoissaan markkinointiin ja viestintään, ja suoritti viisikuukautisen työharjoittelunsa Markkinointi-instituutin markkinointi ja viestintä -tiimissä. Työharjoittelun jälkeen Jenna kirjoitti opinnäytetyönsä, jonka toimeksiantajana toimi Markkinointi-instituutti. Muutamasta eri vaihtoehdosta hän valitsi opinnäytetyön aiheeksi koulutuksen merkityksen rekrytoinnissa, koska piti aihetta mielenkiintoisena ja halusi selvittää, mitä työnantajat arvostavat rekrytoidessaan uutta työvoimaa.

 

 

HR-ammattilaiset arvostavat rekrytoitavien koulutusta