Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

28.5.2015 Maria Mäenpää

Markkinointi-instituutin ja Rastorin yhteenliittymässä asiakas hyötyy laajemmasta palvelutarjonnasta ja kehityspanostuksista digitaalisiin palveluihin

 

 

Markkinointi-instituutti ja Rastor muodostivat 1.5.2015 yhteenliittymän vastatakseen yhä paremmin suomalaisen työelämän haasteisiin. Mitä hyötyä on asiakkaille kahden koulutusyrityksen yhdistymisestä?

Yhteenliittymän tuloksena syntyi merkittävä valtakunnallinen aikuiskouluttaja, jonka yhteenlaskettu liikevaihto on 22,4 MEUR ja jossa työskentelee 162 henkeä. Taloudellisesti vakavaraiset koulutusorganisaatiot panostavat asiakkaidensa entistä laadukkaampaan palvelemiseen ja avaavat asiakkaille aiempaa laajemman palvelutarjonnan. Tavoitteena on tuottaa uudenlaisia oppimisratkaisuja tukemaan nykyisiä osaamisen ja työn kehittämisen menetelmiä.

Yhteistyön ytimenä innovointi ja palveluiden kehittäminen

Sekä Rastor että Markkinointi-instituutti ovat perustamisestaan saakka tuoneet asiakkailleen uudenlaisia työn tekemisen tapoja ja olleet pioneereina uudistamassa koulutusalaa. Yhteenliittymä tuo yrityksille entistä paremmat mahdollisuudet kehittyä yhtä tahtia työelämän kanssa.

Markkinointi-instituutti ja Rastor tekevätkin yhteistyötä erityisesti uusien palveluratkaisujen ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi. ”Kun tuomme osaajamme yhteen, meillä on laajempaa ja syvempää osaamista asiakkaidemme menestyksen vauhdittamiseksi. Tässä yksi plus yksi on ehdottomasti enemmän kuin kaksi”, sanoo Toni Berkowits, Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja.

Organisaatiot innovoivat yhteistyössä vaihtoehtoisia koulutusratkaisuja: sulautuva oppiminen, coaching, fasilitointi, auditoinnit, digitaaliset ratkaisut. Asiakkailla on tarve tehostaa koulutukseen käytettyä aikaa, ja uudet välineet tuovat siihen täysin uuden tason. ”Trendi on kuitenkin polarisoitunut: toisaalta yhä suurempi osa koulutuksesta pitäisi olla nopeasti omaksuttavassa digitaalisessa muodossa, toisaalta asiantuntijuuden, verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa”, Berkowits sanoo.

Lupauksena koulutus, joka vaikuttaa

Koulutuksen tuloksista puhuminen on vaikea aihe koulutusalan toimijoille. Syy-seuraussuhteiden osoittaminen yksiselitteisesti on lähes mahdotonta ja edellyttää tarkkaa lähtökartoitusta sekä mittareiden ja tavoitteiden määrittelyä. Kyse on kuitenkin asiakkaalle usein isostakin investoinnista. 

”Koulutuksen täytyy sisältää elementtejä, metodeja ja työkaluja, joilla varmistetaan asiakkaille todennettavissa olevaa tulosta. Lupaamme asiakkaillemme tunnistettavaa muutosta”, sanoo toimitusjohtaja Kirsti Kehusmaa Rastorista.

”Uskon, että vaihtoehtoiset hinnoittelumallit yritysvalmennuksissa kasvattavat osuuttaan. Esimerkiksi koulutuksen todennettuihin tuloksiin sidottu hinnoittelumallimme on herättänyt enemmän ja enemmän kiinnostusta asiakkaissamme”, lisää Berkowits.

Eriytyneet osaamisalueet avaavat laajemman palvelutarjonnan

Markkinointi-instituutti ja Rastor säilyttävät omat brändinsä, ja kumpikin keskittää palvelutarjontaansa omille ydinosaamisalueilleen. Markkinointi-instituutti on merkittävä kouluttaja kiinteistövälityksessä, pankki- ja finanssisektorilla sekä kaupan alalla. Rastor on puolestaan vahva teollisuudessa ja teollisuutta palvelevilla toimialoilla. Lisäksi Rastorilla on vankka kokemus kasvuyrityksistä, pk-sektorilta ja ruotsinkielisestä koulutuksesta.

Yritysasiakkaille Markkinointi-instituutin ja Rastorin yhteenliittymä tarjoaa entistä kattavamman palvelutarjonnan. ”Osaamisemme ovat juuri sopivalla tavalla eriytyneet, jolloin asiakkailla on käytettävissä entistä laajempi palveluiden kirjo”, toteaa Kehusmaa.

”Yhteistyössä pystymme olemaan läsnä valtakunnallisesti ja näin ollen tarjoamaan asiakkaillemme kustannustehokkaammin ja monipuolisemmin palveluita koko Suomessa. Siitä on hyötyä erityisesti valtakunnallisille ketjuorganisaatioille”, Kehusmaa jatkaa. Molemmat yritykset toimivat pääkaupunkiseudulla ja Oulussa, ja Rastor lisäksi Kuopiossa, Turussa ja Tampereella.

Koulutusalalla pärjäävät vahvat mutta ketterät

Yhteiskunnassa yleisesti nähtävissä oleva yksilöllisyyden ilmiö jatkuu myös koulutuksissa. Sekä yritykset että yksilöt odottavat yksilöllisiä, muuri omaan tarpeeseen sovitettuja ratkaisua. Kouluttajilta edellytetään yhä konsultatiivisempaa otetta. Työelämän epävarmuus ja työurien katkonaisuus puolestaan luovat uudenlaista tarvetta yksilölliselle uraohjaukselle ja koulutusratkaisuille, jotka mahdollistavat siirtymisen ammatista toiseen uran eri vaiheissa.

”Tulevaisuudessa vahvat vahvistavat asemiaan entisestään ja toimijoiden keskikoko kasvaa. Bisnes kuitenkin säilyy pirstaleisena, sillä pieniä konsultointi- ja koulutustoimijoita tulee alalle kuten tähänkin asti”, näkee Berkowits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

Markkinointi-instituutin ja Rastorin yhteenliittymä hyödyttää asiakkaita