Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

18.1.2016 Maria Mäenpää

MAT-säätiön stipendi myönnettiin MJD-opiskelija Toni Renbergille

 

 

Toni Renberg vastaanotti MAT-stipendin Markkinointi-instituutin MJD-tutkinnon kehittämiskoordinaattori 
Eliisa Seppäseltä, joka myös kuuluu MAT-säätön hallitukseen.   
                        

 

Wallac Oy:n markkinointi- ja koulutusjohtaja Toni Renberg vastaanotti MAT-säätiön myöntämän stipendin osana Markkinoinnin johtamisen tutkinnon, MJD, opintojaan. Tunnustus jaettiin Markkinoinnin johtamisen tutkinnon loppuseminaarissa 15.12.2015.

MAT-säätiö tukee vuosittain Markkinointi-instituutin markkinointiviestinnän opiskelijoita stipendillä, joka myönnetään Markkinoinnin johtamisen tutkinnon, MJD, parhaan Tunnistettava muutos -kehitystyön tekijälle. Voittajan valitsevat MJD-opiskeluryhmä, tutkinnon vastuuhenkilöt Markkinointi-instituutista sekä yksi tutkinnon kouluttajista.

”Valintakriteereistä tärkein on se, miten laajasti ja merkittävästi kehitystyö edistää oman työnantajaorganisaation toimintaa”, kertoo MJD-tutkinnon vastuuhenkilö, kehittämispäällikkö Minna Ristimäki Markkinointi-instituutista. ”Kehitystyön tekijä on tärkeässä muutoksen läpiviejän roolissa. Hän paitsi tekee suunnitelman, myös toteuttaa työpaikallaan. Häneltä vaaditaan siis myös työryhmän sitouttamista ja motivointia.”

Voittaja Toni Renbergin kehitystyön aiheena Liidistä diiliksi

Stipendin voitti Toni Renberg, joka toimii markkinointi- ja koulutusjohtajana Wallac Oy:ssä. Renbergin Tunnistettava muutos -kehitystyö ”Liidistä diiliksi” käsitteli tapahtumaliidien hallintaa ja jalostamista myynniksi. Työssään Renberg selvitti, miten kerätä, kvalifioida ja kontaktoida liidit sekä viedä myyntiprosessi loppuun niin, että koko toiminnalle voidaan rakentaa toimiva mittaristo, joka todentaa investointien tuotot.

”Olen erittäin yllättynyt ja kiitollinen stipendistä. Kaikkien opiskeluryhmäläisten työt olivat todella kiinnostavia, joten voittajan valinta oli varmasti vaikeaa”, Renberg kommentoi.

Renberg Markkinoinnin johtamisen tutkinnon, MJD -opinnot ovat vielä muutamaa kurssia vaille kesken. ”MJD-opinnot ovat olleet virkistävän erilaisia verrattuna muihin osallistumiini koulutuksiin. Tavoite saada oikeaa muutosta aikaan jo opintojen aikana on toimiva. Kouluttajat ovat onnistuneet hyvin omassa työssään, eikä ole ollut mitään kalvosulkeisia vaan käytännönläheisiä työpajoja ja esimerkkejä oikeasta elämästä.

MAT-säätiö tukee markkinointiviestinnän koulutusta

Stipendin myöntäjä, vuonna 2007 perustettu MAT-säätiö seuraa MAT ry:tä, entistä Mainoshoitajain yhdistystä. MAT-säätiö edistää markkinointiviestinnän kehitystä ja koulutusta, tukee alaa opiskelevia sekä kasvattaa alan tutkintojen tunnettavuutta. Säätiö myöntää avustuksia näihin tarkoituksiin, rahoittaa erilaisia alan toimintoja ja projekteja ja tekee tiedotustoimintaa. MAT-säätiöllä on tänä vuonna 75-vuotisjuhlavuosi.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

MAT-säätiön stipendi myönnettiin MJD-opiskelija Toni Renbergille