Muutoksen ammattilaiset -blogi

      Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

21.12.2016

Mitä hyötyä on aikuiskoulutuksesta ja henkilöstön kouluttamisesta? Johto, HR ja työntekijät vastasivat.

 

Kysely: Miksi kouluttautua ja kouluttaa henkilöstöä? 

Ilman kehitystä ei ole tulevaisuutta – ei yksilöille eikä yrityksille. Yksi kehittymisen väline on kouluttautuminen. Selvitimme kyselyllä, miksi työssäkäyvät aikuiset haluavat kouluttautua ja mitä hyötyä organisaatioon tavoitellaan henkilöstöä valmentamalla. Tuloksista löytyy mielenkiintoisia näkökulmia johdon, HR-ammattilaisten ja työntekijöiden välillä.

Miksi yksilön kannattaa kouluttautua?


Koulutus tuo varmuutta ja varmistaa tulevaisuutta

Kun vastaajilta kysyttiin kahta tärkeintä syytä kouluttautua työn ohessa, yli 70 % valitsi tehdä omaa työtäni paremmin. Lähes puolet valitsi varmistaa työpaikkani nyt ja tulevaisuudessa, ja reilu kolmasosa edetä haluamiini tehtäviin.

”Tulos kertoo siitä, että ihmiset tiedostavat, että työ ja sen tekemiseen tarvittava osaaminen muuttuvat koko ajan. Vaikka lopputulos olisikin sama, tavat muuttuvat”, analysoi tuloksia Irmeli Kalliosalmi, joka vastaa Markkinointi-instituutissa HR-alan koulutuksista.

”Halu tehdä omaa työtään paremmin liittyy saumattomasti tarpeeseen varmistaa työpaikka. Osaaminen ja kyky oppia uutta ovat olennaisia oman työmarkkina-arvon kannalta. Kun nämä ovat kunnossa, seuraa luontevasti kolmanneksi tärkein tavoite eli mahdollisuus edetä haluamiinsa tehtäviin.”

Mikä on tärkein syy kouluttautua? 

Työntekijät varmistavat työpaikkaansa, HR haluaa kehittyä ja johto näyttää esimerkkiä

Kun samaa kysymystä analysoidaan eri henkilöstöryhmien välillä, löytyy mielenkiintoisia eroja kouluttautumisen syissä. Tarkastelimme tuloksia sen perustella, toimivatko kyselyyn vastanneet johdossa, HR-ammattilaisina tai työntekijöinä.

Työntekijöistä ja HR-ammattilaisista noin puolelle on tärkeää varmistaa oma työpaikka nyt ja tulevaisuudessa. Johdon edustajista vaihtoehdon valitsi vain kolmasosa. ”Kertooko tämä johdon luottamuksesta itseensä, että he rekrytoituvat, jos haluavat tai jos tarvitsee?”, Kalliosalmi pohtii.
HR-ammattilaiset olivat erityisen motivoituneita tekemään omaa työtään paremmin, kun taas heitä ei kiinnostanut alan tai ammatin vaihtaminen yhtä paljon kuin johtoa ja työntekijöitä.

HR-ammattilaiset ja johto näyttävät oman kouluttautumisensa myötä myös esimerkkiä organisaatiolle. Molemmista ryhmistä reilu viidennes piti esimerkkiä yhtenä kouluttautumisen syynä, kun henkilöstä vain yhdelle kahdestakymmenestä se oli merkittävää. ”Tämä kuuluu sekä johdon että HR-ammattilaisen rooliin luontaisesti”, Kalliosalmi sanoo.

Miksi organisaation kannattaa kouluttaa henkilöstöään


Koulutus sujuvoittaa työn tekemistä, luo yhteistä ymmärrystä ja parantaa kannattavuutta

Kun kouluttautumisen hyötyjä tarkastellaan organisaation näkökulmasta, ylivoimaisesti tärkein syy on työnteon sujuvoittaminen, jonka valitsi lähes puolet vastaajista. Kannattavuuden parantamisen sekä yhtenäisemmän ymmärryksen ja toimintatapojen luomisen organisaatiolle valitsi yli kolmasosa vastaajista. Lähes yhtä tärkeäksi mainittiin asiakaskokemuksen parantaminen. Vähiten koulutuksen ajateltiin kehittävän työnantajamielikuvaa.

”Vastaukset kuvaavat hyvin loogisesti organisaatioiden todellisuutta. Sujuvampi työnteko näkyy tehokkaampana ja tuottavampana toimintana, minkä seurauksena kannattavuus paranee. Sitten on mahdollista panostaa mm. osaamiseen, tuotekehitykseen, laiteinvestointeihin ja hyvää palveluun, joilla parannetaan asiakaskokemusta”, Kalliosalmi analysoi. ”Tämä positiivinen kierre luo organisaatioon kulttuurin, joka tukee sujuvaa toimintaa. Näin erotutaan kilpailijoista ja myös työnantajamielikuva kehittyy automaattisesti.

Miksi kouluttaa henkilöstöä? 

Johtajille tärkeintä kannattavuus, muille sujuva työnteko

Kun kysymyksen tuloksia tarkastellaan eri vastaajaryhmien näkökulmasta, nousee esiin muutama selkeä näkemysero.

Johtajien mielestä tärkein syy kouluttaa henkilöstöä on parantaa kannattavuutta. HR-ammattilaisten ja työntekijöiden mielestä puolestaan merkittävin hyöty on työnteon sujuvoittaminen.

Mielenkiintoiselta näyttää myös ajankäytön tehostamisen merkitys: HR-ammattilaisista kymmenesosa piti sitä tärkeänä henkilöstön kouluttamisen syynä, kun johdosta ja työntekijöistä tämän syyn valitsi viidesosa.

Johtajista ja HR-ammattilaisille työnantajamielikuvan kehittäminen oli tuplasti niin tärkeää kuin työntekijöille.

”On hyvin loogista, että johtajille kannattavuus on tärkeintä. Heidän tehtävänsä on johtaa niin, että toiminta on kannattavaa. Mutta se, miten johto johtaa, vaikutta kaikkeen organisaation toimintaan. Jos johto tekee päätökset pelkästään kannattavuuslukujen valossa, tie on lyhyt. Viisas johto rekrytoikin rinnalleen HR-ammattilaisen, ja tämän yhteistyön myötä liiketoiminta ja henkilöstöjohtaminen kytkeytyvät saumattomasti yhteen. Sillä tosiasiahan on, että ihmiset aina tekevät työn. Miten ihmiset toimivat, mitä he osaavat, miten sitoutuvat, motivoituvat, kehittävät ja innovoivat? Se vaikuttaa kannattavuuteen”, Kalliosalmi päättää.

 

Kyselyyn kerättiin vastauksia elo-marraskuussa 2016 Markkinointi-instituutin sähköisten kanavien, kuten uutiskirjeen, www-sivuston ja sosiaalisen median kanavien, kautta sekä HR ja esimies 2016 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa lokakuussa 2016. Yhteensä kyselyyn vastasi 450 henkeä.

Julkaisemme 2017 alussa tulokset kyselyn toisesta osasta, jossa selvitettiin organisaatioiden osaamis- ja rekrytointitarpeita. Jos haluat saada tulokset sähköpostiisi, jätä meille yhteystietosi.

 

***

Haluatko pysyä ajan tasalla omasta alastasi? Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa aikuiskoulutuksesta ja ajankohtaisista työelämän ilmiöistä sekä annat Markkinointi-instituutille luvan markkinoida sinulle palveluitaan. Lisäksi kuulet ensimmäisenä eduistamme ja kampanjoistamme.

 

Jaa tämä artikkeli:

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

Linken    Twitter

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

 

                                                 

Lue myös nämä kirjoitukset:

 

Ei kannettu muutos kaivossa pysy

Ei kannettu muutos kaivossa pysy

Maria Mäenpää, viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

 

Ansaitsen työpaikkani joka päivä

Ansaitsen työpaikkani joka päivä

Eija Huttunen, johdon assistentti, Markkinointi-instituutti

 

Millaista osaamista asiantuntija-ammateissa tulevaisuudessa edellytetään

Millaista osaamista asiantuntija-ammateissa tulevaisuudessa edellytetään?

 

Mitä hyötyä on aikuiskoulutuksesta ja henkilöstön kouluttamisesta?