Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

3.3.2016 Päivi Lepistö

Näyttötutkinto aikuisena – selviytymis- ja menestystarinoita

 

 

Siinä he nyt ovat, aikuisena tutkinnon opiskelleet, juhlimassa valmistumistaan. Minä ohjaajana olen sekä iloinen että haikea.

On alanvaihtajia, 25 vuotta samassa organisaatiossa työskennelleitä, tunnollisia keski-ikäisiä naisia, nuoria miehiä. Jollakulla aiemmat opinnot ovat jääneet aina syystä tai toisesta kesken, toiset taas eivät aivan vielä ole löytäneet omaa paikkaansa työelämässä.

He kaikki kertovat silmät loistaen omaa työelämän selviytymis- ja oppimistarinaansa. Useimmiten kaikilla on voittajafiilis: joltain tirahtaa silmäkulmaan kyynelet, ja toinen hihkuu ”ohi on” -onneaan valmistumisensa johdosta. Osa aikoo lähteä tämän jälkeen suoraan opiskelemaan jotain uutta, osa haluaa pitää pienen hengähdystauon, joku taas on saanut vaativampia työtehtäviä opintojensa aikana eikä halua nyt ajatellakaan mahdollisia jatko-opintoja.

Mutta lähes kaikille se on jäänyt päälle – opiskelu aikuisena, työn ohella.

Yksi opiskelee työn ohessa – koko organisaatio oppii

Näyttötutkinto-opiskelijoiden ohjaajana olen saanut vaikuttaa toivottavasti positiivisella oppimiskokemuksella näiden ihmisten elämään ja osallistua heidän omaan tunnistettavaan muutoksensa, jonka toivon taas kantavan heitä eteenpäin elämässä.

Sadat ohjaamani näyttötutkinnon suorittajat ja heidän esimiehensä kertovat aikuisopiskelijan saaneen opinnoista paitsi uutta konkreettista osaamista suoraan omaan työhönsä myös paljon muuta. Näkökulma laajenee, työtapoihin ja -menetelmiin tulee kehittävämpi ote. Moni ymmärtää entistä paremmin kokonaisuuksia sekä oman roolinsa osana kokonaisuutta.

Näyttötutkinnon suorittaneet kiittelevät loistavista kouluttajista sekä siitä, että ovat oivaltaneet, miten tärkeää on vertaisoppiminen, kollegan tai opiskelukaverin kanssa keskustelu.

Organisaatio saa koulutuksesta paitsi entistä osaavampaa henkilökuntaa, myös aikaisempaa innostuneempia, elinikäisen oppimisen taidot omaavia muutosagentteja, jotka parhaillaan levittävät oppimisen ilosanomaa oman organisaationsa sisällä.

Elinikäinen oppija on muuntautumiskykyinen

Itse toivotan valmistuvilleni rohkeutta toteuttaa itseään ja kulkea kohti unelmiaan. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa kukaan meistä ei voi puuhastella itsekseen samoja työtehtäviä rajattomasti. Kaikilta vaaditaan nopeaa muuntautumiskykyä sekä taitoa nähdä metsä puilta: kuinka oma tekemisemme vaikuttaa muiden tekemisiin ja siihen kokonaisuuteen, jolla viemme organisaatiotamme eteenpäin.

Pelko omasta pärjäämisestä sekä oman työmarkkinakelpoisuuden varmistaminen ovat usein aikuisella syynä opintojen aloittamiseen. Muuntautumis- ja yhteistyökyky, rohkeus ja halu nähdä ympärilleen sekä kehittyä ja kehittää kantavat eteenpäin työelämässä. Kukaan ei voi täysin ennustaa, millaisia ammatteja ja millaista osaamista työelämässä kaivataan kauempana tulevaisuudessa, mutta on selvää, että muuntautumiskykyä tarvitaan. Meillä tulee olla kykyä työskennellä samanaikaisesti erilaisissa rooleissa nopeampitempoisemmin ja monikanavaisemmin kuin ennen, erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Elämänkokemus aikuisopiskelijan vahvuutena

Minäkin olen saanut tältä valmistuvalta joukolta taas jotain uutta ohjaajana. Aikuisopiskelijan ohjaajalla ei ole samalla tavalla kasvattavaa tehtävää kuten nuoren ohjaajalla, mutta ohjaustyöhön ujuttautuu väistämättä jokaisen aikuisopiskelijan elämäntilanne: elämänkokemus, henkilökohtaiset ilot ja surut, työelämän vaiheet ja menneet oppimiskokemukset, hyvässä ja pahassa.

Yhdellä on haasteita teini-ikäisten kanssa, toisella avioero pusertaa sydäntä niin, että ohjaajaankin mieltä kuristaa. Yksi hoitaa muistisairaita vanhempiaan ja yrittää samalla selviytyä työstään ja opinnoistaan ja omakotitalon rakentamisesta. Joku kasvaa ja kypsyy opintojensa aikana ammatillisesti niin, että ohjaaja on todistusta ojentaessaan lähes varma siitä, että tämä menee vielä pitkälle urallaan. Yllätyn uudelleen ja uudelleen siitä, kuinka ohjattavat aikuisopiskelijat usein jakavat avoimesti omaan elämäntilanteeseensa liittyviä asioita. Ja kuinka sitkeitä he kaikki ovat.

Aikuisopiskelijan ohjaajan palkitseva työ

Meillä ohjaajilla on ainutlaatuisen hieno mahdollisuus kurkistaa paitsi toisen ihmisen elämään, myös suomalaiseen työelämään lähes kaikilla liiketalouden alueilla. Meille kerrotaan paljon asioita yritysten liiketoiminnasta, haasteista ja osaamistarpeista. Meidän ei tarvitse tehdä salapoliisin työtä eikä urkkia – kunhan vain osaamme kuunnella.

Periaatteessa ohjauksessa on kyse hyvästä asiakaspalvelusta tai myyntityöstä. Olet sitä parempi ohjaaja, mitä paremmin osaat kuunnella asiakasta, tehdä taustatyötä ja muodostaa käsityksesi juuri tälle yksilölle tai yritykselle osuvasta sisällöstä ja palvelusta, innostaa, kuunnella taas lisää, reagoida, suunnitella ja ohjata toimintaa, innostaa ja kannustaa lisää.

Mutta nyt päästän teistä irti, hyvät valmistuvat aikuisopiskelijat, toivottavasti tiemme kohtaavat jälleen iloisen oppimisen merkeissä!

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 


 

 

 

 

Päivi Lepistö

kehittämispäällikkö, asiakaspalvelun ja myynnin koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Päivin mielestä kaikilla meistä on mahdollisuus kasvaa ammatillisesti ja edetä urallaan haluamaansa suuntaan. Hän arvostaa sitä, että asiat tehdään mahdollisimman tehokkaasti, ja kokeilee mielellään uudenlaisia ratkaisuja ohjaustyössä. Hän uskoo jatkuvaan uudistumiseen ja esimerkin voimaan. Päivi on toteuttanut elinikäistä oppimista itse lähes koko työuransa ajan ja haluaa innostaa siihen muitakin.

 

Näyttötutkinto aikuisena – selviytymis- ja menestystarinoita