Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

10.11.2015 Toni Berkowits

Palaveri paljastaa organisaatiokulttuurin

 

 

Palaveri – ylimääräinen paha vai tehokasta työtä? Liian usein organisaatioissa palaverit nähdään ylimääräisenä pahana, vaikka niillä on oma olennainen tehtävänsä organisaation toiminnassa. Kansallisesta kokousbarometrista(2015) kuitenkin selviää, että 42 % kokouksista koetaan tehottomiksi. Kun samaisen tutkimuksen mukaan kokouksissa vietetään keskimäärin yli 9 tuntia viikossa, voi jokainen ynnätä, että tehostamisen varaa on.

Palavereista puuttuu asiakas

Liian usein palavereissa ei ole asiakas mukana tai niissä ei huomioida asiakkaan näkökulmaa ollenkaan. Kokousbarometrin mukaan 3/4 palavereista on organisaation sisäisiä. Näissä tapauksissa palavereiden kautta organisaatio kääntyy yhä enemmän sisäänpäin, poispäin asiakkaista. Fokus kiinnittyy epäolennaisuuksiin, pois asiakkaiden tarpeista.

Samoin liian harvoin jää huomioimatta palaverien monet ilmenemismuodot. Ei aina ole kysymys tiedottavasta tunnin monologista. Palaverit voivat olla pitkäkestoisia suunnitteluistuntoja tai puolestaan lyhytkestoisia kohtaamisia, missä sovitaan konkreettisista arjen toimenpiteistä.

Palaverit ohjaavat yhteistyötä ja tehokkuutta

Palaverien kautta pystymme vaikuttamaan organisaation yhteistyö- ja kommunikointitapaan, asiakasohjautuvuuteen, ajankäyttöön sekä kustannustehokkuuteen. Palaverit kertovat paljon organisaatiosta ja sen menestymisen mahdollisuuksista.

Jos siis haluat tehdä nopean nykytilanteen kartoituksen oman organisaatiosi kulttuurista ja toimintamallista, tutki palavereita. Sieltä on nähtävissä kaikki oleellinen.

Kun tutkit oman organisaatiosi palavereita, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

  • Ovatko palaverit tavoitteellisia vai hortoilemmeko päämäärättömästi aiheesta toiseen?
  • Kuuntelevatko ihmiset toisiaan vai puhuvatko toistensa päälle? 
  • Ovatko ihmiset läsnä vai katsovatko haaveillen ikkunasta ulos? 
  • Kirjoittavatko ihmiset ylös läpikäytyjä asioita vai luottavatko he ulkomuistiinsa käyttämättä muistiinpanovälineitä? 
  • Puhuvatko ihmiset enemmän asiakkaasta vai itsestään? 
  • Tehdäänkö palavereissa konkreettisia päätöksiä vai poistuvatko ihmiset palaverista hämmentyneinä palaverin tarkoituksesta? 
  • Johdetaanko palavereita vai muistuttavatko ne torikokousta? 
  • Onko palaveri monologi, dialogi vai ottavatko kaikki kantaa asioihin? 
  • Millainen fiilis palaverista jäi?

Yllä mainitut kysymykset ja niiden vastaukset paljastavat paljon organisaatiosi kulttuurista. Tavoitteellisen, asiakaskeskeisen, yhteishengeltään hyvän organisaation palaverit eroavat epäammattimaisen ja hapuilevan organisaation vastaavista.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 

 

 

 

 

Toni Berkowits

toimitusjohtaja, rehtori
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja Toni Berkowits näkee jokaisen yrityksen liiketoiminnan ytimessä asiakkaan odotusten täyttämisen ilman ylilaatua. Käytännössä yritysten kilpailuedut syntyvät ihmisten vuorovaikutustaidoista, tilannetajusta ja aktiivisuudesta. Jos tämän lisäksi yritys omistaa markkinoiden johtavan palvelukonseptin tai tuotteen, voidaan puhua toimialan tähtioppilaasta. Berkowits on toiminut suomalaisissa ja kansainvälisissä palveluyhtiöissä johtajana, kehittäjänä ja konsulttina, tehtäväalueinaan B2B-myynti, markkinointi ja liiketoiminnan kehittäminen.

 

 

Palaveri paljastaa organisaatiokulttuurin