Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

3.3.2015 Anne Niemi-Hakala

Mainonnan sietämätön keveys

 

 

Mainos on ostettu ilmoitustila jossakin median tarjoamassa kanavassa. Yksittäisen mainoksen avulla markkinoija toivoo kuluttajan toimivan AIDA-mallin mukaan eli huomaavan, kiinnostuvan, suosivan tuotetta tai palvelua ja tekevän lopulta ostopäätöksen. Mainonnan avulla siis edistetään myyntiä ja luodaan näin yritykselle kasvuedellytykset ja mahdollisuus työllistää ihmisiä.

Vaikka mainonnan tavoitteena on nimenomaan tulla huomatuksi, joskus sen saama huomio kuitenkin yllättää. Näin kävi perjantaina 20.2., jolloin Markkinointi-instituutin mainos Helsingin Sanomien verkossa ja painetussa lehdessä ihastutti ja vihastutti. Saimme palautetta, jonka uskaltaisin laskematta jakautuvan 50 % ”todella hyvä” ja 50 % ”en tykännyt yhtään”.

Pitääkö mainonnan miellyttää?

On suuri vaara mainostajalta miettiä mainoksen luova toteutus niin, ettei se vaan ärsytä ketään. Silloin mainoksesta tulee pliisu, neutraaliudessaan mitäänsanomaton. Sitä emme tällä kertaa halunneet, vaan tavoitteena oli herättää keskustelua ja kiinnittää huomion tärkeään asiaan, kouluttautumiseen vielä keski-iässäkin. Mainoksen sanat oli tarkkaan valittu. ”Paras kaveri on koulutus” kärjistää, miten tärkeänä pidämme koulutusta.

Mainoksesta saatiin valtavan monipuolisia tulkintoja, jopa tahallisia väärinymmärryksiä omista lähtökohdista tarkasteltuna. Mainos ei esimerkiksi väitä, että naistenlehti on huono; se on naiselle tärkeä rentoutumisen, oppimisen, samaistumisen ja muiden tarinoista nauttimisen väline. Mutta kuinka moni on kirjoittanut omaan CV:hensä lukemiensa vuosikertojen määrän? Luotimme kohdeyleisön hoksaavan, että kyse ei ole todellisesta vertailtavuudesta vaan symboliikasta.

Halutaan vastavalmistunut 25 vuoden kokemuksella

Markkinointi-instituutti vastustaa ikäsyrjintää, niin omassa organisaatiossaan kuin yhteiskunnallisessa keskustelussakin. Me uskomme, että jokaisen kannattaa ottaa vastuu omasta osaamisen kehittämisestään, kouluttautua läpi koko työuran. 80-luvulla hankittu, korkeakin koulutus ei enää nykypäivän muuttuvissa työelämän vaatimuksissa riitä. Kun tiedämme vielä, että yli 30 % työikäisistä on vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa, olemme asiasta huolissamme.

Tällä hetkellä työelämä asenteellisesti suosii nuoruutta – vaikka toisaalta pitkää työkokemusta arvostetaan. Markkinointi-instituutti haluaa omalla panoksellaan vaikuttaa asenteisiin. Viisikymppisessä työnhakijassa voi yhdistyä tuore koulutus ja pitkä työkokemus – juuri se, mitä työelämässä nyt halutaan. On omalla vastuulla huolehtia siitä, että täydentää koulutustaan läpi työuran.

Miksi mainos ärsyttää?

Jokaisella mediakansalaisella on oikeus ärsyyntyä, ihastua, hymähtää tai olla ottamatta kantaa mainoksiin. On kuitenkin tiedostettava, että tulkinta syntyy omista lähtökohdista käsin. Saimme joitakin kriittisiä kannanottoja, joissa korostui muiden puolesta loukkaantuminen. Oli tärkeää korostaa, ettei itsellä ole mitään hätää mutta jos jollakulla toisella jossakin.

Ymmärrän kannanotot siitä näkökulmasta, että media on ylläpitänyt jo pitkään ”50+ on työelämän ongelmajätettä” -tyylistä keskustelua. Kuitenkaan mikään yksittäinen taho, toimija tai mainostaja ei ole vastuussa Suomen työelämän tilanteesta ja siellä mahdollisesti esiintyvästä ikäsyrjinnästä. Lisäksi työelämässä on parhaillaan enemmän kuin koskaan yli 50-vuotiaita, naisia ja miehiä. Työpaikan vaihto tuossa iässä ei ole helppoa, mutta uskon vilpittömästi, omiinkin kokemuksiini pohjaten, että tuoreet opinnot auttavat siinä. Halu uudistua ja kyky oppia uutta näkyvät konkreettisesti suoritetuissa koulutuksissa. Kaupanpäällisenä saa tuoreet tiedot ja verkoston.

 

 

 

 

 

Anne Niemi-Hakala

markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Anne Niemi-Hakalalla on avoin ja intohimoinen suhde työhönsä. Hän menetti sydämensä palvelumarkkinointiin jo vuosikymmeniä sitten, ja on saanutkin vastata siitä monipuolisesti eri organisaatioissa. Hän syttyy asiakkaista ja arvon tuottamisesta heille – siiloutunut sooloilu vastaavasti saa hänet sammumaan. ICT-alan kokemus on antanut hänelle laajemman näkemyksen nykyiseen asiakkaiden työn tekemisen kehittämiseen. Niemi-Hakala kannustaa jokaista elinikäiseen oppimiseen ja toteuttaa tätä omassa elämässään opiskellen ja avoimesti uusia asioita seuraten.

 

Mainonnan sietämätön keveys