Muutoksen ammattilaiset -blogi   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  | www.markinst.fi

 

Markkinointi-instituutin Muutoksen ammattilaiset -sivuston kirjoittajat ovat Markkinointi-instituutin henkilöstöä ja opiskelijoita sekä eri alojen asiantuntijoita verkostostamme.

 

 

Toni Berkowits 

 

Toni Berkowits

toimitusjohtaja, rehtori, Markkinointi-instituutti ja Rastor

LinkedIn

Toni näkee jokaisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä asiakkaan odotusten täyttämisen ilman ylilaatua. Käytännössä kilpailuedut syntyvät ihmisten vuorovaikutustaidoista, tilannetajusta ja aktiivisuudesta. Jos yritys lisäksi omistaa markkinoiden johtavan palvelukonseptin tai tuotteen, voidaan puhua tähtioppilaasta. Toni on toiminut suomalaisissa ja kansainvälisissä palveluyhtiöissä johtajana, kehittäjänä ja konsulttina, tehtäväalueinaan B2B-myynti, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen.

 

Mauri Halonen 

 

Mauri Halonen

myyntijohtaja, Markkinointi-instituutin ja Rastorin Oulun ja Kuopion alueyksiköt

LinkedIn

Voiko monimutkaista ja alati muuttuvaa maailmaa ymmärtää niin, että siellä voisi toimia rationaalisesti? Mauri katsoo maailmaa ja sen muutosta kansantaloustieteilijän yksinkertaistavasta näkökulmasta. Hänen intohimonaan ovat liiketalouden prosessien yksinkertaistaminen, selkeyttäminen ja tehostaminen sekä ihmisten toiminta työyhteisöissä.

 

Kati Myrén 

 

Kati Myrén

asiakkuuspäällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn     Twitter

asiakkuuspäällikkö, Markkinointi-instituutti Kati Myrénillä on pitkä kokemus myynti-, markkinointitutkimus- ja konsultointitehtävistä. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja ammatillinen opettaja. Katin erityisosaamista ovat kuluttajaymmärrys ja insight sekä konseptien, mainonnan ja brändin kehittäminen. Lisäksi hän on innostava kouluttaja ja moderaattori, joka saa osallistujat aidosti keskustelemaan. Kati on työskennellyt yhdessä lukuisten yritysten kanssa auttaen asiakkaitaan tekemään liiketoimintansa kannalta merkityksellisiä ja tuloksellisia ratkaisuja. Hänen sydäntään lähellä ovat myös ne tarpeet, joita digitalisaatio on tuonut yrityksen liiketoiminnalle.

 

Anne Niemi-Hakala 

 

Anne Niemi-Hakala

markkinointi- ja viestintäjohtaja, Markkinointi-instituutti ja Rastor

LinkedIn    Twitter                   

Anne menetti sydämensä palvelumarkkinointiin jo vuosikymmeniä sitten, ja on saanutkin vastata siitä monipuolisesti eri organisaatioissa. Hän syttyy asiakkaista ja arvon tuottamisesta heille – siiloutunut sooloilu vastaavasti saa hänet sammumaan. ICT-alan kokemus on antanut hänelle laajemman näkemyksen nykyiseen asiakkaiden työn tekemisen kehittämiseen. Anne kannustaa jokaista elinikäiseen oppimiseen ja toteuttaa tätä omassa elämässään opiskellen ja avoimesti uusia asioita seuraten.

 

 

Marjo Silvo 

 

Marjo Silvo

palvelu- ja kehitysjohtaja, Markkinointi-instituutti
toimitusjohtaja, Kasvutoimisto Kairos

LinkedIn  

Työ, jonka keskiössä on ihminen ja hänen oma osaamisensa, pakottaa myös tekijänsä uudistumaan joka päivä. Marjon työssä onnistumisen ainoa todellinen mittari on asiakkaan onnistuminen omissa tavoitteissaan. Oman uransa vedenjakajaksi hän nimeää päivän, jona siirtyi talousjohtajan roolista koulutuksen kehittämisen pariin. Marjo toimii Markkinointi-instituutin koulutuspalveluista vastaavana johtajana sekä samaan konserniin kuuluvan Kasvutoimisto Kairoksen toimitusjohtajana.

 

 

Timo Soikkeli 

Timo Soikkeli

ICT-johtaja, Markkinointi-instituutti ja Rastor

LinkedIn

Miten digitaalisuus tuottaa yritykselle lisäarvoa ja uusia kasvun mahdollisuuksia sekä parantaa työn tekemisen ja asiakaskokemuksen laatua? Millä keinoin digihankkeille asetetut tavoitteet saadaan toteutumaan? Miten käyttäjät saadaan mukaan muutokseen? Timoa innostaa teknisten ratkaisujen valjastaminen liiketoiminnan ja siihen sidoksissa olevien ihmisten hyödyksi.


 


Irmeli Kalliosalmi

 

Irmeli Kalliosalmi

kehittämispäällikkö, HR-koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Irmeli rohkaisee HR-asiantuntijoita hankkimaan vahvan HR-osaamisen ja liiketoimintaymmärryksen, jotta HR voi parhaiten tukea organisaation ja yksilöiden menestystä. Irmeli luonut HR-ammattilaisten koulutuspolun, johon sisältyy tutkinnot henkilöstöassistenteille, henkilöstöpäälliköille ja henkilöstöjohtajille. Hän innostuu henkilöstöjohtamisosaamisesta, joka tukee organisaation liiketoimintaa.  

 

 

Juuso Manner

 

Juuso Manner

kehittämispäällikkö, talouden ja rahoituksen koulutukset, Markkinointi-instituutti

Juuso kokee, että taloushallinnon ja rahoitusratkaisujen rooli on toimia liiketoiminnan kehittäjinä. Taloushallinnon kehitys kulkee siis käsi kädessä liiketoiminnan kehittämisen kanssa – tai parhaimmillaan jopa hieman sitä edellä. Juuso ei innostu laskelmista vaan niiden sisältämästä informaatiosta.  Hänen intohimonaan on jakaa tätä näkemystä muiden kanssa myös kouluttajan roolissa.

 

 

Susanna Valkeus

 

Susanna Valkeus

kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Susanna luotsaa aikuisopiskelijoita pääosin liiketalouden perustutkinnon suorittamisessa. Hänen intohimonaan ovat ihmiset ja heidän kasvutarinansa. Susanna ajattelee, että aina voi kehittyä hieman lisää. Oppia hän itse hakee aktiivisesti paitsi työssään, myös monipuolisissa vapaa-ajan harrastuksissaan. Työssään hän rakastaa erityisesti sitä, että saa olla mukana avustamassa myös toisia etenemään kasvutarinassaan.       

 

 

Tarja Vikström

 

Tarja Vikström

kehityspäällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter  

Päätöksenteon ja vastuunjaon läpinäkyvyys sekä oman ja muiden työn arvostaminen ovat hyvän yrityskulttuurin kulmakiviä, uskoo Tarja.  Kun yrityskulttuuri on kunnossa ja henkilöstö voi hyvin, on liiketoimintakin kestävällä pohjalla. Tarja haluaisi, että suomalaisessa bisneselämässä olisikin enemmän empatiaa ja taitoa kuunnella kollegoiden, alaisten, esimiesten ja asiakkaiden tarinoita.   

 

Kirsi Hanhisalo

 

Kirsi Hanhisalo

kehittämispäällikkö, esimiestyön ja yrittäjyyden koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter  

Kirsin mielestä jokainen voi olla oman työnsä johtaja ja oman elämänsä yrittäjä. Kirsi on esimiestyön, johtajuuden ja yrittäjyyden moniosaaja, joka nauttii sekä käytännön asiakastyöstä että teorioiden penkomisesta. Hänen intohimonaan ovat oppimisen uudet ratkaisut: niillä hän haluaa varmistaa yksilöiden urapääoman arvonnousun ja organisaatioiden strategisen kyvykkyyden.  

Eeva-Kaarina Aurila

 

Eeva-Kaarina Aurila

kehittämispäällikkö, kiinteistönvälitysalan koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Eeva-Kaarina on Hankenin KTM, joka toimi useita vuosia kiinteistönvälittäjänä ennen kuin kouluttautui aikuiskouluttajaksi ja näyttötutkintomestariksi. Hän vastaa Markkinointi-instituutissa kiinteistönvälitysalan koulutuksista. Intohimona kiinteistönvälitysalan osaamisen kasvattaminen ja opiskelijoiden innostaminen itsensä kehittämiseen.


Hannu Saukkonen

Hannu Saukkonen

kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti, Oulu

LinkedIn

Hannu haluaa päästä asiakkaan pään sisään ja saada selville, mikä todella luo asiakkaalle arvoa. Hänelle ei riitä se, mitä asiakas sanoo, vaan hän haluaa selvittää, mitä asiakas ei itsekään ymmärrä tarvitsevansa. Sitten Hannun tehtävänä on vastata tähän tarpeeseen kauniin yksinkertaisella palvelulla, joka ylittää asiakkaan odotukset.

 

Leena Ruopsa

Leena Ruopsa

kehittämispäällikkö, johtamisen koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn   Twitter

Leena on vakuuttunut siitä, että hyvin johdetut ihmiset ja organisaatiot omaavat korkean suorituskyvyn. Hyvä johtaminen on kuitenkin vaativa laji, jossa onnistuminen ei ole sattumaa. Onnistuminen edellyttää panostusta ammattitaidon hankkimiseen ja sen jatkuvaan syventämiseen. Leena tuntee työniloa, kun saa tukea johtamisen ja esimiestyön tekijöitä heidän kehittäessään omaa ammatillista osaamistaan  erilaisissa johtamisvalmennuksissa ja työnohjauksissa.

 

Mervi Karvo

Mervi Karvo

kehittämispäällikkö, markkinoinnin koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Hyvä markkinointi toimii linkkinä asiakkaan ja organisaation välillä. Tuntee asiakkaansa ja auttaa heitä arjen valinnoissa, toimii organisaation (liike)toiminnan työkaluna tuottaen kasvua. Win-win.

Mervi haastaa markkinoijia myös organisaation sisäiseen markkinointiin.
Tee asiakas "eläväksi" kaikille ja ota koko organisaatio mukaan markkinoimaan.

 

Seppo Korpikunnas

Seppo Korpikunnas

kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Seppo pitää etuoikeutenaan sitä, että saa olla tekemässä oikeasti merkityksellistä työtä aikuisten oppijoiden tukena. On palkitsevaa kuulla ”suvivirren laulua” ympäri vuoden opiskelijoiden saavuttaessa omat tavoitteensa. Siinä onnistumisen ilossa on upea elää hetki itsekin mukana. On myös hienoa saada viestejä opiskelun myötä avautuneista uusista tehtävistä ja vastuualueista. ”Opiskelu kannattaa aina” on vanha slogan, jonka Seppo täysin allekirjoittaa.

 

Janne Heinonen

Janne Heinonen

digihankepäällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Janne Heinonen toimii digihankepäällikkönä Markkinointi-instituutissa ja seuraa innokkaasti digitalisaation kehittymistä mm. sosiaalisen median välityksellä. Työssään Janne edistää tarkoituksenmukaisten, toimivien ja helppokäyttöisten digipalveluiden kehittämistä.

 

Päivi Lepistö

Päivi Lepistö

kehittämispäällikkö, asiakaspalvelun ja myynnin koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Päivin mielestä kaikilla meistä on mahdollisuus kasvaa ammatillisesti ja edetä urallaan haluamaansa suuntaan. Hän arvostaa sitä, että asiat tehdään mahdollisimman tehokkaasti, ja kokeilee mielellään uudenlaisia ratkaisuja ohjaustyössä. Hän uskoo jatkuvaan uudistumiseen ja esimerkin voimaan. Päivi on toteuttanut elinikäistä oppimista itse lähes koko työuransa ajan ja haluaa innostaa siihen muitakin.

 

Satu Kilpirova

Satu Kilpirova

asiakkuuspääällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn     Twitter

Satu on helposti syttyvä ja huonosti sammuva kaikessa mikä liittyy asiakkaisiin, intohimoon ja heittäytymiseen. Hän haastaa ja kyseenalaistaa, tukee ja kannustaa. Satu kulkee asiakkaidensa rinnalla niin myötä- kuin vastamäessä. Työssään ja kirjoituksissaan hän osoittaa, miten tunteet muutetaan liiketoiminnaksi, kasvuksi ja rahaksi. Mikään kun ei motivoi ja palkitse paremmin kuin onnistuminen!

 

Eija Huttunen

Eija Huttunen

johdon assistentti, Markkinointi-instituutti

Eijan toinen nimi on muutos. Eija innostuu ja ryntää uusiin asioihin avoimin mielin ja etsien, mitä hyötyä hänelle on tästä nimenomaisesta muutoksesta, niin työ- kuin henkilökohtaisessa elämässä. Muutos pitää Eijan nuorena ja notkeana.

 

Nina Kouki

Nina Kouki

kehittämiskoordinaattori, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Nina Kouki on Markkinointi-instituutin kehittämiskoordinaattori, jonka mielestä kannattaa aina laittaa hösseliksi ikuisen fundeeraamisen sijaan. Nina on työskennellyt aikuiskoulutuksen parissa vuodesta 2000, Markkinointi-instituutissa hänen vastuullaan on mm. merkonomi-opiskelijoiden ohjaus. Ninan mielestä opiskelijoiden omien lahjakkuuksien löytäminen ja nousukiidon seuraaminen on parasta ikinä. 

 

Minna Ristimäki

Minna Ristimäki

kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Ihmisissä on voima, jota tarvitaan organisaation tavoitteiden toteuttamisessa. Ilman vuorovaikutusta kaikki ponnistelut ovat turhia. Minna innostuu viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Hän on varma, että inhimillisyys ja aitous ovat seuraavat megatrendit. Kauppatieteilijä, vaikka ystävät olivat vakuuttuneita, että hän sopisi paremmin psykologiksi.

 

Maria Mäenpää

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

 

   

  
kirjoittajat