Muutoksen ammattilaiset   |   Kirjoittajat  |  Opiskelijablogi  |  www.markinst.fi

 

 

7.5.2015 Maria Mäenpää

Rekrytointikoulutus toi uudet osaajat isännöintiyrityksiin

 

 

Isännöintialalla olisi tarjota paljon työpaikkoja päteville osaajille. Tarjonta ja kysyntä eivät kuitenkaan kohtaa. Markkinointi-instituutti ja Isännöintiliitto järjestivät yhteistyössä uuden tyyppisen rekrytointikoulutuksen, joka työllisti työttömät työnhakijat päteviksi ammattilaisiksi isännöintialan yrityksiin.

Isännöintiliiton ja Markkinointi-instituutin koulutushankkeen tavoitteena oli tukea alalle työllistymistä. Rekrytointikoulutuksessa yritykset palkkaavat harjoitteluun työttömän työnhakijan, jolla ei ole alan koulutusta. Työntekijä pääsee harjoittelemaan isännöitsijän työtä käytännössä ja suorittaa samalla isännöinnin ammattitutkinnon. Opintojen päätyttyä työnantaja voi vakinaistaa valmistuneen opiskelijan työsuhteen.

"Rekrytointikoulutus oli hyvä keino aloittaa uutena alalla, vaikka työkokemukseni antoikin jo osittain valmiudet hoitaa suoraan isännöinnin tehtäviä. Se sopii pidemmänkin työuran tehneille uuden ammatin ja alan opiskeluun", kertoo Kirsi Paloheimo, yksi rekrytointikoulutukseen osallistuneista.

Harjoittelupaikan tarjonnut Tapiolan Lämpö Oy palkkasi Paloheimon koulutuksen päätyttyä, ja hän on sen jälkeenkin jatkanut isännöitsijänä.

 

Rekrytointikoulutus työllisti yli 90 prosenttia

Kirsi Paloheimon tapaan lähes kaikki projektiin valituista opiskelijoista työllistyivät isännöintiyrityksiin omalla paikkakunnallaan. Monilla opiskelijoilla oli insinöörin tausta tai työkokemusta kaupan ja hallinnon alalta.

"Isännöintiyritykset halusivat palkata harjoittelussa olleet, sillä ne kokivat hankkeen päätyttyä saaneensa oikean henkilön töihin juuri oikeaan paikkaan", kommentoi Saana Pasanen, hankkeesta vastaava asiakkuuspäällikkö Markkinointi-instituutista.

Hanke työllisti yli 90 prosenttia osallistujista. Pasasen mukaan ainutlaatuisen hyvä tulos tuli tarkalla valmennuksella. " Opiskelijat ja mukana olleet yritykset valittiin huolella ja heidät perehdytettiin hankkeen tavoitteisiin ja toimintatapaan huolellisesti."

Vuonna 2013 toteutettu isännöitsijän työhön valmistava rekrytointikoulutus oli ainutlaatuinen Suomessa. Se rakennettiin yhteistyössä isännöintialan yritysten, elinkeinohallinnon ja alan johtavan keskusjärjestön eli Isännöintiliiton kanssa.

Tekijöitä löytyy, kun asenteet muuttuvat

Isännöintialan suurin haaste – ja mahdollisuus – on eläköityminen: tällä hetkellä isännöitsijöiden keski-ikä on 52 vuotta, ja seuraavan kymmenen vuoden aikana noin puolet isännöitsijöistä saavuttaa eläkeiän. Tarjolle tulee satoja, jollei tuhansia työpaikkoja tulevan vuosikymmenen aikana.

Muutoinkin isännöintialalla on valtava kasvupotentiaali. "Näitä töitä ei voida ulkoistaa halvan työvoiman maihin", toteaa Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kauranen.

Työpaikat eivät kuitenkaan täyty vain lisäämällä alan osaajien määrää. Kaurasen mukaan myös yrityksissä on pullonkaula. "Monissa isännöintiyrityksissä tuntuu arjen kiireen keskellä, ettei ole varaa ottaa töihin uutta tekijää, jota pitää opastaa ja jonka työstä ei voida laskuttaa asiakasta. Vaikka olisi sopivia hakijoita, perehdyttämiseen ei ole varaa."

Kauranen kertoo tietävänsä useitakin tapauksia, joissa isännöintialalle vaihtava on käynyt hyvän isännöitsijän tai kiinteistösihteerin ammattiin valmistavan koulutuksen, mennyt toiveikkaana töihin yritykseen mutta jäänyt ilman perehdytystä. Kun työuran alussa ei saa tukea käytännön työhön, ei työ välttämättä sytytä. Kaurasen mukaan silloin moni vaihtaa alaa, mikä tuottaa hukkatyötä kaikille tahoille.

Isännöintiyritysten esimiehet saivat johtamisvalmennusta

Perehdytyksen helpottamiseksi myös isännöintiyritysten esimiehet saivat johtamisvalmennusta Markkinointi-instituutin järjestämässä rekrytointikoulutuksessa. Kyseessä oli pilottihanke, sillä vastaavaa yhdistelmää esimiesten ja uusien isännöinnin ammattilaisten koulutuksesta ei aiemmin ole toteutettu. ELY-keskus rahoitti hanketta.

"Tavoitteena oli valmentaa isännöintialan yrityksiä, miten uutta henkilöstöä ajetaan sisään alalle. Samalla sitoutettiin esimiehet mukaan hankkeeseen", kertoo kiinteistöliiketoiminnan pääkouluttaja Esko Vuorio.

Esimiehiä valmennettiin perehdytykseen, johtamiseen, viestintään sekä henkilöstöjohtamiseen ja esimiestyön erilaisiin tilanteisiin.

Heikki Kauranen rohkaisee isännöintiyritysten johtoa näkemään perehdyttämisen tuottavana investointina, ei kulueränä. "On aloitettava siitä, että isännöintiyritykset haluavat ottaa sisään ei niin kokeneita tekijöitä ja käyttää aikaa heidän perehdyttämiseensä. Kyllä he kasvavat nopeastikin tuottavaan työhön. Valmiita tekijöitä alalle ei ole vapaana tulevaisuudessakaan", Kauranen muistuttaa.

Rekrytointikoulutuksessa saa huoletta harjoitella uutta ammattia

Kirsi Paloheimo kiittelee saamaansa koulutusta. "Koulutuspäivien parasta antia oli se, kun kävimme tosielämän tapauksia läpi kokeneiden kouluttajien kanssa. Koin hyödylliseksi myös sen, että jaoimme ryhmässä omia kokemuksiamme työpaikoilta. Ryhmässä tutustuimme, ja pidämme yhteyttä edelleenkin."

Paloheimo kertoo, että rekrytointikoulutuksessa pääsi heti kiinni arjen tekemiseen ja isännöitsijän tehtävät ja vastuun pystyi omaksumaan tehokkaammin kuin pelkällä koulunpenkillä. "Lisäksi harjoittelijana on lupa kysyä päivittäin paljon kysymyksiä työtä ohjaavilta tutoreilta työpaikalla."

Paloheimoa kiehtoo isännöintityön itsenäisyys. "Työ on vaativaa, sillä pöydän toisella puolella on hyvin monenlaisia ihmisiä. Toisaalta juuri se on työssä myös antoisinta. Isännöintialaa suosittelen kaikille, jotka haluavat vapaan työn, johon voivat itse vaikuttaa."

Ala toki vaatii sitkeyttä ja vahvuutta. On osattava olla jämäkkä ja tehtävä tapauskohtaisesti hyvinkin erilaisia päätöksiä lain sallimissa puitteissa. " Hyvä isännöitsijä ajattelee positiivisesti ja hänellä on sydäntä auttaa ihmisiä", Paloheimo sanoo.

Kiinteistöliiketoiminnan moniosaajat ovat kasvamassa yhteistyön ammattilaisiksi

"Työnkuvan laajuuden vuoksi isännöinnin ammattitutkintoon valmistavassa rekrytointikoulutuksessa perehdyttiin koko isännöintialan tehtävien kirjoon", Markkinointi-instituutin Esko Vuorio kertoo.
Stereotypia isännöitsijästä, jota ei koskaan saa kiinni, ei ole tuulesta temmattu. Heikki Kaurasen mukaan isännöitsijät yleensä hallitsevatkin hyvin talotekniset asiat, juridiikan ja taloushallinnon, mutta asiakaspalveluun ei riitä energiaa.

Asiakaspalvelu on kuitenkin ilmiselvä keino erottautua kilpailijoista ja luoda luottamusta asiakassuhteeseen, Kauranen sanoo. "Tutkimusten mukaan ne yritykset, jotka viestivät paremmin sekä hallitukselle että osakkaille, saavat parempia tuloksia asiakastyytyväisyydestä."

Myös Vuorio korostaa erityisesti jokapäiväisen tiedottamisen tärkeyttä. " Inhimillisessä kiireessä se voi jäädä vähäiseksi tai laadultaan huonoksi. Siksi asiakkaat, erityisesti asukaat, kokevat usein, ettei tietoa jaeta riittävästi. Tällä isännöintiyritys voisi melko vaivatta parantaa asiakastyytyväisyyttään."

Kirsi Paloheimo on hyvä esimerkki uudenlaisesta isännöitsijäpolvesta. " Lähdin alalle osittain siksi, että halusin lähteä muuttamaan alan mainetta. Toivon, että saan olla mukana rakentamassa mielikuvaa nykyajan mutkattomista ja osaavista isännöitsijöistä, jotka hallitsevat asiakaspalvelun ja viestinnän. Haastankin taloyhtiöt ottamaan omalta osaltaan suunnan kohti uudenlaista yhteistyötä, joka hyödyttää taloyhtiöitä ja sen kaikkia osakkaita!"


Rekrytointiohjelmasta tukea työttömän palkkaamiseen

Rekrytointiohjelmat ovat osa Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoimia työvoimapoliittisia työllistämiskeinoja, joita ELY-keskukset tukevat. Rekrytointikoulutuksessa yritys saa tukea työttömän työnhakijan palkkaamiseksi. Työnhakija saa harjoittelupaikan sekä alalle valmentavan koulutuksen. Jutussa esitelty koulutusohjelma oli esimiesvalmennuksen osalta Suomessa ainutlaatuinen pilottihanke.

Lisätietoa rekrytointikoulutuksista TE-toimistosta.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Isännöintiliiton sähköisessä jäsenkirjeessä huhtikuussa 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Mäenpää

viestintäsuunnittelija
Markkinointi-instituutti

LinkedIn

Maria etsii ja jakaa tarinoita vaikuttavista oppimiskokemuksista ja liiketoimintaa muuttaneista kehittymistarinoista. Hän kirjoittaa aikuiskoulutuksen hyödyistä ihmisille ja organisaatioille, osaamisen merkityksestä työelämässä sekä koulutuksen motivoivasta voimasta. Maria hykertelee, kun asiat kerrotaan niin kuin ne ovat – selkeästi, suoraan ja asiakkaan ymmärtämällä kielellä.

 

 

Rekrytointikoulutus toi uudet osaajat isännöintiyrityksiin