Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

22.4.2016 Emmi Nevalainen

Leena Ruopsasta kauppatieteiden tohtori

 

 

”Johtajalle puhumista tärkeämpää on työyhteisön jäsenten kuunteleminen ja tukeminen”

”Organisaatiomuutoksen aikana on tärkeää, että organisaatiossa toimivat voivat säilyttää hallinnan tunteen sekä tunteen omasta arvostaan. Näin työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus positiivisen identiteetin rakentamiseen”, kertoo Leena Ruopsa vasta Oulun yliopistossa hyväksytyn väitöstutkimuksensa tuloksista.

 Markkinointi-instituutissa kehittämispäällikkönä työskentelevä Ruopsa on ollut kiinnostunut organisaatiomuutoksesta ilmiönä jo pitkään. Väitöskirjassaan Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa hän kuvaa kolmen henkilön kokemuksia organisaatiomuutoksista. Tarinoissa päähenkilöt kertovat kokemuksistaan ja minuuden rakentamisestaan organisaatiomuutoksen keskellä tavalla, joka kosketti väitöskirjaansa tehnyttä Ruopsaa.

Organisaatiomuutos henkilöityy tarinoissa

Ruopsan väitöstutkimus koostuu kolmesta erilaisesta tarinasta. ICT-alalla työskentelevä Juha kertoo omassa tarinassaan, Suomalaiset korpisoturit vastaan intialaiset vatipäät, yhtiötään ravistelevasta organisaatiomuutoksesta. Se käveli siinä ja puhu käkikelloista ja ruusupuskista kertoo puolestaan lähiesimiehenä toimivan Arjan tarinan.

Menestystarinansa väitöstutkimuksessa jakaa globaalin yhtiön ylimpään johtoon nostettu Marjut. Marjutin ympäriltä irtisanotaan tuhansia ihmisiä, mutta Marjutille organisaatiomuutos tarjoaa siirtymisen keskijohdosta jättiorganisaation ylimpään johtoon.

Roolit ympäri

Ruopsan kokemuksen mukaan organisaatiomuutoksen edistäminen tapahtuu liian usein johtajan ehdoilla. Johtaja puhuu ja työyhteisön jäsenet kuuntelevat. ”Johtamisen tehtävässä tärkeämpää kuin puhuminen on työyhteisön jäsenten kuunteleminen ja tukeminen”, toteaa Ruopsa.

Olemalla myötämielisiä kuuntelijoita johtajat voivat auttaa johdettaviaan positiivisen identiteetin rakentamisessa organisaatiomuutoksen aikana. Ruopsa mainitsee tutkimusten osoittaneen positiivisen identiteetin kasvattavan luovuutta, parantavan työhön liittyvää oppimista ja edistävän sopeutumista uusiin työjärjestelyihin − kaikki ominaisuuksia, joita onnistunut organisaatiomuutos edellyttää.

Tutkimukset ovat osoittaneet organisaatiomuutoksista epäonnistuneen jopa yli 70 prosenttia. Kääntämällä johtajien ja työyhteisön jäsenten roolit ympäri organisaatiomuutoksen toteuttamiselle saadaan paremmat edellytykset.

Työnantaja tutkimustyön mahdollistajana

Ilman Markkinointi-instituutin ja työtovereiden tukea ei Ruopsan valmistuminen kauppatieteiden tohtoriksi olisi ollut mahdollista. ”Kiitän työnantajaani Markkinointi-instituuttia tutkimustyöni mahdollistamisesta. Siitä, että minun oli mahdollista olla tarpeellisessa määrin opintovapaalla”, Ruopsa kiittää.

Erityiskiitoksen Ruopsa antaa työtovereilleen, joiden tuki oli hänelle korvaamatonta: ”Kiitän lämpimästi Oulun yksikön henkilöstöä ja kollegojani Helsingissä siitä kannustuksesta, jota olen saanut matkan varrella. Ilman sitä askeleet olisivat olleet paljon raskaampia.”

Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Ylen julkaisema uutinen Ruopsan väitöstutkimuksesta:
”Kaikki menee kuin kuuroille korville” – sisäisen vuorovaikutuksen puute kaataa organisaatiouudistuksen

 

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmi Nevalainen

viestinnän harjoittelija,
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Emmi inspiroituu omasta alastaan innostuneista ja sen saralla kehittymään pyrkivistä ihmisistä. Kasvun ajattelutavan, elinikäisen oppimisen ja kouluttautumisen puolesta puhujana hän uskoo uusien tietojen ja taitojen oppimiseen läpi elämän. Emmi nauttii päästessään jakamaan tarinoita, joissa kehittyminen ja oivaltaminen näkyvät.  

 

Leena Ruopsasta kauppatieteiden tohtori