Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

21.6.2016 Juuso Manner

Kirjanpitäjien työt loppuvat! Vai loppuvatko sittenkään?

 

 

Kirjanpitäjien ammatti ja työ luokitellaan muun muassa Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tutkimuksessa (Yle 13.1.2014) lähivuosien uhanalaisimpien ammattien joukkoon. Pahimmissa skenaarioissa nähdään, että robotit korvaavat kirjanpitäjät tulevaisuuden digitalisoituvassa maailmassa. Tämä ei koske pelkästään kirjanpitäjien ammattia vaan kaikki taloushallinnon työt nähdään tässä kontekstissa uhanalaisina kohteina. Tämä näkemys ei ole missään nimessä vailla perusteita, mutta se kannattaa kuitenkin ottaa tarkempaan käsittelyyn.

Digitalisaatio – uhka vai mahdollisuus kirjanpitäjille?

Väite kirjanpitäjän ammatin katoamisesta ei ole uusi. Taloushallinnon sähköistymisen alkaessa jo yli vuosikymmen sitten ennakoitiin katoavan useita kymmeniä tuhansia taloushallinnon työpaikkoja. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaikka taloushallinnon digitalisaatio on jo verraten pitkällä.

Syitä on kaksi. Digitalisaatio on vähentänyt kyllä selvästi perinteisiä perusrutiineja kuten tallentamista, mutta vastaavasti tietojen validiteetin tarkistamiseen tarvitaan edelleen ihmistä eli kirjanpitäjää. Toisena merkittävänä syynä on kirjanpidollisen informaation jalostusarvon kasvu. Hyödyntämällä tehokkaasti kehittyvää tekniikkaa voidaan kirjanpidolliselta informaatiolta myös vaatia enemmän todellista ja reaaliaikaista käyttökelpoisuutta.

Näiden syiden takia kirjanpitäjiä ja heidän osaamistaan tarvitaan tällä hetkellä edelleen runsaasti enkä suinkaan näe, että tähän tulisi olennaista muutosta vielä keskipitkällä aikavälilläkään.

Kirjanpitäjä on osaaja nyt ja myös tulevaisuudessa

Kirjanpitäjän tuottama informaatio on tällä hetkellä kovassa huudossa. Laadukas ja oikea-aikainen talousinformaatio on organisaation päättäville elimille äärimmäisen arvokasta, ja tietoa tarvitaan koko ajan nopeammalla rytmillä. Tässä kirjanpito-osaaminen jälleen korostuu, mutta myös kirjanpitäjän osaamisvaateet muuttuvat. Kun kirjanpitäjä hallitsee toimintaympäristön muutokset heti ja reaaliajassa, hän on edelleen korvaamattoman tärkeässä roolissa.

Tässä mielessä tulevaisuus näyttää kirjanpitäjien kannalta valoisalta, vaikkakin haasteelliselta. Se, mitä piti osata kymmenen vuotta sitten, ei tällä hetkellä enää riitä. Eikä nykyinen osaamistaso riitä vuosikymmenen päästä. Toisaalta tässä asiassa ei kirjanpitäjän rooli poikkea muista ammattiryhmistä.

Kirjanpidon osaamisen minimikin edellyttää kouluttautumista

Myös tulevaisuudessa kirjanpito-osaamista tarvitsevat muutkin kuin kirjanpitäjät. Kirjanpito on taloushallinnon yleinen kieli, joten jokaisen yrittäjän, päätöksentekijän tai kenen vain, jonka elämään organisaation taloudellinen tila ja menestys jollain lailla vaikuttaa, olisi hyvä ymmärtää kirjanpidon kieltä.

Kaikkien kirjanpidon kanssa tekemisissä olevien ei kuitenkaan tarvitse olla alan huippuosaajia. Jokainen urheiluseura ja yhdistys tarvitsee kirjanpitäjän, vaikka toiminta olisi verraten pientäkin. Sellaisen tekemiseen ei välttämättä tarvita kirjanpitäjän ammatissa vaadittavia ominaisuuksia. Kuitenkin myös pienimuotoinen kirjanpito vaatii hyvää kirjanpidon perusteiden hallintaa.

Tällaisessa tilanteessa lyhyt täsmäkoulutus toimii usein kaikkein parhaiten. Älä siis turhaan ota riskiä ja toimi kirjanpitäjänä ilman, että perusasiat ovat hallinnassa. Se antaa itselle ja koko yhteisölle parhaan mahdollisen taloudellisen perustan.

Ota haaste vastaan ja uudistu

Kirjanpitäjän rooli juridisten velvoitteiden tallentajasta jalostusarvoltaan tehokkaamman informaation luojaksi ei varmasti ole täysin kivutonta. Se vaatii rohkeutta tarttua jatkuvasti uusiin haasteisiin sekä uudistaa itseään ja osaamistaan. Jatkossa kirjanpitäjän tuleekin olla innovaattori, joka havainnoi toimintaympäristön muutoksia, soveltaa digitalisoitumista tehokkaasti omiin tarpeisiinsa ja ymmärtää keskeisen roolinsa asiakkaan liiketoiminnan kehittämisessä ja menestymisessä.

Tämä kaikki vaatii aitoa kiinnostusta muutokseen. Mikäli kirjanpitäjän työstä hakee jatkuvia rutiineja, ennuste uhanalaisesta roolista voi käydä toteen pikemmin kuin arvaakaan.

Kirjanpito- ja kirjanpitäjä-nimikkeet saattavat sen sijaan hyvinkin vaihtua nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Oikeasti: onko esimerkiksi vastattavaa-termi nykypäivää?

Miten kehität itsesi tulevaisuuden kirjanpitäjäksi?

Kehitys lähtee jokaisesta itsestä. Haasteita tai vaatimustasoa ei pidä turhaan pelätä. Maailma muuttuu jatkuvasti muutenkin ja niin myös kirjanpito ja kirjanpitäjä. Nimikkeet saattavat kadota, mutta osaaminen ei. Korkealaatuista, oikea-aikaista ja relevanttia talousinformaatiota tarvitaan jatkossakin, ja olen vakuuttunut, että sen rooli entisestään kasvaa. Tässä kehityksessä taitojen kokonaisvaltainen kehittäminen korostuu.

Pelkkä lainsäädännön, verotuksen, tekniikan tai yksipuolisen substanssiosaamisen kehittäminen ei riitä vaan muun muassa edellä mainituista taidoista pitää rakentaa toimiva kokonaisuus. Silloin on erinomainen mahdollisuus olla juuri sellainen osaaja, jolle tulevaisuudessakin on kysyntää. Koulutustarjontaa kannattaa tarkastella aina mahdollisimman monipuolisesti sekä moniulotteisesti. Haasta itsesi jatkuvasti ja tartu mahdollisuuksiin.

 

***

Haluatko pysyä ajan tasalla omasta alastasi? Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa aikuiskoulutuksesta ja ajankohtaisista työelämän ilmiöistä sekä annat Markkinointi-instituutille luvan markkinoida sinulle palveluitaan. Lisäksi kuulet ensimmäisenä eduistamme ja kampanjoistamme.


 

Jaa tämä artikkeli:


 

 

 

 

 


 

Juuso Manner

kehittämispäällikkö, talouden ja rahoituksen koulutukset, Markkinointi-instituutti

Juuso kokee, että taloushallinnon ja rahoitusratkaisujen rooli on toimia liiketoiminnan kehittäjinä. Taloushallinnon kehitys kulkee siis käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa – tai parhaimmillaan jopa hieman sitä edellä. Juuso ei innostu laskelmista vaan niiden sisältämästä informaatiosta.  Hänen intohimonaan on jakaa tätä näkemystä muiden kanssa myös kouluttajan roolissa.


 

"Koulutuspäivät oli järjestetty hyvin, ja kouluttajat olivat asiantuntevia ja osasivat opettaa tavalla, jonka kautta myös oppi. "

Elisa Viljanen, palkanlaskija, PHT, Paletti Oy
Kirjanpitäjän tutkinto

                                                             

Taloushallinnon koulutuksia

Kirjanpitäjän tutkinto
Espoo tai Oulu
9 kk (8 koulutuspäivää + etäjakso)

Kirjanpidon perusteet
Espoo tai Oulu
3 kk (3 koulutuspäivää + etäjakso)
  

"Harjoitusten palautteista sain suorat vinkit, mitä voisin tehdä toisin. Kouluttajilta ja muilta opiskelijoilta saadut neuvot töiden järjestelystä ovat tulleet käyttöön yrityksessämme."

Elina Nieminen, kirjanpitäjä, palkanlaskija,
HYS Heinolan Yrityssuunnittelu Oy
Taloushallinnon ammattitutkinto


Kirjanpitäjien työt loppuvat! Vai loppuvatko sittenkään?