Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

12.11.2015 Kirsi Hanhisalo

Projektipäällikkö johtaa ihmistä, ei projektia

 

 

                                                                                                         Kuva: Projektiyhdistys ry              

Onnistunut projekti, joka saavutti sille asetetut tavoitteet sovitussa ajassa – onko organisaationne historiassa moista nähty?

Tutkimusten mukaan liiketoiminnan kehitys- ja muutoshankkeista epäonnistuu jopa 70 % ja suomalaisista projektipäälliköistä vain 8 % katsoo, että heillä on vaadittava toiminnan kehittämisen osaaminen (CEPIS eCompetence study 2014). Vaikka projektitehtävissä työskentelee Suomessa tuhansia ihmisiä, onnistunut projekti lipsahtaa monen otteesta.

Projektipäällikkö kasvaa potentiaaliinsa koulutuksessa

Jos projekteja on vaikea johtaa onnistuneesti tavoitteeseensa tai jos niissä tavoiteltu tulos vanhenee jo ennen projektin päätöstä, on aika uudistaa organisaation projektijohtamista. Suosittelen keskittymään siihen, että projektipäälliköistä kehittyy liiketoimintaa ymmärtäviä projektinhallinnan ammattilaisia, joilla on kyky loistaa ihmisten johtajana. Seuraava projektijohtajan pyhä kolminaisuus on perustana projektien johtamiseen suunnatussa Johtamisen erikoisammattitutkinnossa (JET), joka on Markkinointi-instituutin, Sovelton ja Projektiyhdistyksen suunnittelema.

Projektijohtajan pyhä kolminaisuus

Onnistunut projekti edellyttää osaavaa projektipäällikköä. Kun projektin vetäjä huolehtii näistä kolmesta asiasta, on onnistunut projekti lähellä.

1. Liiketoimintaymmärrys pilkkoo projektimammutin paloiksi

Parhaimmillaan projektit ovat liiketoiminnan kasvun tukipilareita ja muutosjohtamisen operatiivisia toimeksiantoja, joilla taataan kilpailukyky ja strategian uusiutuminen. Perinteisesti projekti on määritelty päämääräsuuntautuneeksi, väliaikaiseksi ja ainutkertaiseksi tekemiseksi, jossa on tarkkaan määritelty alku, loppu ja aikataulu (Wikipedia). Nykyinen toimintaympäristö alalla kuin alalla haastaa tämän perinteisen määritelmän. Ad hoc -toimeksiannot, kokeilukulttuuri ja mm. digitalisaation synnyttämä muutospyörre murtavat tällaiset valmiiksi mietityt prosessit. Pitää olla kyky muuttaa projektisuunnitelmaa nopeasti. Luovuuden ja ketteryyden merkitys kasvaa.

Nykyprojektin vetäjällä on liiketoimintaymmärrystä, jonka turvin hän pystyy viestimään kirkkaan tavoitteen ja pilkkomaan projektin ketteriin moduuleihin. Päätöksiä suunnasta ja tekemisestä tehdään matkan varrella. Projekti aloitetaan kevyellä suunnittelulla, ja tarkistuspisteissä arvioidaan kriittisesti, kannattaako projektia viedä loppuun vai toivatko välitavoitteet jo kaivatun lisäarvon.

2. Projektijohtaja hallitsee projektin anatomian

Projektijohtajalla on moderni työkalupakki. Hän on resursoinnin, aikatauluttamisen, seurannan ja työvälineiden valinnan ammattilainen. Hän osaa suunnitella ja ohjata projektin teknisesti kohti tavoitetta sekä tietää, millaiset verkostot, budjetit ja raportointi kuhunkin projektiin vaaditaan. Projektiammattilaiselle on selvää, mitkä ovat oman projektin rajapinnat muihin projekteihin ja miten projekti sijoittuu organisaation projektiportfoliossa.

3. Valonööri johtaa ihmistä

Menestynyttä projektipäällikköä kuvaa hyvin Frank Martelan termi valonööri: valo antaa suunnan ja nööri määrää tahdin. Projektipäällikkö ei voi olla pelkkä järjestysmies projektinhallintasuunnitelmineen ja seurantataulukoineen; onnistuneet projektit ovat ihmisten aikaansaannosta. Hyvä projektinvetäjä valaisee projektiryhmän. Tämä valo valtuuttaa joukot aloitekykyisiksi, kannustaa uusiin ideoihin ja sytyttää intohimon tekemiseen.

Valonööri-projektipäällikkö antaa merkityksen sekä projekteille osana liiketoimintaa että projektiin osallistuville osana projektia. Näissä projekteissa ihmiset tuottavat ja saavat lisäarvoa. Hän myös huomioi, että ihmiset motivoituvat eri asioista: jollekin merkitystä tuo kestävä kehitys, toiselle taloudellinen turva, joku inspiroituu luovuudesta, jollekin riittää kiitos. Merkityksellinen tekeminen mahdollistaa kasvun edellytykset organisaatiolle, tiimille ja yksilölle.

 

Kirjoitus on alun perin julkaistu HR viesti 5/2015 -lehdessä.

 

***

Haluatko jatkossa saada Markkinointi-instituutin uutiskirjeen? Liittymällä tilaajaksi saat tuoreimmat tiedot ajankohtaisista koulutuksista, kampanjoista ja työelämän kiinnostavista ilmiöistä.

 

 

 

 

Kirsi Hanhisalo

kehittämispäällikkö,
esimiestyön ja yrittäjyyden koulutukset, Markkinointi-instituutti

LinkedIn    Twitter  

Kirsin mielestä jokainen voi olla oman työnsä johtaja ja oman elämänsä yrittäjä. Kirsi on esimiestyön, johtajuuden ja yrittäjyyden moniosaaja, joka nauttii sekä käytännön asiakastyöstä että teorioiden penkomisesta. Hänen intohimonaan ovat oppimisen uudet ratkaisut: niillä hän haluaa varmistaa yksilöiden urapääoman arvonnousun ja organisaatioiden strategisen kyvykkyyden.   

 

 

Projektipäällikkö johtaa ihmistä, ei projektia