Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

4.1.2016 Anne Niemi-Hakala

Onko johtaja koskaan valmis?

 

 

Yhtä vaikea kuin määritellä, onko johtaja pätevä tehtäväänsä, on määritellä, milloin hän on lopullisesti valmis. Asiaan ei löydy objektiivista määritelmää. Kulloiseenkin tehtävään paras johtaja valitaan sen hetkisten tavoitteiden, arvojen ja ihannenormien mukaan. Johtajan onnistuminen määrittyy vuorovaikutussuhteessa muiden ihmisten kanssa.

Osallistuin viime vuonna paneelikeskusteluun aiheesta ”Onko johtaja koskaan valmis?”. Keskustelu oli hyvää ja monipuolista. Aihe jäi kuitenkin vaivaamaan. Voiko johtaja koskaan olla valmis?

Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen ja henkinen kypsyys lienevät johtamisen tärkeimpiä edellytyksiä. Näitä asioita on vaikea todentaa rekrytointihaastattelussa mutta suhteessa ympäröiviin sidosryhmiin kylläkin.

Väärät päätökset

Johtajan tulee ymmärtää tehtäväänsä liittyvä valta sekä miten se vaikuttaa organisaatiossa ja sen ulkopuolella. Me jokainen valitsemme ja tulkitsemme tietoa oman maailmankuvamme ja omien tarkoitusperien kautta. Vallan sokaisema johtaja saattaa viedä tehdyn päätöksen täytäntöön mieluummin kuin myöntää virheensä. Johtamisessa tehdyt ratkaisut kun perustuvat aina tilanneanalyysiin, joka ei koskaan voi olla neutraali.

Vääränlainen johtaja

Erilaisia johtamistyylejä arvotetaan vahvasti. Nykyisin vallalla olevan ajattelun mukaan ihmisten johtaminen (leadership) on oikeaa johtamista ja asioiden johtaminen (management) suppeaa ja vähempiarvoista. Väitän, että molempia tarvitaan ja saman henkilön on kyettävä johtamaan sekä asioita että ihmisiä. Ei riitä, että organisaation tunnelma on hyvä, jos asiat edisty eikä toimivia prosesseja luoda.

Koskaan et muuttua saa

Väitän, ettei johtaja voi olla koskaan valmis. Muuttuva maailma pitää siitä huolen. Yhä tärkeämmäksi johtajan ominaisuudeksi tulee kyky tulkita ympäröivää todellisuutta mahdollisimman hyvin. Johtajan tulee olla tarvittaessa jämäkkä, kuunteleva, osallistava ja osallistuva. Pakkovaltaakin tulee osata käyttää, kriisitilanteissa.

Olisin valmis murskaamaan kokonaan käsityksen, että johtajuus on johtajaan liittyvä ominaisuus. Koska johtajuus muodostuu kaikkien osallistujien yhteisessä vuorovaikutuksessa, johtaja ei voi koskaan olla valmis. Johtajuus on yrityksissä tehtävää arjen työtä ja valintoja sekä jatkuvasti tilanteissa elävä. On suorastaan armollinen ajatus, ettei johtajan tulekaan koskaan olla valmis. Johtamista voi myös opiskella. Voin kehittyä, oppia ja kypsyä kaiken aikaa, johtajanakin.

 

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.


 

 

 

 

Anne Niemi-Hakala

markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter

Anne Niemi-Hakalalla on avoin ja intohimoinen suhde työhönsä. Hän menetti sydämensä palvelumarkkinointiin jo vuosikymmeniä sitten, ja on saanutkin vastata siitä monipuolisesti eri organisaatioissa. Hän syttyy asiakkaista ja arvon tuottamisesta heille – siiloutunut sooloilu vastaavasti saa hänet sammumaan. ICT-alan kokemus on antanut hänelle laajemman näkemyksen nykyiseen asiakkaiden työn tekemisen kehittämiseen. Niemi-Hakala kannustaa jokaista elinikäiseen oppimiseen ja toteuttaa tätä omassa elämässään opiskellen ja avoimesti uusia asioita seuraten.

 

 

Onko johtaja koskaan valmis?