Muutoksen ammattilaiset -blogi

      Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

28.2.2017 Leena Ruopsa

Organisaatiomuutos vipuaa psykososiaalista kuormitusta

 

Organisaatiomuutos vipuaa psykososiaalista kuormitusta 

Suomi asettuu organisaatiomuutosvauhdissa Euroopan kärkeen. Eräs väitöstutkimukseeni haastattelemani esimies kuvasi muutosten määrää kertomalla, että heidän yhtiössään puhuttiin huumorillisesti kevätorganisaatiosta ja syysorganisaatiosta. Tutkimusten mukaan yli 70 prosenttia organisaatiomuutoksista epäonnistuu.

Organisaatiomuutoksista keskusteltaessa ei juurikaan ole pidetty esillä organisaatiomuutoksen ja psykososiaalisten tekijöiden välistä suhdetta. Psykososiaalisilla tekijöillä tarkoitan niitä piirteitä, jotka liittyvät työn suunnitteluun, organisointiin, hallintaan ja johtamiseen, mutta myös työpaikkaan sosiaalisena yhteisönä. Nämä piirteet voidaan kokea joko myönteisinä ja voimavaroja tukevana tai kielteisinä ja haitallisina.

Organisaatiomuutoksen luonteeseen kuuluu työn organisoinnin, työn hallinnan ja johtamisen käytäntöjen muuttaminen. Toisin sanoen organisaatiota muutettaessa puututaan juuri työn tekemisen psykososiaalisiin tekijöihin. Ylin johto hakee yleensä tehokasta muutosprosessia, joten muutoksia tulee nopeasti.

Psykososiaalinen kuormitus kasvaa organisaatiomuutoksen myötä


Muutokseen liittyvä epävarmuus jo yksin riittää kuormittamaan. Kun tähän lisätään toimenkuvien, työtehtävien, työkavereiden, esimiesten ja jopa työtilojen muutokset, voimme ymmärtää psykososiaalisen paineen kasvavan merkittävästi.

Me ihmiset koemme psykososiaalisen kuormituksen eri tavoin. Äärimmäisenä tai pitkään jatkuvana raskas, psykososiaalinen kuormitus voi kuitenkin olla uhka terveydelle.

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja on selvillä työpaikan psykososiaalisista kuormitustekijöistä.


Esimiesten on seurattava aktiivisesti työyhteisön jäsenten kuormitusta. Työntekijän on puolestaan otettava esimiehensä kanssa keskusteluun, jos hän kokee työnsä liian kuormittavana.

Miltei kahdenkymmenen vuoden kehittämisyhteistyö eri organisaatioiden johtajien ja lähiesimiesten kanssa on opettanut minulle, miten vaikeaa on tunnistaa haitallinen psykososiaalinen kuormitus riittävän ajoissa.

Haitallisen psykososiaalisen kuormituksen tunnistaminen ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen on normaalia vaikeampaa, kun johdetaan organisaatiomuutosta.


Organisaatiomuutoksessa johto yleensä keskittyy muutosvaiheiden toteuttamiseen. Pahimmillaan psykososiaalinen kuormitus leimataan muutosvastarinnaksi. Toivoa voi kuitenkin, että ylin johto tunnistaa ja kokee merkityksellisenä organisaatiomuutoksen ja psykososiaalisten tekijöiden välisen suhteen. Tilannetta parantaa, jos organisaatiossa on HR-toimintoihin erikoistuneita osaajia. He osaavat tukea sekä johtoa heidän työssään että työntekijöitä psykososiaalisen kuormituksen arvioinnissa. He ovat todennäköisesti huolehtineet, että organisaatioon on jo ennen muutosta rakennettu kuormituksen esille tuovia hr-prosesseja. Hyvänä esimerkkinä tästä on varhaisen tuen malli. Pelkkä malli ei kuitenkaan riitä. Esimiesten kannattaa huolehtia, että se on aktiivisessa käytössä erityisesti organisaatiomuutoksen aikana ja muulloinkin.


***

Haluatko pysyä ajan tasalla omasta alastasi? Jätä yhteystietosi, niin saat tietoa aikuiskoulutuksesta ja ajankohtaisista työelämän ilmiöistä sekä annat Markkinointi-instituutille luvan markkinoida sinulle palveluitaan. Lisäksi kuulet ensimmäisenä eduistamme ja kampanjoistamme.

 

Jaa tämä artikkeli: 

 

 

 

 

Leena Ruopsa

Leena Ruopsa

kehittämispäällikkö,
Markkinointi-instituutti

LinkedIn   Twitter

Leena on vakuuttunut siitä, että hyvin johdetut ihmiset ja organisaatiot omaavat korkean suorituskyvyn. Hyvä johtaminen on kuitenkin vaativa laji, jossa onnistuminen ei ole sattumaa. Onnistuminen edellyttää panostusta ammattitaidon hankkimiseen ja sen jatkuvaan syventämiseen. Leena tuntee työniloa, kun saa tukea johtamisen ja esimiestyön tekijöitä heidän kehittäessään omaa ammatillista osaamistaan  erilaisissa johtamisvalmennuksissa ja työnohjauksissa.

Koulutuksesta tukea muutostilanteeseen


Organisaatiokulttuuri ja muutosjohtaminen -kurssi
Tunnistat ja autat tekemään oman organisaatiokulttuurin näkyväksi. Saat välineet muutostilanteiden johtamiseen ja niissä toimimiseen.

2 kk, 2 koulutuspäivää

HR-asiantuntija: organisaation kehittäminen ja muutoksen johtaminen -koulutusohjelma

Tutustut muutosjohtamisen ja organisaatio-kulttuurin synty- ja vaikutusmekanismeihin ja analysoit oman organisaatiosi kulttuuria ja johtamista sekä muutosketteryyttä.

7 kk, 5 koulutuspäivää

  
     
Organisaatiomuutos vipuaa psykososiaalista kuormitusta