Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

16.3.2016 Maria Mäenpää

Nyt työllistyy kehittymiskykynsä osoittava – vanha tai nuori

 

 

Kuka työllistyy ja millaiset työnhakijat kiinnostavat työnantajia? Mitkä ovat iäkkäämpien työntekijöiden valtit työmarkkinoilla? Haastattelimme neljää ammatikseen rekrytoivaa asiantuntijaa.

Aina kaivataan asennetta

”Millainen on houkutteleva työntekijä? Se riippuu aina työtehtävästä ja vaatimustasosta, mutta kaikissa tehtävissä persoonalla ja motivoituneisuudella voi tehdä vaikutuksen ja erottua,” summaa henkilöstökonsultti Karoliina Heikkinen Eilakaislasta.

”Vaikka osaaminen olisi kunnossa, jos tulee työhaastatteluun huonolla asenteella, ei mitään ole tehtävissä. Kiinnitämme koko rekrytointiprosessin ajan todella paljon huomiota asenteeseen”, täydentää kollega, rekrytoinnin tiiminvetäjä Minna Kauhanen.

Asenteeseen ja intoon kiinnittää huomionsa myös Riitta Oinonen, Business Owner, Virvosta. ”Yleensä katsotaan perusosaamisen, persoonan ja asenteen yhdistelmää. Pelkkä kovan luokan substanssi ei siis riitä, vaan tarvitaan innostusta, oikeita vahvuuksia ja työskentelytapoja sekä taitoa myös käyttää omaa osaamistaan uudenlaisessa toimintaympäristössä.”                        


Resilientti työntekijä ravistelee iskut olkapäiltään ja jatkaa

Oinonen lisää listaan vielä yhden osaamisesta riippumattoman taidon.

”Lähiaikoina on ruvettu myös puhumaan resilienssistä eli siitä, että on kykenevä ottamaan vastaan työelämän väistämättömiä iskuja. Työelämässä edellytetään nopeaa reagointi- ja päätöksentekokykyä, epävarmuuden ja epätäydellisyyden sietokykyä ja sitä ettei masennu epäonnistumisista”, Oinonen sanoo.

Kristiina Burtsoff, Bilotin HR-johtaja, puolestaan nostaa esiin asiakaslähtöisyyden.                           

”Lähes kaikissa organisaatioissa ja työrooleissa tehdään töitä jollekin ihmiselle. Työtä ei tehdä työn vuoksi. Ajattelun ja toiminnan asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että välittää siitä toisesta ihmisestä, jolle työtään tekee.”

Sopiva koulutustausta on aina suhteessa haettavaan tehtävään

Hyvä on: persoona, asenne ja into ovat siis tärkeitä, ja sopivassa työnhakijassa yhdistyy edellisiin myös sopiva kokemus. Mutta mikä on osaamisen tai koulutuksen rooli?

Johtotehtävien rekrytoinnissa Oinosen mukaan muodollinen koulutus on tärkeä. ”Odotetaan korkeakoulututkintoa, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla samalta alalta, koska oleellisempaa on työssä saavutetut tulokset. Tietty koulutustaso osoittaa osoittaa kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia ja tarkastella asioita monelta kannalta”, Oinonen sanoo. ”Toisaalta useimmiten on aina etu, jos on koulutus juuri siltä alalta, jolle hakee.”

Asiantuntijatehtävissä taas vanhemmilla työnhakijoilla katse ei kohdistu niinkään peruskoulutukseen vaan siihen, että on pitänyt osaamistaan ajan tasalla. ”Säännöllinen kouluttautuminen osoittaa, että on kiinnostunut oman osaamisensa markkinakelpoisuudesta ja että on kärryillä alan muutoksissa”, Oinonen perustelee.

Eilakaislan kokemuksen mukaan rekrytointiammattilaisen ja työnantajan näkemykset osaamisen merkityksestä toisinaan poikkeavat. ”Käydään keskustelua siitä, olisiko paras ratkaisu palkata persoonaltaan sopiva hakija, joka ei täydellisesti vastaa osaamistarvetta, vai täsmäosaaja, jolla on substanssi täydellisesti hallussa. Toisinaan meidän suosituksemme on eri kuin mihin työnantaja lopulta päätyy”, kertoo Kauhanen.

Bilotin rekrytointitarpeissa koulutus pelkästään ei riitä, etenkään jos se on hyvin teoreettinen. Burtsoffin mukaan sen lisäksi työnhakijan on osoitettava, että on vienyt koulutuksessa oppimansa käytäntöön. IT-alan yrityksenä Bilotin täytyy olla jatkuvasti osaamisen etunenässä, ja osaamisen on oltava käytännönläheistä.

”IT-alalla teknologiaopit eivät voi olla hamasta menneisyydestä. Siksi koulutuksen täytyy olla tuoretta. Mutta ei pelkkä sertifikaatti kaikkea kerro, vaan meitä kiinnostaa myös osaamisen käyttö eli millaisia ratkaisuja tai tuotteita on ollut kehittämässä”, Burtsoff sanoo.

Kauhanen puhuu täydennyskoulutuksen puolesta etenkin silloin, jos tavoitteena on uudet, haastavammat tehtävä tai alanvaihto. ”Jos on vaikkapa tehnyt avustavia taloushallinnon tehtäviä ja haluaa kirjanpitäjäksi, voi koulutuksella aueta paikka uuteen rooliin. Täydennyskoulutukset ovat todetusti toimiva askel uudenlaiseen rooliin.”

”Koulutus tuo monelle hakijalle myös sitä kaivattua itseluottamusta”, täydentää Heikkinen. ”Ei Suomessa ole mitään varmuutta siitä, että maisterin tai tradenomin koulutuksella suoraan saa töitä, mutta se tuo varmuutta itselle ja työnantajalle osaamisesta.”

Iäkkään työnhakijan harmaa oravanpyörä

Näinä muutostäyteisinä aikoina työnantaja kuin työnantaja etsii uudistumiskykyistä, osaavaa ja muutosketterää työntekijää. Intuitiivisesti nuo ominaisuudet pätevät nuoriin. Prototyyppinen ajatus yli viisikymppisestä työntekijästä on ikävä kyllä jotain muuta – muutaman vuosikymmenen pituinen työkokemus ei kompensoi jämähtäneisyyden riskiä.

HS uutisoi 8.2.2016 yli 50-vuotiaiden työllistymisen vaikeudesta. Artikkelissa työllistymisen suurimmiksi esteiksi mainitaan mm. työnhakijoiden vanhentunut osaaminen, epävarmuus omasta osaamisesta ja jaksamisesta sekä rohkeudenpuute uudistua.

Iäkkäiden työnhakijoiden masentava oravanpyörä on näin valmis: kun tarjolla on jämähtänyttä osaamista ja laantunutta innostusta, yli viisikymppiset alkavat näyttäytyä työmarkkinoilla epäkiinnostavalta ikäryhmältä. Ja siinä saattaa ennakkoluulojen nimissä kokenutkin HR-ammattilainen sivuuttaa stereotypiasta poikkeavat timantit.

Yli viisikymppinen ei ole työmarkkinoiden hukkakauraa

Millä valteilla viisikymppinen pelaa työmarkkinoilla? Miten osoittaa poikkeavansa prototyypistä?

Bilot palkkasi taannoin lähes 60-vuotiaan ohjelmoijan, jolla ikänsä lisäksi oli hyvin erikoinen tausta koodarin tehtäviin. Henkilö oli viettänyt vuosia kotiäitinä, mutta oli ajautunut kokeilemaan ohjelmointia itsenäisesti ja löytänyt alalta työpaikan. Työssään ja opinnoissaan hän oli käyttänyt juuri niitä työkaluja, jotka olivat Bilotille relevantteja.

Burtsoff ei missään vaiheessa ollut huolissaan hakijan iästä. ”Hakija oli persoonaltaan energinen ja oppimishaluinen. Hän osoitti historiansa ja persoonansa kautta, että haluaa kehittyä ja oppia. Hänestä oikein huokui elinikäinen oppiminen. Se on meidän alalla tärkeintä – ei siinä iällä ole merkitystä.”

Uusi työntekijä on osoittautunut kullanarvoiseksi ja on integroitunut luontevasti osaksi nuorta ohjelmistokehittäjätiimiä. "Kun on mieleltään avoin ja utelias, löytää kyllä paikkansa organisaatiossa”, Burtsoff kokee.

Bilotin tapaus on erinomainen esimerkki siitä, että kun tausta ja asenne ovat kunnossa, iällä ei tosiaan ole merkitystä työn saamiselle tai siinä onnistumiselle.

Vanha tuo kokemusta, nuori uusia ideoita – vai toisinpäin?

Tyypillisesti vanhemmalla hakijalla on enemmän työkokemusta ja elämänkokemusta, kun taas nuoremman ajatellaan tuovan uutta virtaa, ideoita ja modernia tekemisen mallia.

Oinosen mukaan iäkkäämmällä hakijalla on kuitenkin halutessaan kaikki valttikortit kääntää tilanne omaksi edukseen. Työnantaja pohtii monesti iäkkäiden kohdalla, onko heillä sama virta, ennakkoluulottomuus ja halu menestyä kuin nuoremmilla. Kun sen pystyy osoittamaan, on paketti kasassa.

”Kokemus synnyttää näkemystä siitä, miltä oma työkenttä näyttää tulevaisuudessa ja miten liiketoimintaa voisi kehittää tulevaisuuden trendit huomioiden. Olennaista on osta tuoda esiin oma näkemyksellisyys ja osoittaa, että ei ole jäänyt kokemuksensa vangiksi vaan seuraa, kehittää ja kehittyy jatkuvasti”, Oinonen summaa.

Näillä avuilla viisikymppinen erottuu työmarkkinoilla

  • Huolehdi omasta asenteestasi.
  • Osoita, mitä hyötyä pitkästä kokemuksestasi on organisaatiolle.
  • Osoita olevasi oppimiskykyinen ja -haluinen.
  • Pidä osaamisesi ajan tasalla.
  • Seuraa alaasi, työelämän kehitystä sekä uusia välineitä ja ilmiöitä.
  • Ole aktiivinen verkostoissa – livenä ja verkossa.
  • Osoita, että edelleen ideoit ja luot uutta.
  • Nitistä oma muutosvastarintasi ja näe muutos mahdollisuutena.
  • Huolehdi omasta asenteestasi. Kyllä, asenne mainitaan toistamiseen tarkoituksella.

HR-ammattilaisten vinkit: Jos osaaminen ja cv eivät kestä päivänvaloa, mitä nyt kannattaa tehdä?

Kristiina Burtsoff, Bilot

”On hirveän tärkeää, että johtaa omaa uraansa ja katsoo cv:nsä perään. Kelkasta putoamista vastaan voi taistella ainoastaan siten, että menee omalle epämukavuusalueelle. Hae koulutusta, ilmoittaudu mentorointiohjelmaan, hakeudu omassa organisaatiossa uusiin tehtäviin. Takuuta työn pysyvyydestä ei ole kenelläkään, joten ei auta vain jäädä odottamaan ja toivomaan parasta. Tee aktiivisesti jotain.”

Riitta Oinonen, Virvo

”Toivo ei ole menetetty. Aina on mahdollisuus uudistua ja löytää uusille urille. Mieti, miten tuot osaamisen ajan tasalle ja teet oman cv:n houkuttelevaksi. Työpaikkansa puolesta pelkääminen on pahimmillaan itseään toteuttava ennustus. Pelkäämään ei kannata jäädä, vaan rohkaisen hakeutumaan omassa organisaatiossa uusien haasteiden pariin, josta usein myös saa itselleen ihan uutta virtaa. On klisee mutta totta, että työelämä muuttuu. Muutosta kannattaa miettiä siten, että mitä mahdollisuuksia se itselle voi tuoda.”

Minna Kauhanen ja Karoliina Heikkinen, Eilakaisla

”Osoita muutoshalukkuutesi, kouluttaudu. Jos olet tehnyt pitkään samaa työtä ja samoilla työkaluilla, sinun on vain uskallettava uudistua. Osoita innokkuutta oppia. Jos työtä hakee henkilö, joka on pitkään tehnyt samaa työtä, pelkona on, että työntekijä tuo vanhoja käytäntöjä mukanaan. Älä anna negatiivisuuden musertaa sinua, vaan aloita muuttuminen nyt, pienin askelin.”

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

 

 

Nyt työllistyy kehittymiskykynsä osoittava - vanha tai nuori